نماز بزرگترین پناهگاه معنوی:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

نماز بزرگترين و محكمترين پناهگاه معنوي

اسلام مردم را از سويي به روشهاي صحيح فكري و عملي متكي بر خرد، و دانش متكي بر محاسبه دعوت مي كند و از ديگر سو بر تهذيب نفس و تنوير روان و باقي ماندن بر عواطف پاك و فطري بشري تأكيد مي ورزد يعني هم به جهات علمي و عقلاني بشر توجه دارد و هم به سلامت اخلاق و عاطفه اش نظر دارد، در مقام اثبات اصول خود بر علم و خرد تكيه مي كند و در ايجاد ايمان از محبت و عاطفه بهره مي گيرد.

بشر به هنگام خردورزي در حقيقت براي اقناع و آرامش خود به منزلگاه خرد پناهنده مي شود و به هنگام جستجوهاي علمي مي خواهد با كشف قوانين و حقايق هستي، روح حقيقت جو و ناآرام خود را به منزلي راحت و آرامش بخش انتقال دهد. او همچنين با عشق و محبت و دلدادگي براي روح مضطربش پناهگاهي از عاطفه مي سازد.

يكي از عاليترين حالتهاي نفساني كه از سنگرهاي آرامش و اطمينان به شمار مي رود اعتماد و اتكاي به نفس است و از عوامل اعتماد به نفس و خودباوري و برخورداري از حس مسئوليت است كه بر اصل اختيار استوار است و بهره مندي از قوه اختيار بر اساس خردمندي است. اسلام انسان عاقل مختار را مسئول مي داند و مي كوشد كه حس مسئوليت را از طريق قوانين و احكامش در او زنده كند و نماز يكي از آن احكام است.

حس مسئوليت موجب اعتماد به نفس، تكيه كردن به خود و ايستادن روي پاي خود مي شود و اين رشد است علم نيز مانند اختيار زاييده خرد است و زلال گوارايي كه از آن جريان مي يابد همچنان كه برخي از دانشها از سرچشمه وحي روان مي گردد. و خرد ما را به وجود حضرت حق رهبري مي كند علم منعم به اختيار و حس مسئوليت ما را براي سپاس از هستي آفرين نعمت بخش به سوي نماز مي كشاند. هر يك از اين عوامل از بعد ويژه اي پناهگاهي براي آرامش روح، رشد و تعالي و رسيدن به سعادت است. ليكن لازم به ذكر است كه عقل، علم و اعتماد به نفس در حد كارايي خود موجب اعتماد به نفس مي گردند.

نماز پيام پرورش پروردگار

نماز باز دارنده از بديها، معراج هر مؤمن پاكيزه، مايه نزديكي هر پرهيزگار به خدا، پاك كننده گناهان، شستشو دهنده جسم و جان، خاموش كننده آتش دوزخ، بن اسلام، پايه دين، نردبان رسيدن به اوج كمال و انسانيت، مهمترين نهاد دين، بهترين كارها و معيار سنجش اعمال است. اگر نماز قبول شود كارهاي ديگر هم پذيرفته مي شود و اگر نماز رد شود كارهاي ديگر نيز مردود است خداوند مسيح و ديگر پيامبران عليه السلام را به نماز سفارش كرد نماز نور چشم سيد انبياء و جانشينان به حق اوست كسي كه به قبله روي آورد و به خدا توجه كرد خدا نيز به ديده رحمت به او بنگرد و بركاتش را بر او فرو آورد بوسيله نماز دعاها مستجاب و نيازها برآورده مي شود، نماز غايت غايتها و نهايت نهايتهاست، كسي كه خدا را ياد كند خدا او را ياد مي كند خداي تعالي فرمود :

اقم الصلوه لذكري

نماز را براي ياد من بر پاي دار

فاذكروني اذكركم

مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم

نماز حضور در برابر پروردگار و رفتن مسيء به درگاه محسن است در نماز حاصل و نتيجه كارهاي پيامبران وجود دارد. زيرا وظيفه پيامبران، آشنا كردن مردم با راه خدا و رساندن آنان به بارگاه پروردگار است و نماز نيز چنين اثري دارد وقتي كه بنده در زمان، مكان، لباس و حالت خاصي به خداي روي مي آورد و با تكبير، تحميد، الفاظ ويژه و حركتها و حالتهاي معين به زنده پايدار توجه مي كند و نماز مي گزارد و خدا نيز حجاب از دلش بر مي گيرد تا خدا را به خدا بشناسد و لياقت حضور در محضر حق را به دست آورد.

در نماز خداي پاك خود را به بنده اش معرفي ميكند در نتيجه معرفتش اوج مي گيرد و ايمانش كمال مي يابد برترين پيامبران و بهترين آفريدگان به معراج رفت و نزد عرش نماز گزارد و براي امت خود معراجي براي عروج به درجات معرفت و كمال و رسيدن به بارگاه ذوالجلال آورد نماز پيام تربيت رب است نماز بگزاريم و اين پيام پروردگار و رهاورد پيامبران، صلوات الله عليهم اجمعين را گرامي بداريم و باشد كه خداوند ما را از نمازگزاران قرار دهد.

نماز و نظم وانضباط

كساني كه برنامه منظمي براي خود دارند و اوقات و امور خود را بر اساس آن تنظيم مي كنند علاوه بر مقاصد روزانه به اهداف عالي خود نيز دست مي يابند و هميشه موفق و كامروا هستند. مثلاً كسي كه خواب و خوراكش محدود و كارش طبق برنامه معيني باشد از آنجا كه هر كارش در زمان مخصوص خود اجرا مي شود هيچ يك از كارهايش مزاحم كار ديگر نيست به تمام كارهاي خود مي رسد و با كمبود وقت مواجه نمي گردد.

كدبانويي را در نظر بگيريد كه تمام ظروف، وسايل آشپزخانه، ادويه و مأكولات را در جاي خودش قرار مي دهد و به هنگام نياز بدون اتلاف وقت به آن دست مي يابد و چون كارهاي آشپزخانه اش معوق نمي ماند به كارهاي ديگر منزل نيز مي رسد و در كار خانه داري موفق است و هيچگاه دچار فشارهاي عصبي نمي گردد فرسوده نمي شود و نزد همسر و فرزندان و ميهمانان خود سرافراز است.

برعكس آنكه در كار و زندگي او نظمي نيست براي انجام عمل از چند كار ديگر باز مي ماند. بازرگاني كه فاكتورها و نامه هاي رسيده و فرستاده را در كاغذها و پوشه هاي مخصوص قرار نمي دهد در موقع لزوم براي پيدا كردن يك نامه چند ساعت معطل مي شود و از كار تجارت باز مي ماند چنين تاجري علاوه بر آن كه اوقات تلخي دارد در كار خود موفق نيست.

با مطالعه سرگذشت و ويژگيهاي مردان بزرگ دنيا خواهيم يافت كه نظم و ترتيب از اركان موفقيت آنان بوده است.

نماز تنها عبادتي است كه ارتباط بنده را با خدا بطور پيوسته برقرار مي كند و او را در اين پيوند مستمر به رعايت نظم وا مي دارد. بنده اي كه نظم را در پيوند با خدا ياد مي گيرد و بر آن ممارست دارد به خوبي مي داند كه در پيوند با خود و مردم چگونه جانب نظم و انظباط را نگه دارد.

پيامبر اكرم (ص) براي نماز نظم ويژه اي مقرر كردند تا هر كه نماز حقيقي بجاي آورد از روح نظم و انظباط برخوردار و در زندگي كامروا باشد كار از غسل يا وضو شروع مي شود كه هر كدام از اين دو نيز، نظمي مخصوص به خود دارد. پس از آن اذان و اقامه است كه هر يك داراي نظم و فصول ويژه اي است آنگاه تكبيره الاحرام و بعد قرائت و بعد ركوع و پس از آن سجود و ديگر عوامل كه بايد به ترتيب اجرا شود. نماز را پيش و پس نخواندن، قبل و بعد از وقت نخواندن حالتهاي انظباطي ويژه آن را رعايت كردن، بيجا سخن نگفتن، خودداري از خوردن و نوشيدن، در نماز جماعت تشكيل صفهاي منظم دادن، با هم ركوع كردن، با هم به سجده رفتن، با هم نشستن، با هم قيام كردن، با هم سكوت كردن، با هم قنوت كردن همه و همه سيماي يك نظم ويژه را نشان مي دهد نمازي كه در زمان، مكان و لباس ويژه و با الفاظ، حركات، تعداد ركعات و ترتيب خاص گزارده مي شود.

وقتي كه انسان، عمل منظمي را بطور منظم و با رعايت نظم زماني آن و در طول عمر در هر شبانه روز، پنج نوبت اجرا مي كند علاوه بر آنكه ملكه نظم همان عمل در او رسوخ مي كند، رعايت نظم به عنوان يك عادت و يك روش هميشگي به ساير اعمال او نيز سرايت مي كند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *