تز و پایان نامه مقالات

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

دانلود پایان نامه

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

ابراء طبیب در اعمال پزشکى………………………………. 20

بررسی اتانازی داوطلبانه غیرفعال از منظر اخلاق راس………………………………. 20

فرهنگ شرقی و جهانی شدن اخلاق زیستی………………………………. 20

مروری بر آموزش اخلاق حرفه ای در علوم بهداشتی………………………………. 17

آموزش اخلاق پزشکی………………………………. 87

مباحث اخلاقی پیرامون بیماری هانتینگتون………………………………. 10

پیشینه اخلاق پزشکی در برخی از آثار کهن طبی و ادبی ایران………………………………. 11

رویکرد اخلاقی دین بودا، هندو، یهود و مسیح در قبال

شبیه سازی انسانی………………………………. 35

آزادی بیان از دیدگاه قانون اساسی………………………………. 150

کنوانسیون راجع‌به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی

بین‌المللی………………………………. 37

قانون مدنی بر قراردادهای حمل‌ونقل………………………………. 516

حقوق و تعهدات مهندس مشاور در قراردادهای پیمانکاری………………………………. 142

اوپک و چالشهای فراروی آن از منظر حقوق بین الملل………………………………. 162

بررسی کاستی‌های نظام حقوقی کشور در مورد امضا در تجارت و بانکداری الکترونیکی و ارایه پیشنهادها………………………………. 19

بررسی کپی رایت در حقوق نرم افزار ایران………………………………. 45

بررسی کاستی‌های نظام حقوقی کشور در مورد امضا در

تجارت و بانکداری الکترونیکی………………………………. 159

بررسی وضعیت حقوق – زیست محیطی دریاچه‌ی سدهای کرج، لتیان، لار

(به عنوان منابع آب آشامیدنی تهران) و حوزه‌های آبریز آنها و همچنین ارائه پیشنهادهای لازم برای سامان بخشی فعالیتها در این حوزه‌ها………………………………. 100

کارتحقیقی جهت اخذ مدرک کارشناسی حمایت دیپلماتیک………………………………. 106

پایان نامه جایگاه حقوقی فضای رایانه‌ای در حقوق بین‌الملل………………………………. 116

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. – گرایش: حقوق خصوصی – قدرت بر تسلیم مورد معامله………………………………. 195

پیشگیری از پدیده کودک آزاری در سیاست جنایی ایران………………………………. 48

گزارش کارآموزی – اثبات ادله………………………………. 50

رشته حقوق خصوصی – غرر در معاملات………………………………. 25

رشته حقوق خصوصی – حدود صلاحیت داور………………………………. 22

مقدمه‌ای بر راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات کشور………………………………. 15

محورها و موضوعات مطالعاتی گروه الگوی مصرف و امنیت غذایی………………………………. 31

حقوق بین‌الملل در عرصه منازعات………………………………. 15

حقوق عمومی – بررسی تطبیقی آئین‌نامه داخلی کنگره آمریکا (سنا و نمایندگان ) با آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران………………………………. 270

حقوق خصوصی – بررسی وضعیت حقوقی دعاوی ورود ثالث – کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان………………………………. 452

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA – گرایش جزا و جرم شناسی –

سیاست جنایی مشارکتی و محیط آموزشی………………………………. 133

شرایط اساسی بیع و ضمانت اجرای آن………………………………. 51

گزارش کارآموزی صابر ………………………………. 96

عدالت از دیدگاه حقوق کیفری………………………………. 35

حق فسخ ناشی از نقض قرارداد ومطالعه تطبیقی آن در نظامهای معتبرحقوقی- حقوق خصوصی………………………………. 298

مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه………………………………. 10

مبانی مسئولیت مدنی درنظام حقوقی ایران………………………………. 112

حقوق جزا و جرم شناسی – مطالعه تطبیقی مستی و آثار کیفری آن………………………………. 162

نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین و مقررات

راجع‌به قاچاق کالا و ارز………………………………. 39

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مقاله تحقیقاتی دوره کارآموزی وکالت – شعبه تشخیص و جایگاه

آن در سیستم دادرسی………………………………. 85

موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی………………………………. 106

مطالبه وجه………………………………. 57

گزارش کارآموزی………………………………. 282

اقرار………………………………. 27

ابراء………………………………. 37

ابراء اصطلاح حقوقی………………………………. 16

اجاره به شرط تملیک………………………………. 18

احسان؛ منبع مسئولیت………………………………. 35

ارث زوجین………………………………. 80

ازدواج موقت………………………………. 149

استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………. 25

اصل برائت و موارد استناد به آن در قوانین موضوعه………………………………. 45

اصل چهل و چهار قانون اساسی؛ نقطه عزیمت………………………………. 25

اصول حاکم بر اسناد تجاری………………………………. 25

اضطرار………………………………. 56

اظهار‌نامه چیست………………….. 7

اعاده دادرسی در امور کیفری………………………………. 42

اعتیاد     کیست      چیست     چه‌می‌کند………………………………. 17

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق

بین‌الملل عمومی امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حقوق ایران………………………………. 208

امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع)………………………………. 25

انحلال شرکت سهامی………………………………. 23

اوراق صکوک………………………………. 33

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

اهلیت………………………………. 11

اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران………………………………. 24

بررسی قواعد فقهی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار………………………………. 49

بررسی اسناد تجاری در ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا………………………………. 103

بررسی اسناد تجاری(چک، سفته و برات)………………………………. 32

(پ) بررسی تطبیقی انتقال دعاوی و قراردادها در اصول حقوق اروپائی

 و حقوق ایران………………………………. 152

بررسی تطبیقی حقوق اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران

و ایالات متحده امریکا………………………………. 91

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل

 معاصر………………………………. 49

بررسی تطبیقی عقد رهن در حقوق ایران………………………………. 207

بررسی تطبیقی قوانین موضوعه ایران با کنوانسیون سازمان ملل

 برای مقابله با فساد………………………………. 10

پایان نامه کارآموزی بررسی جرائم ثبتی………………………………. 74

کارآموزی – بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران………………………………. 70

کارآموزی – بررسی جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری………………………………. 98

بررسی حقوق چک………………………………. 41

بررسی حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلامیه حقوق بشر………………………………. 115

بررسی حقوقی تجارت الکترونیک………. ………………………………. 34

بررسی حقوق عده زنان………………………………. 169

بررسی حقوق مسئولیت مدنی………………………………. 91

بررسی قاعده قرعه………………………………. 55

بررسی قانون حضانت در نظام قضایی ایران………………………………. 77

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(حقوق کیفری بین‌الملل)بررسی کپی رایت در حقوق نرم افزار ایران

با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی………………………………. 40

بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد………………………………. 35

بررسی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران………………………………. 141

(کارآموزی وکالت ) بررسی مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان………………………………. 104

( حقوق قضایی) بزهکاری اطفال و نوجوانان………………………………. 86

بهداشت قضایی………………………………. 41

بررسی آیین نامه های داخلی مجلس قانونگذاری دردو کشور

 ایران وامریکا………………………………. 15

پرونده روزنامه آزاد………………………………. 14

تقلب نسبت به قانون و دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی………………………………. 21

پلیس اداری………………………………. 16

(کارآموز وکالت )پولشویی………………………………. 82

پیوند اعضا………………………………. 86

تأثیر قتل عمد و غیرعمد در ارث………………………………. 30

تاریخچه ثبت اسناد و املاک………………………………. 14

بررسی موانع حقوقی توسعه خرید وفروش الکترونیکی در ایران………………………………. 101

مطالبه وجه………………………………. 52

تحقیقات جرم‌شناسی کاربردی در پیش‌گیری از جرم و تأثیر آن در توسعه سیاستگذاری جنائی………………………………. 18

ترکه………………………………. 95

قبول یا رد ترکه بر مسئولیتهای وراث………………………………. 95

تشکیل قرارداد(ایجاب و قبول)در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل………………………………. 30

تعدد زوجات………………………………………………………………………… 24

تعهد به نفع شخص ثالث و مسأله شیربهاء. 7

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل* (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)………………………………. 17

تکلیف زیان دیده به کاستن از خسارت

با تأکید بر حقوق انگلیس و آمریکا………………………………. 22

پایان‌نامه

تکنیک‌های پیشرفته باروری کمکی(ART) از منظر فقه و

حقوق………………………………. 226

(حقوق خصوصی)تلف عین مستأجره………………………………. 15

ثبت شرکتهای تجاری………………………………. 30

ثبت علائم تجاری، صنعتی و اختراعات………………………………. 98

جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت  پزشک………………………………. 42

جایگاه حقوقی فضای رایانه‌ای در حقوق بین‌الملل………………………………. 37

جرایم اقتصادی و نحوه رسیدگی قضایی………………………………. 37

(پایان‌نامه )(حقوق جزا و جرم‌شناسی)جرم قاچاق آثار فرهنگی

تاریخی در حقوق کیفری ایران………………………………. 190

چک محاسن و معایب………………… ………………………………. 19

حدود صلاحیت داور………………………………. 22

حضانت اطفال…………………….. ………………………………. 42

حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی و رویه آن در محاکم………………………………. 67

حق شُفعــه………………………………. 104

حقوق بشر………………………………. 64

حقوق ثبت………………………………. 33

حقوق حضانت………………………………. 15

نظام حقوق زن و شوهر در قرآن مجید………………………………. 118

حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)………………………………. 42

حقوق و تکالیف زوجین در قانون مدنی و کشورهای اروپائی………………………………. 44

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

حکم موت فرضی………………………………. 24

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

(حمایت بین‌المللی ازوضعیت) کودکان در معرض فحشا و هرزه نگاری………………………………. 92

حمایت دیپلماتیک………………………………. 56

(پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)حمایت کیفری قانونگذار از نظام پولی و ارزی………………………………. 167

حمایت و حقوق کیفری از اطفال بزه‌دیده………………………………. 55

بررسی گستره  فضای مجازی رایانه ای (اینترنت) در حقوق بین الملل………………………………. 150

خیار تفلیس در ورشکستگی………………………………. 48

دارا شدن غیر عادلانه………………………………. 24

داروهای مخدر………………………………. 42

حمل و نقل بین المللی………………………………. 74

حقوق دیه و تبعیض………………………………. 19

راه‌های قانونی ممانعت از کودک‌آزاری در ایران

در مقایسه با نظامات بین‌المللی………………………………. 157

روش های پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک………………………………. 74

(پایان‌نامه )(حقوق خصوصی) زمان انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع………………………………. 131

ساختار و ارکان داخلی مجلس شورای اسلامی ایران………………………………. 34

سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر اوپک………………………………. 35

سقوط تعهدات…………………….. 8

سوگند………………………….. 8

(حقوق خصوصی)شرایط اختصاصی «عقد و ودیعه»………………………………. 46

شرایط اساسی بیع و ضمانت اجرای آن………………………………. 52

شرط ضمان مضارب………………………………………………………………………… 40

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران………………………………. 30

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

شرکت تجاری………………………………. 24

شروط ضمن عقد نکاح………………………………. 40

ضمان………………………………. 16

ضمان احسان………………………………. 36

ضمان در فقه………………………………. 46

ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی………………………………. 29

ضمان قاعده اذن………………………………. 40

(حقوق خصوصی)ضمان مالم یجب………………………………. 68

ضمان قاعده(( مایضمن))………………………………. 17

طلاق و آثار آن در روابط زوجین………………………………. 21

ظهر نویسی مقررات و انواع آن………………………………. 30

عدالت از دیدگاه حقوق کیفری………………………………. 56

عقد بیع با ثمن شناور Open Price در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین، حقوق انگلیس، حقوق آمریکا و حقوق ایران………………………………. 68

علل رافع مسئولیت کیفری………………………………. 39

علل سقوط دعوی عمومی………………………………. 89

عناصر و ادله اثبات دعوی………………………………. 47

غرر در معاملات………………………………. 26

فرار و بزهکاریدر بین دختران………………………………. 26

قاچاق زنان……………………… 9

قاعده اذن………………………………. 32

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران………………………………. 21

حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان………………………………. 16

قرار تأمین خواسته………………………………. 30

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

قراردادهای تجارتی………………………………. 50

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………. 34

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………. 54

کارآموزی آقایان………………………………. 228

(گزارش کار)(مکان کارآموزی انتقالی به کانون وکلای دادگستری قزوین)298

کارآموزی کارشناسی قوه قضائیه-عمران………………………………. 46

کارآموزی کریمخانی………………………………. 81

کارآموزی وکالت………………………………. 61

گزارش پرونده های حقوق و کیفری دادگاه ها………………………………. 192

گزارش کارآموزی حسینی………………………………. 44

مجموعه گزارش‌هااز برخی پرونده‌های حقوقی و کیفری و تجدیدنظر

محاکم رباط کریم و تهران………………………………. 120

(مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)گزارش

دوره کارآموزی………………………………. 213

گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزی

خلاصه‌ی پرونده­های حقوقی و کیفری………………………………. 222

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی حقوقی کرج………………………………. 120

گزارش کارآموزی 10………………………………. 212

(گزارش وکلا و مشاورین حقوقی) موضوع ماده 187

 برنامه سوم توسعه………………………………. 234

گزارشهای حقوقی شرف خانی………………………………. 224

گزارش دادگاه………………………………. 181

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه………………………………. 71

ماهیت شرط و چگونگی ارتباط آن با عقد………………………………. 40

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مبانی جایگاه ممتاز داوری در میان سایر روش های حل و فصل

 اختلافات بین‌المللی………………………………. 21

مبانی حقوقی بین‌المللی گزارشگری برای صلح………………………………. 171

(پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد)مبانی فقهی و حقوقی مسئولیّت و

حدود اختیارات وکیل و نماینده‌ی حقوقی………………………………. 137

مسئولیت مدنی دولت………………………………. 62

مجازاتهای جایگزین حبس، مجازات اعدام و آزادی مشروط………………………………. 16

مجازات‌های جایگزین زندان در ایران………………………………. 91

مجموعه گزارشات کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی………………………………. 500……………………………..

مجموعه گزارشات کارآموزی رشته بررسی اسناد و مدارک………………………………. 152

محورها و موضوعات مطالعاتی گروه الگوی مصرف و امنیت غذایی………………………………. 31

مروری کوتاه برقوانین تبعیض‌آمیز در خصوص زنان در ایران………………………………. 60

مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری………………………………. 98

(حقوق خصوصی) مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار

و مجانین در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن………………………………. 143

(پایان نامه) (حقوق خصوصی) مسئولیت محافظ و سرپرست

 صغیر یا مجنون………………………………. 200

مبانی مسئولیت مدنی دولت در پرتو قوانین ایران………………………………. 35

مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال کارکنان………………………………. 40

مسمومیت با الکل و آثار آن………………………………. 38

(کار تحقیق) مشروبخواری مردان،‌ جرمی علیه زن و خانواده………………………………. 68

مشروعیت عقد رهن رسمی در فقه و حقوق………………………………. 31

مشکلات حقوقی کارگران………………………………. 23

مطالبه وجه……………………… 5

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پایان نامه)(حقوق جزا و جرمشناسی) مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان………………………………. 181

معاوضی بودن بیع…………………. 6

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در فقه و حقوق………………………………. 54

مقایسه تطبیقی نکاح در حقوق ایران و ترکیه………………………………. 58

(کارآموزی) مقایسه دعاوی تصرف عدوانی خلع ید و تخلیه……………………… ………………………………. 113

مقدمه‌ای بر راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات کشور………………………………. 18

(پایان نامه) حقوق خصوصی) مناقصه آثار و شرایط آن………………………………. 98

(کارآموزی) مناقصه ، آثار و شرایط آن………………………………. 112

احسان؛ منبع مسئولیت………………………………. 36

موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی………………………………. 106

موانع زنا………………………………. 26

نابرابرى ارث زن و مرد………………………………. 5

ارث زوجین………………………………. 16

نشوز زن و آثار آن………………………………. 38

نصب امین و امور راجع به آن در قانون مدنی و امور حسبی………………………………. 63

نظارت مجلس بر عملکرد مقامات عالی اجرایی و سیاسی

و مقایسه تطبیقی با کنگره امریکا………………………………. 22

نظام حقوقی زن در اسلام………………………………. 54

نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در حقوق………………………………………………………………………… 20

نفس و علم………………………………. 23

نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران

( با مطالعه تطبیقی )………………………………. 31

نقش اراده در ارتکاب جرم………………………………. 35

نقش داوران ایرانی در حل دعاوی بین‌المللی………………………………. 44

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پایان نامه) (حقوق جزا و جرمشناسی) نقش و کارکرد

انگیزه در حقوق جزا………………………………. 233

نگاهی به قاچاق انسان از منظر قانون………………………………. 25

نگاهی به ماهیت حقوقی اقاله و احکام آن………………………………. 59

آیا تاریخ واقعی صدور چک روز

واقعی صدور آن است یا روز پرداخت آن………………………………. 17

واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران………………………………. 20

وضعیت حقوقی ایران در انرژی هسته‌ای………………………………. 86

(پایان نامه) (حقوق خصوصی)………………………………. 185

گزارش کارآموزی

وکالت و مشاوره حقوقی………………………………. 210

وکالت از متهم در کشف جرم و تحقیقات  مقدماتی………………………………. 32

گزارش کارآموزی حقوقی دوم………………………………. 105

گزارش کارآموزی حقوقی………………………………. 163

نقش مقام قضایی در اصلاح ذات البین در نظام کیفری………………………………. 96

آراء وحدت رویه سال 1381………………………………. 14

ضوابط تعیین ارش در فقه جزایی فریقین………………………………. 50

طرح دعوی تخلیه موجر و مستأجر………………………………. 30

جرایم رایانه ای………………………………. 67

شرایط قبولی قرارداد در حقوق ایران………………………………. 96

عده زنان………………………………. 173

(گزارش کار آموزی) گزارشهایی از دادگاه کیفری استان تهران………………………………. 116

سند………………………………. 25

قانون اساسنامه شیلات و صید ماهیان غضروفی………………………………. 33

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصودو مطالعه تطبیقی آن

در حقوق انگلستان………………………………. 75

(گزارش کارآموزی) دادگاه حقوقی – دادگاه کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه انقلاب – دادگاه تجدید نظر – دادگاه کیفری استان………………………………. 179

احیای نظریه جنگ عادلانه………………………………. 152

حقوق جنگ در نظام بین‌الملل………………………………. 60

گزارش‌های دادگاه‌های حقوقی و کیفری و نظریه‌های کارآموز………………………………. 238

گزارش‌های دوره کارآموزی………………………………. 192

حجب در قانون مدنی………………………………. 30

بررسی و مقایسه قوانین رفاه و تامین اجتماعی با موازین حقوق بشر………………………………. 222

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف………………………………. 15

طلاق توافقی از منظر قانون………………………………. 20

بررسی علل توسعه قاچاق و خط مشی های کاهش و کنترل آن………………………………. 45

حق انتفاع………………………………. 60

حمایت کیفری قانونگذار از نظام پولی و ارزی………………………………. 166

اصول فقه 1………………………………. 47

پول‌شویی الکترونیکی………………………………. 29

بررسی کنوانسیون منع تبعیض جنسیت علیه زنان و وضعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون………………………………. 60

مرگ مغزی از دیدگاه فقه و حقوق………………………………. 26

مطالعه تطبیقی مستی و آثار کیفری آن………………………………. 181

نقش پزشکی قانونی در صحنه………………………………. 36

بررسی تطبیقی نقش هیئت منصفه در قضاوت………………………………. 135

(کار تحقیق) بررسی حقوقی اینترنت و نرم افزار………………………………. 54

داوری تجاری بین المللی ایران………………………………. 31

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

عقد ضمان 1………………………………………………………………………… 65

پایان نامه جرم قاچاق آثار فرهنگی تاریخی در حقوق کیفری ایران………………………………. 188

ضمانت اجرای سوگندنامه‌های پزشکی………………………………. 16

گزارش کارآموزی حقوق کیفری…………

(کار تحقیقی)عدالت از دیدگاه حقوق کیفری………………………………. 45

پایان نامه حقوق خصوصی مسئولیت مدنی شاهد……………………………….

قاعده احسان………………………………. 45

راه‌های قانونی ممانعت از کودک‌آزاری در ایران در مقایسه

با نظامات بین‌المللی………………………………. 70

کار تحقیقی (1) علل رافع مسئولیت کیفری………………………………. 47

مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران………………………………. 53

کار تحقیقی (1)مجازات‌های جایگزین زندان در ایران………………………………. 91

مقایسه دعاوی تصرف عدوانی خلع ید و تخلیه………………………………. 113

رشوه از دیدگاه حقوق کیفری و فقه………………………………. 18

پایان نامه تجارت الکترونیکی………………………………. 110

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و ازدواج مرد مسلمان

با زن غیر مسلمان………………………………. 36

کودکان در معرض فحشا و بهره کشی………………………………. 203

آزادی اندیشه و بیان………………………………. 22

اصول فقه………………………………. 15

مبانی حقوق شهروندی………………. 5

مسئولیت مدنی دولت(حقوق اداری)………………………………. 34

مقدمه علم حقوق………………………………. 17

گزارش کارآموزی خلاصه پرونده¬های حقوقی و کیفری………………………………. 222

وصیت و ماهیت حقوقی آن………………………………. 41

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  بررسی مباحث حقوقی پیرامون اهدای گامت در درمان ناباروری………………………………. 53

×  مسئولیت کیفری دولتها………………………………. 40

×  سرقت از دیدگاه حقوق کیفری اسلامی………………………………. 150

×  مطالعه تطبیقی ارث زن………………………………. 15

×  مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی

درهشت کشور اروپایی………………………………. 50

×  اسلام و حقوق بشر بین الملل………………………………. 10

×  رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی………………………………. 38

×  جرایم علیه کارمندان دولت………………………………. 10

×  ازسازش تا قانون، تبیین مفهوم صلاحیت قضایی دولت در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 44

×  گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزی خلاصه‌ی

×  پرونده‌های حقوقی و کیفری………………………………. 222

×  رابطه اخلاق و حقوق………………………………. 33

×  جمعیت علم قاضی از نظر  حقوقی و کیفری………………………………. 11

×  بررسی حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلامیه حقوق بشر………………………………. 115

×  قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق پدیداورندگان

مخترعان و علایم تجاری………………………………. 98

×  مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم مورد معامله………………………………. 40

×  حق فسخ ناشی از نقض قرارداد………………………………. 50

×  بررسی اسناد تجاری در حقوق ایران و فرانسه………………………………. 102

×  بررسی مباحث حقوقی پیرامون مخاصمات………………………………. 60

×  رابطه مالی زوجین………………………………. 50

×  جرایم علیه اموال و مالکیت………………………………. 99

×  تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت………………………………. 153

×  تطبیق قانون دیوان عدالت اداری………………………………. 20

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  قوانین آئین دادرسی کیفری………………………………. 19

×  معاملات صغیر………………………………. 43

×  مشارکت تجارتی بین المللی در نظامهای مهم حقوقی معاصر………………………………. 260

×  شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه………………………………. 100

×  مقایسه‌ی اعلامیه‌های جهانی و اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر………………………………. 45

×  حقوق بشر در مسیحیت غربى و اسلام1………………………………. 30

×  سیاست اتحادیه اروپا در قبال وضعیت حقوق بشر در

 جمهوری اسلامی ایران………………………………. 150

×  دموکراسی و حقوق بشر………………………………. 70

×  حقوق بشر در ایران………………………………. 100

×  عقد ضمان………………………………. 40

×  (پایان نامه) بررسی قاعده درء و جایگاه آن در حقوق کیفری و

سیاست جنایی ایران و اسلام………………………………. 174

×  دادرسی مالیاتی ………………………………. 14

×  (پایان نامه) مبانی فقهی و حقوقی مسئولیّت و حدود اختیارات وکیل و

 نماینده‌ی حقوقی………………………………. 122

×  بررسی فروش اثمار و اشجار در فقه و حقوق مدنی………………………………. 40

× حقوق دریایی………………………………. 61

×  بررسی وضعیت حقوقی (قوانین و مقررات) مربوط به آلودگی هوا

ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری در ایران………………………………. 70

×  حق حبس در عقد نکاح………………………………. 20

×  مالکیت و نحوه و حدود اعمال آن………………………………. 32

×  تعادل و تراجیح………………………………. 73

×  بررسی تحلیلی دزدی دریایی از دیدگاه حقوقی………………………………. 64

× اکراه………………………………. 20

×  اساسنامه سازمان بین المللی کار………………………………. 40

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  اعتیاد………………………………. 80

×  اموال………………………………. 40

×  انسانها و مجازات………………………………. 35

×  زنان بزه دیده………………………………. 200

×  بزهکاری اطفال………………………………. 30

×  پیشگیری از جرم………………………………. 26

×  جبر و اختیار………………………………. 25

× مقایسه موازین و مقررات جمهوری اسلامی با موازین جهانی حقوق بشر70

× دعوای متقابل………………………………. 26

×  ضمان عهده………………………………. 61

× غصب و ضمان قهری………………………………. 77

× بررسی مسائل حقوقی حوادث رانندگی………………………………. 121

×  ماهیت حقوقی وصیت………………………………. 43

× مسئولیت قراردادی………………………………. 105

× وضعیت ارث اشخاص بلاوارث………………………………. 128

×  بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف در باره اطفال و جوانان بزهکار………………………………. 48

×  بررسی و مقایسه اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای
اداری و خصوصی………………………………. 152

×  شهادات………………………………. 42

× روابط مالی زوجین………………………………. 51

×  از تراضی تا اصل توضیح مفهوم حوزه قضایی دولتی در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 25

×  وکالت بدون فسخ ( وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء)………………………………. 51

×  بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل………………………………. 90

×  اثبات ادله………………………………. 35

×  مجازات………………………………. 29

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس………………………………. 47

× بررسی میراث زوجه از اموال غیر منقول در فقه اسلامی………………………………. 152

×  علل تام رافع مسئولیت جزایی………………………………. 47

×  فسخ قراردادها………………………………. 102

× بررسی رشوه، علل و عوامل………………………………. 30

×  موانع حقوقی توسعه تجارت الکترونیک………………………………. 99

× مبانی حقوقی تجارت الکترونیک………………………………. 59

×  تشکیل قرارداد(ایجاب و قبول)در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل………………………………. 30

× الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت غیر قراردادی)………………………………. 66

× بررسی اثرات گیاهان در کاهش آلودگی صوتی  و مواد قانونی مرتبط با آن………………………………. 21

× بررسی تطبیقی کلیات مجالس قانونگذاری در ایران و آمریکا………………………………. 72

×  شرایط صحت ازدواج موقت………………………………. 22

×  مجموعه گزارشهای حقوقی همراه با نظریه کارآموزی………………………………. 134

× بررسی حقوقی قاچاق کالا و ارز………………………………. 63

×  ‌بررسی‌ فقهی‌ – حقوقی‌ جریمه‌ تأخیر………………………………. 30

× ربا در فقه و حقوق اسلامی………………………………. 58

× تطهیر سرمایه ها………………………………. 30

×  ارتباط بین حقوق کار و تأمین اجتماعی………………………………. 12

× بررسی جرم ربا در حقوق جزای ایران………………………………. 55

×  مجازات اعدام (اثرات مثبت و منفی)………………………………. 12

× ازدواجهای ممنوع و مجاز در ادیان و اقوام و ملل مختلف………………………………. 153

× اقاله………………………………. 60

× پول شوئی و راه های مبارزه با آن………………………………. 15

×مناسبات متقابل میان تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل بشر

×پرونده های مدنی کیفری حقوقی همراه با نظریه کاراموز……………………

× بزهکاری………………………………. 42

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× قرار تأمین خواسته………………………………. 20

× مالکیت و نحوه و حدود اعمال………………………………. 30

× تطبیق قانون دیوان عدالت اداری مصوب 41160 با قانون مصوب………………………………. 15

× دارایی مالیاتی (با تاکید بر ترکیب هیات حل اختلاف امور مالیاتی)

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

92