دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

نظریه‌ روان شناسی فردی[۱] آلفرد آدلر[۲]:

یکی از همکاران فروید که بعداً از او جدا شد و مکتب روانشناسی فردی را بنیاد نهاد آلفرد آدلر بود. آدلر بر خلاف فروید که به نیروهای درونی در ساختار شخصیت تأکید داشت، تأکید خود را بر عوامل اجتماعی در شکل‌گیری شخصیت متمرکز کرد(کریمی، ۱۳۸۴).

از ویژگی‌های اصلی نظریه آدلر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱ـ اصل حقارت[۳]: آلفرد آدلر در رشد و توسعه‌ی نظریه‌ی خود، به این اشاره کرده است که احساس خود‌کم‌بینی یا حقارت در افراد، ناشی از نقص و ضعف جسمانی است. احساس خود‌کم‌بینی را در روان‌شناسی احساس حقارت می‌نامد. آدلر عقیده داشت که همه افراد آدمی دارای احساس حقارت هستند و همین احساس حقارت باعث می‌شود که مردم در جهت از بین بردن آن و یا در جهت بهتر یا برتر شدن تلاش زیادی را از خود نشان دهند. ولی باید توجه داشت که این تلاش، تلاشی رقابت‌انگیز در جهت برتر شدن از دیگران نیست، بلکه تمایل مثبتی است برای غلبه کردن بر نقص‌ها و کمبودهای خود، تا از این طریق به تکامل فردی دست یابد(راس، ۱۳۸۶).

۲ـ اصل برتری جویی[۴]: آدلر در آغاز کار خود مانند فروید جنسیت را مهم‌ترین انگیزه‌ی رفتار آدمی می‌دانست اما به زودی نظر خود را تغییر داد و پرخاشگری را جانشین جنسیت کرد، یعنی آدمی را در درجه‌ی اول موجودی پرخاشگر معرفی کرد. پس از چندی این نظر را نیز تغییر داد و قدرت‌طلبی را جایگزین پرخاشگری کرد. برتری‌جویی در اساس از عقده‌ی حقارت سرچشمه می‌گیرد و این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیر نیستند.

[۱]  – individual psychology

[۲]  – Alfered Adler

[۳]  – overcompenting

[۴]  – inferiorify

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

۲ـ۴ـ۱ اهداف جزئی :

۱ـ۲ـ۴ـ۱ مقایسه ویژگی‌های سرشت و ابعاد آن

۲ـ۲ـ۴ـ۱ مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران