خارج مي‌شوند
ويژگي شخصيتي اين دسته از افراد، اين است که همواره مي‌گويند نمي‌خواهند درمورد مشکل چيزي بشنوند؛ چيزي که مي‌خواهند يشنوند، راه‌حل است و بس. اين مديران وقتي کارمندان‌شان با مشکل روبه‌رو مي‌شوند، در دسترس نيستند که مشکل را حل کنند.
??. ديد محدودي دارند
وقتي مديري ديد محدودي داشته باشد، تيم هم، مسير درستي را پيش نمي‌گيرد و اين موضوع ممکن است اعضاي تيم را خسته کند.
________________________________________
: ? ويژگي رفتاري مديران خلاق
________________________________________
??. به چيزي که مي‌گويند، اعتقادي ندارند
برخي مديران در حضور شما از شما تعريف مي‌کنند، اما در قلب‌شان نظر ديگري درباره‌ي شما دارند. هرگز نمي‌توانيد به اين مديران اعتماد کنيد.
??. انتظارات غيرواقعي دارند
اينکه از کارمندان انتظارات مشخصي داشته باشيم، خيلي خوب است، اما انتظارات غيرواقعي و دست‌نيافتني صرفا کارمندان را مأيوس مي‌کند. مديرِ خوب، فرق بين انتظارات مطلوب و انتظارات شدني را مي‌داند.
??. تنها روي کار تمرکز مي‌کنند
اين مديران مفهوم تعادل بين کار و زندگي را درست متوجه نشده‌اند. آنها تنها کار پاي لپ‌تاپ را بلدند و خارج از محيط کار هيچ ارتباط خاصي با کارمندان خود ندارند.
??. به کم‌کاري اعضاي تيم اهميت نمي‌دهند
به‌جرئت مي‌توان گفت مديراني که کم‌کاري در تيم را با ميانجيگري ناديده مي‌گيرند، در زمره‌ي بدترين مديران جهان قرار دارند. اگر يکي از اعضاي تيم با کم‌کاري خود باعث شود بقيه‌ي تيم فشار بيشتري تحمل کنند، به‌وضوح مشخص است که اين موضوع باعث ايجاد نفرت در روحيه‌ي اعضاي تيم نسبت‌به آن فرد مي‌شود [و مدير نبايد اجازه‌ي چنين اتفاقي را بدهد].
??. دو‌به‌هم‌زن‌اند
افرادي که همواره در گروه‌ها و تيم‌هاي کاري مشغول راه‌انداختن دعوا بين ديگران‌اند، به‌درد مديريت نمي‌خورند، چراکه کارشان دوبه‌هم‌زني است و از آن لذت مي‌برند. چنين افرادي نمي‌توانند مديران شايسته‌اي باشند.
________________________________________
: ? استراتژي موفق که از ترک شغل کارمندان جلوگيري مي‌کند
________________________________________
??. همواره به کارمندان‌شان پوزخند مي‌زنند

واي به حال کارمنداني که با نظر مديران خود هم‌عقيده نباشند. مديران بد در اين مواقع کارمندان را بابت موارد جزئي هم جريمه مي‌کنند.
??. کارمندان را تحقير و تمسخر مي‌کنند
مديران بد عمدتا در جمع، کارمندان خود را تحقير مي‌کنند و آن را با اين عنوان توجيه مي‌کنند که تحقير کارمندان در جمع، شگردي انگيزشي است.
برگرفته از: linkedin

اين کتاب پرطرفدار را از دست ندهيد
کتاب الکترونيکي

کتاب الکترونيکي برگزاري جلسات موثر به روش اساتيد هاروارد
جلسات کاري را تبديل به ابزار موفقيت خود کنيد
صيرت‌هايي ارائه مي‌دهند که شما را به چالش مي‌کشن___