دانلود پایان نامه

پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش

فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را درنحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی از زمینه هایی که سهم عمده ای از این تغییرات را به خود اختصاص داده، یادگیری است. نقش فناوریهای اطلاعاتی در چرخه یادگیری بسیار اهمیت دارد. در یادگیری به شیوه سنتی، فرد مجبور بود که به طور مداوم بخواند و بنویسد و ارتباط تقریبا یک طرفه بود. اما با بکارگیری فناوری اطلاعاتی در یادگیری، فرد علاوه بر مهارتهای پایه، نیازمند داشتن مهارت در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی می باشد. یادگیری های مبتنی برفناوریهای نوین اطلاعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی، توانسته است بسیاری از ناکارآمدیهای نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را درآموزش به وجود آورد (یونسکو، ۲۰۰۲).

یکی از مستدل ترین دلایل برای استفاده از فناوری اطلاعات در یک سیستم آموزشی این است که آنها یادگیری کاربران و فرایند انفرادی کردن برنامه درسی را تسهیل می کنند، به یادگیرندگان اجازه می دهند سرعت یادگیری را خود تعیین کنند و منابع اطلاعات را گسترش می دهند. همچنین موجب افزایش یادگیری فعال می شوند و موجبات تعامل بین همسالان و گروههای مختلف و معلمان را فراهم می کنند. بیشتر افراد معتقدند که کیفیت و اثر بخشی یادگیری از طریق استفاده از فناوری اطلاعات، چندین برابر افزایش می یابد، این فناوری ها برای معلمان امکان مبادله اطلاعات جدید و به روز کردن مطالب یادگیری را فراهم می آورد (عطاران، ۱۳۸۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در تدریس معلمان چقدر است؟

۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات  در روش های تدریس معلمان چیست؟

۳- میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی چقدر است؟

۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟

۵-استفاده از ICT در مدارس متوسطه در کدام مرحله ی چهارگانه ی(ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) در برنامه ی درسی مدارس متوسطه قرار دارد؟

۶- نقش ICT بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارسی که معلمان از آن استفاده می کنند با مدارسی که از آن  استفاده نمی کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل