نماز و امنیت روانی:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

نماز چگونه ايجاد امنيت رواني مي كند؟

آنان كه زندگي را پوچ، بي معني و بي هدف تصور مي كنند و آن را رنگ باخته و از دست رفته مي بينند به نوميدي، افسردگي، اضطراب، روان پريشي، درون گرايي و انزوا طلبي مبتلا مي گردند.

آنان بعلت آنكه براي خود و كار خود قايل به ارزش و ارزش گذاري نمي باشند و قدرتي ماورايي را كه ناظر بر اعمالشان باشد قبول ندارند اعتماد به نفس و امنيت رواني خود را از دست مي دهند اما نماز دست كم روزي ده بار به نمازگزار مي گويد : اين جهان آفريننده و پرورش دهنده اي دارد كه بر آن نظارت دارد و داور و ارزش گذار كار بندگان خود است.

كوچكترين كار آنان را زير نظر دارد به آنان نمره مي دهد و براي آن درجه ثواب و عقاب معين مي كند او مالك روز محاسبه (يوم الدين) است. نمازگزار به يقين ميداند كه از ذره حساب است و ريزترين كار نيك و بدش بدون پاداش نمي ماند اين باور همان چيزي است كه به او آرامش جمعيت خاطر و امنيت رواني مي دهد گرفتاريهاي دنيا، رنج ترك گناه و تكلف عمل به تكليف را راحت و آسان مي كند. اما بي نمازان از خيرات و بركات نماز بي بهره و گرفتار اضطراب و دلهره اند بي خدايان كه خود را بي پناه و سرگردان و كارهاي خود را بيهوده و بي نتيجه مي دانند، مشكلات و مصيبتهاي كوچك دنيا آنان را از پا مي اندازد زيرا بر اين باورند كه چيزي را از دست داده اند بدون آنكه در برابر آن چيزي به دست آورند آنان همانند ورشكستگاني هستند كه بر خداي روزي رسان توكل ندارند و از شدت غم دق مي كنند.

 

 

نماز مائده اي آسماني براي روح بشر

در خبر است كه :

الا ان الصلوه مأدبه الله في الارض قد هناها لأهل رحمته في كل يوم خمس حسرات.

بدانيد نماز غذايي روحي و آسماني است كه خدا براي زمينيان قرار داده است و به تحقيق آن را براي شايستگان رحمت خويش گوارا كرده است خوراكي روحي و رواني كه در هر شبانه روز پنج نوبت از آن تغذيه مي كنند و رشد مي يابند.

و امام علي فرمودند :

الذكر قوت الارواح و مفتاح الصلاح

ياد خدا غذاي جانها و كليد خودسازي است.

ويليام جيمز مي نويسد :

اگر نيرويي براي تحمل پيشامدها لازم باشد، در اثر دعا و نماز به دست مي آيد هرگونه دعا و نمازي نشانه اين اعتقاد است كه با ارتباط با خداوند نيرويي ملكوتي كه غذاي روح است بدست مي آيد همين قدر كه به حقيقي بودن اين نيروي ملكوتي معتقد شويم ديگر چندان اهميتي ندارد كه بخواهيم بدانيم اين نيروي معنوي چگونه است. از نظر مذهب اهميت در اين است كه يك نيروي معنوي كه تاكنون از ما پنهان بوده است در اثر دعا و نماز به كار مي افتد.

نماز سفره پر نعمتي است كه خداوند آن را در هر شبانه روز پنج بار براي بندگان خود مي گستراند و آنان را به بهره برداري از آن مي خواند در اين سفره انواع و اقسام غذاها و خوراكي ها وجود دارد و هر كس مي تواند بر وفق ذوق و سليقه و به تناسب صحت و سقم خود از آن استفاده كند مطمئناً آنان كه بيمارند نمي توانند بهره كافي از آن ببرند اما آنان كه ايمان سالمي دارند به اندازه ظرفيت خود از غذاهاي روحي آن ارتزاق و كسب نشاط خواهند كرد. از اين روست كه پيامبر اكرم فرمودند :

الصلوه قربان كل تقي

نماز براي همه نسلها در همه عصرها درسها و پيامهاي آموزنده اي دارد و خاص و عام مي توانند از آن بهره ور شوند نماز گنجينه ذكر و رازي است كه آن را نهايت نيست و كتاب بي انتهايي است كه بايد آن را بيشتر و بيشتر مطالعه كرد و درسهاي زيادي براي زندگاني اين جهان و آن جهان از آن آموخت و سفره پهناوري است كه نعمتهاي موجود در آن قابل شمارش نيست.

 

تأثير نماز و نيايش در تلطيف روح و روان و تعالي آن

نمازي كه مي خوانيم بايد همراه با خشوع باشد و خشوع در نماز به تدريج روح و روان را نرم و لطيف مي سازد خشوع در نماز كه خشوع در پيشگاه كردگار است بايد به گونه اي باشد كه مايه رستگاري ابدي گردد چهره، چشم، صورت و حنجره، قلب و روح و خلاصه نماي اندامهاي جسمي و قواي روحي انسان بايد به حال خشوع باشد به عبارت ديگر همچنان كه نماز نبايد فقط نماز جسم باشد و روح و روان هم بايد همزمان با بدن به نماز بپردازد، خشوع در نماز هم بايد خشوع كاملي باشد جسم و روح هر دو بايد خاشعانه نماز بگذارند. روح خاشع، همانند آب نرم و لطيف است و هيچ نقشي را در خودش نگه نمي دارد و روحي كه داراي قساوت است به ديوار سخت و خشن مي ماند كه كوچكترين خدشه وارد شده را در خودش حفظ مي كند. اگر دست خود را در آب فرو بريد و بيرون بياوريد اثري از فرو رفتن دست شما در آن نمي ماند اما اگر ميخي را به ديوار فرو كنيد و بيرون بياوريد اثر ميخ به نحو پايداري در آن مي ماند روح كودك كه لطيف است كدورتي را در خودش نگه نمي دارد اگر كودكي كه روحش بر فطرت سليم خداداد باقي مانده است از كسي آزرده خاطر شود و قهر كند به زودي آن را به فراموشي مي سپارد و اثري از كدورت در روان او نمي ماند و چون چنين است كينه ها، خصومت ها و حسادت ها در او بوجود نمي آيد و از رنج اين صفات ناپسند در امان مي ماند اما روح يك انسان بزرگسال كه به انواع گناهان آلوده است و بر اثر تيرگي هاي گناه سخت و خشن شده است پيشامدها و برخوردهاي نامطلوب اثر مخرب و پايداري را در روح او باقي مي گذارد.

آثاري كه بصورت كينه ها، حسادتها و ديگر مرضهاي روحي و اخلاقي بجا مي ماند و رشد مي يابد.

دعا در چهره مرداني مثل علي زيباست كه از شمشيرش مرگ مي بارد و از زبانش عاجزانه، ناله و از چشمش اشك، اين است كه هم انسان متمدن و متفكر غربي از او كوچكتر و پايين تر است و هم آن حكيم عارف شرقي هندي، و او مثل يك عقاب بلند پرواز، با هر دو بال، در ماوراي وجود، ماوراي تاريخ و ماوراي همه ما در پرواز است و با چه قدرتي؟ و كيست كه احساس نكند كه به همان اندازه خواستن، كرنش، ذلت و عجز انسان در برابر انسان ديگر زشت است و نفرت آور، اظهار خضوع و خشوع و فروتني و عاجزانه التماس كردن و ستايش و سپاس در برابر پروردگار از انسان غرورآفريني كه مظهر قدرت و دلاوري و خشونت در برابر قدرتهاي ديگر است چقدر زيباست؟ زيرا اين انسان در برابر معشوق و معبود خود به خضوع و خشوع افتاده است و ستايش و سپاس مي گذارد و اين نهايت است، آنچه زشت است تملق از قدرت است اما در برابر عشق و دوست داشتن، هر اندازه كه انسان خاكسار است خدايي است در مسير زندگي به ميزاني كه رشد عقلي، رشد فكري، رشد تكنولوژيك، رشد اقتصادي، رشد نظامي اجتماعي و تسلط بر همه قوانين طبيعت آدمي بخصوص انسان امروز را در دنيا و طبيعت قوي و متمدن مي كند و به همان ميزان نيز آدمي لطافت روح و زيبايي معنا را از دست مي دهد. و در نتيجه آدمي مقتدر داراي يك روح خشن و آدمي حسابگر و ديگر هيچ پرورده مي شود. اگر انساني كه در قدرت پيش مي رود عشق را و تجلي عشق را نفهمد و خضوع و خشوع و نفي خويش را در برابر عشق، در برابر زيبايي مطلق، در برابر خداوند، احساس نكند به هر ميزاني كه رشد عقلي و تسلط بر طبيعت پيدا مي كند، يك موجود خشن، خشك، فلزي و مصنوعي بار مي آيد گاه بصورت گرگي در مي آيد كه بيش از همه فلاسفه عاقل است و خطر براي انسان امروز اين است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *