مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین

در ادبیات حوزه‏ی مکان‏یابی رقابتی، سال‌ها، از قانون نزدیک‌ترین فاصله برای انتخاب تسهیلات توسط مشتریان استفاده می‏شد بدین معنی که هر مشتری جذب نزدیک‌ترین تسهیل می‏شد اما هاف در سال 1964 مدلی را پیشنهاد کرد که در آن احتمال اینکه یک مصرف‌کننده، مشتری یک تسهیل شود با مساحت آن تسهیل نسبت مستقیم و با توانی از فاصله‏اش تا تسهیل موردنظر نسبت معکوس دارد. در حقیقت، هاف نشان داد که معیار یک مصرف‏کننده برای این‌که یک تسهیل خاص را انتخاب کند فقط به فاصله‏اش تا آن تسهیل بستگی ندارد و ممکن است به معیارهای دیگری نیز وابسته باشد. هاف، مدل خود را بر مبنای مدل‏های اولیه‏ی مکان‏یابی خرده‏فروشی که بر مبنای مدل جاذبه[1] هستند توسعه داد. مدل جاذبه بر مبنای این فرض استوار است که احتمال اینکه یک مصرف‏کننده، مشتری یک تسهیل خاص شود یا جذابیت آن، رابطه‏ی مستقیم و با توانی از فاصله‏ی آن رابطه‏ی معکوس دارد. مدل‏های او شامل این فرض می‏شدند که دو شهر با یک شهر میانی مبادله کالا دارند (به‌صورت خرده‌فروشی) که مقدار این مبادله نسبت مستقیم با جمعیت دو شهر و نسبت معکوس با توانی از فاصله‏ی دو شهر با شهر میانی دارد. [23]

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

مطابق با مدل هاف، نحوه‏ی جذب مشتریان توسط تسهیلات مختلف، بستگی به میزان جذابیت تسهیلات و بستگی معکوس به فاصله مشتریان تا تسهیلات دارد. این بدان معنی است که مشتریان همیشه جذب یک تسهیل خاص نمی‏شوند و ممکن است مشتری تسهیلی شوند که فاصله‏ی بیشتری از آنان دارد اما دارای جذابیت بیشتری است. ناکانیشی و کوپر[2] (1974) این ایده را با افزودن تعداد بیشتری از مشخصه‏های کیفی برای تسهیلات و محاسبه‏ی جذابیت تسهیلات توسط مدل‏های برهم‌کنش افزاینده[3] توسعه دادند. پژوهش‏های گوناگونی وجود دارد که همگی بر مبنای مدل توسعه‌یافته توسط هاف و ناکانیسی و کوپر به رفتار احتمالی مشتریان در قبال تسهیلات پرداخته‏اند. مدل هاف می‏تواند با انجام دادن تغییراتی در آن برای بررسی رضایت مشتریان از یک مرکز توزیع نیز بکار گرفته شود. [23]

1-1-1-1.   مرور ادبیات در نظر گرفتن کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال

درک مشتریان از کیفیت خدمات، یک فرایند پیچیده است. تاکنون ابعاد گوناگونی از کیفیت خدمات پیشنهادشده است (برادی و کرنین[4]، 2001). یکی از معروف‌ترین مدل‏هایی که در بازاریابی خدمات مورداستفاده واقع می‌شود سروکوال[5] است که توسط پاراسورامن[6] در سال 1985 و 1988 توسعه‌یافته است. این مفهوم، نتیجه‏ی مقایسه‏ی انتظارات مشتری از کیفیت خدمات با ادراک او از کیفیت ارائه‌شده‌ی خدمات می‏باشد. پاراسورامن عقیده دارد که کیفیت خدمات شامل انتظارات قبل از خرید مشتری، کیفیت ادراک‌شده از فرایند خرید و کیفیت ادراک‌شده از نتیجه است. او کیفیت خدمات را به‌عنوان فاصله و شکاف بین انتظارات مشتری از خدمت و ادراکات او از خدمات ارائه‌شده معرفی می‏کند. مقیاس کیفیت خدمات یا سروکوال به‌طور گسترده توسط مدیران و محققان برای ارزیابی ادراک مشتری از کیفیت خدمات، استفاده می‌شود. «مقیاس کیفیت خدمات» دارای 5 بعد اساسی می‏باشد که هرکدام از این ابعاد دارای چندین مؤلفه استانداردشده هستند. این ابعاد عبارت‌اند از:

  • ملموسات
  • قابلیت اطمینان
  • پاسخ‏گویی
  • تضمین
  • همدلی

محققان زیادی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا استفاده از این ابعاد در همه صنایع خدماتی کاربرد دارند یا خیر (کوئین و تیلر، 1992) و بدین نتیجه رسیده‏اند که از این عناصر می‏توان در بسیاری از صنایع خدماتی برای بررسی میزان کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان استفاده کرد.SERVQUAL در خدمات دندانپزشکی (کارمن، 1990)، هتل‏ها (صالح و ریان، 1992)، توریسم و گردشگری (فیک و ریتچی، 1991) شرکت‏های حسابداری (فریمن و دارت، 1993)، بیمارستان‏ها (سلیمان، 1992)، بانکداریی (ونگ و پری، 1991) و بسیاری از صنایع دیگر بکار رفته است. کیفیت خدمات به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در بسیاری از پژوهش‏ها موردبررسی قرارگرفته است؛ زیرا این موضوع ارتباط آشکاری با هزینه (کرازبی، 1979)، سودآوری (بوزل و گیل، 1987، زاهوریک و روست، 1992)، رضایت مشتری (بلتن و درو، 1991، بلدینگ و همکاران، 1993) و حفظ مشتری (ریچهلد و ساسر، 1990) دارد. کیفیت خدمات به‌عنوان عامل بازاریابی شرکت‏ها و عملکرد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

[1] Gravity Model

[2] Nakanishi and Cooper

[3] Multiplicative Interaction Models

[4] Brady and Cronin

[5] SERVQUAL

[6] Parasuraman

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *