قرآن کریم و نظام اجتماعی:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

قرآن کریم و نظام اجتماعی

انسان،موجودی است مدنی ٌ بالطبع و قرآن کتابی است سرشار از توصیه ها و مقررات اجتماعی، لاجرم دین نیز باید اجتماعی و زندگی ساز باشد . کسانی هستند که انسان را مدنی ٌبالتطبُّع ، یعنی موجودی که از سر تکلیف و اجبار مدنی است ،پنداشته و تفسیر کرده اند ،و کسانی هم دین را تهی از بعد اجتماعی و خالی از نظام گروهی شمرده اند . این که اسلام آیا رژیم اجتماعی دارد یا نه ،غیر از آن است که این دین مبین را اجتماعی بدانیم یا خیر .یعنی می توان ، اسلام را دینی اجتماعی و قرآن را کتابی برای هدایت جامعه به سوی سعادت –دنیوی –و اخروی –شناخت ،و در عین حال منکر وجود نظام اجتماعی در آنها شد . وقتی در میان آیات قرآنی و روایات اسلامی به فقراتی بر می خوریم که به صراحت ،مردم را نیازمند هم و تکمیل کننده ی یکدیگر می شناساند ، جایی برای تردید نمی ماند که این دین و آن کتاب ، از اجتماعی ترین پدیده های جهان هستی است. به این روایات توجه کنید :

انما الناسُ بالناس

همانا که مردم به یکدیگر وابسته اند .

لیس من احدٍ الا و هو محتاجٌ الی الناسِ

هیچ کس نیست مگر آنکه به مردم محتاج است .

این موضوع ، از نگاه تیزبین و همه سونگر دانشمندان اسلامی ،پوشیده نمانده است وبسیاری از آنان ،تأکیدات فراوانی براین بعد اساسی ازاسلام ،گذاشته اند.اگربخواهیم پاره هایی ازگفته هاونوشته های برخی از ایشان را در این باره بر مطالب بالا بیفزاییم ،مثنوی هفتاد من کاغذ شود .حتی دانشمندانی که گرایش های عرفانی و روحیات انزوا طلبانه دارند ،در مقام بحث ونظر ،اسلام را از این جهت (اجتماعی)دینی کامل می دانند و طریقه خود را چندان متناسب با روح کلی دین ،همسو نمی انگارند .در واقع این گروه ،میان عمل رویه خود و برنامه های اساسی اسلام برای زندگی انسانها و اجتماع،تفاوت می گذارند و گاه نیز به دام توجیه می غلتند .علامه اقبال لاهوری ،از کسانی است که به نحو برجسته از بعد    اجتماعی اسلام سخن گفته و آن را در برابر دیده ها رنگ آمیزی کرده است.

فرد را ربط جماعت،رحمت است                                جوهر اورا کمال از ملت است

تا توانی با جماعت یار باش                                      رونق هنگامه ی احرار باش

حرز جان کن گفته خیر البشر                                    هست شیطان از جماعت دورتر …

فرد می گیرد ز ملت احترام                                     ملت از افراد می یا بد نظام

در دلش ذوق نمو از ملت است                                 احتساب کار او از ملت است…

پیکرش از قوم وهم جانش زقوم                                 ظاهرش از قوم وپنهانش ز قوم

در زبان قوم گویا میشود                                          بر ره اسلام پویا می شود

پخته تر از گرمی صحبت شود                                تا به معنی فرد هم ملت شود

بسیاری از احکام اسلام و شمار انبوهی از تأکیدات قرآنی ،جز از این رهگذر که اسلام و قرآن ،انسان را به اجتماع و زندگی اجتماعی می خوانند ،توجیه پذیر نیستند؛احکامی مانند :نماز جماعت،نماز جمعه،جهاد،هجرت،امر به معروف و نهی از منکر ،زکات،خمس،اهتمام به امور مسلمین،احسان به همنوعان،شورا،وحدت و…

اما امروز که عصر عرضه “سیستم”و تأسیس”رژیم”های فراگیر و فیزیکال است،باید بیش از همه روی این موضوع تأکید شود که آیا اسلام در باره نظام اجتماعی- که اعم از حقوقی ،قضایی وتر بیتی است- احکام امضایی دارد یا تأسیسی.به عبارت دیگر،آیا خود چنین نظام هایی را تأسیس کرده است ،یا تأسیس را به مردم و عقلا وا گذاشته و خود تنها در مقام امضاء وتنفیذ بر آمده است.پیش تر گفتیم که این تحقیق ،توان ومجال آن راندارد که این موضوع را بیش از این به نتیجه نزدیک کند ،اما لازم است که سخنی چند راجع به نظام ونظامندی گفته شود تا بیشتر به اهمیت پرسش این بخش تحقیق،آگاه شویم.

لوازم ضروری و ارکان هر نظام عبارتند از:هدف؛طرح؛برنامه؛زمینه سازی ذهنی- فکری برای پذیرش عمومی.

این ارکان چهار گانه با یسته های اجتناب ناپذیر هر نظامی محسوب می شوند و برای آن که یک نظام ،نظام باشد،از یکایک آنها ناگزیر است.با این یاد آوری که در هر چهار مورد،باید از کلی گویی و طرح عناوین مجمل ومبهم پرهیز کرد.

مثلا در باره هدف ،ذکر این نکته بدیهی که در اسلام ،هدف رسیدن انسان ها به سعادت است ،بسیار کلی و دور از دست های برنامه ریز است .و یا درباره طرح ها،گفته شود که طرح اجتماعی اسلام ،چیزی است غیر از نظام سرمایه داری و اشتراکی محض (کمونیسم).محققان قرآن پژوه و جامعه شناسانان آشنا با معارف قرآن ، باید بکوشند که هر یک از این ارکان را -اگر آن را محتاج کاستن یا افزودن ندانستند – به گونه ای شفاف و زلال بیان کنند و به محک نقد و بررسی دیگران بگذارند .

اگر کسی در مقام شناساندن نمای کلی اسلام به منکران و مخالفان بود ، همان چند جمله ای که سردار اسلام ، خطاب به رستم فرخزاد ،در معرفی اسلام گفت،کافی است . وقتی سپه سالار سپاه ایران از فرمانده مسلمانان خواست که بگوید چرا برای فتح ایران لشگر کشی کرده اند و در واقع از او خواست که دینش را به او بشناساند ،وی به همین چند جمله اکتفا کرد:

لِنُخرج العبادَ مِنْ عبادهِ العبادِالی عبادهِ اللهِ و مِنْ ضیقِ الدنیا الی سِعَتِها و مِنْ جَورِ الادیان ِ الی عَدْلِ الاسلامِ.[ما آمدیم] تا بندگان خدا را از عبادت همدیگر بیرون کنیم و پرستش خدای را جای آن بنشانیم . و از تنگی دنیا به سوی گشایش های آن رهنمون باشیم و از ستمی که در ادیان است به عدل اسلام ، دعوتشان کنیم.

اما اگر روی سخن با مسلمانانی باشد که تشنه و جویای یک برنامه ی منسجم و متعادل اجتماعی اند ، نمی توان به این کلیات بسنده کرد و آنان را با همان چند نازل کردیم ، ولی ستمگران را جز زیان نمی افزاید .

زانکه از قرآن بسی گمره شدند                                      زین رَسَن، قومی درون چَه شدند

مر رسن را نیست جرمی ای عَنُود                                چون تو را سودای سر بالا نبود

با این وجود ،پیش از هر اقدام و انفعالی ،نخست باید پاسخی برای این پرسش پیدا کرد که برای رویکرد به قرآن گرامی کدام سوی و جنبه ای از این منشور چند پهلو ،در اولویت و اولیت قرار دارد . آیا هر گونه توجهی ، به هر جنبه ای از جوانب گونه گون این گنجنامه ی حکمت و کتاب سراسر نور و هدایت ، به یک اندازه ، درمان این عصر بیمار است؟ به سخن دیگر : آیا در فرمان علیکم بالقرآن اطلاق در قرآن است یا در علیکم .

اگر قرآن بزرگ را در برابر همه ی اعصار و ادوار تاریخ بشری قرار دهیم ، همه زوایا و جوانب آن جستنی و پژوهیدنی است . اما در هنگامه ای که نسل بشری را انقراض فرهنگی تهدید می کند و از هر سو تیر ضلالت سینه جوانان مسلمان را آماج خود دارد ، آیا با نیروی اندک و مجال تنگی که در اختیار است ، باید همچنان  اسیر ذوق و علایق شخصی خود باشیم ؟ آیا وقت آن نرسیده است که اهم را از مهم تمیز دهیم ، و تجربه ی پیشنیان خود را تکرار نکنیم ، که گفته اند :

من جَرَّبَ الْمجرَّبَ،حَلَّت بِهِ النّدامَهُ؛آن کس که آزموده را دگر بار بیازماید , پشیمان گردد .

        بی  شک نباید از موقعیت کنونی مسلمانان در جهان امروز و بالتبع از حساسیت جهانیان نسبت به کتاب مقدس اسلام غافل بود . اسلام به پشتوانه همین کتاب گرامی خود , داعیه اصلاح امور بشر را دارد و به تعبیری قرآن یگانه برگ برنده ما در همه معادلات سیاسی – فرهنگی جهان و بازی سرنوشت اقوام است . آیا با این توجهات  سزاوار نیست که پژوهش های قرآنی سمت وسویی اصلاح گرایانه را سرلوحه خود قرار  دهند و بیش از این بر قطر و حجم پرونده های کم فایده و یا احیاناً بی فایده – ولی دراز دامن – نیفزایند ؟

درست در زمانی که مکاتب رنگارنگ و اندیشه های دلکش اما بی مایه جای خود را در هر گوشه ای از جهان امروز باز می کنند و گندم می نمایند و جو می فروشند پرهیز و دریافت رهنمودهای قرآن در آن باره اجتناب ناپذیز بلکه ضرورتی فوری است . این توجه بایسته – ولو آن که به بهای بی مهری به برخی دیگر از شاخه های علوم قرآن باشد – راهی ناگزیر و رفتنی است .

عتاب بی مهابای قرآن آن جا که روندگان را به ایست می خواند و از آنان جویا می شود که أینَ تَذهَبُونَ , دامن همه کسانی را که در عرصه قرآن پژوهی , تنها ذوق و گرایش خود را می پژوهند , می گیرد و این تذکری بدیشان است که : وَماهُوَاِلاذکرٌ لِلعالَمینَ .(بابایی – 1378 : 116-121)

فرضیه 5 : قرآن در زندگی فردی و اجتماعی حتی حقوق بین الملل نقش فراوانی دارد.

نقش قرآن در زندگی بشری در ابعاد مختلف فردی ,  اجتماعی و حتی بین المللی , قابل دقت و بررسی است که به طور مختصر به بعضی از آنها اشاره می شود :

انسان نیازمند ارتباط مستقیم با آفریننده و هستی بخش خود است . این ارتباط اگر از طریق مناجات و رازگویی درونی و قلبی انجام می گیرد ; اما دسترسی به کلمات خود خداوند بسیار لذت بخش و اطمینان آور است . چنان که اقبال لاهوری گفته است : « اگر می خواهی خدا با تو سخن بگوید قرآن بخوان .»

این ویژگی به طور کامل تنها برای قرآن مجید باقی مانده است و هیچ کتاب آسمانی دیگر چنین جایگاهی ندارد .

انسان در تکاپو و جستجوی آگاهی های صحیح و معارف بلند و پر معنا است . البته با استفاده از تجربیات بشری و تلاش های علمی به بسیاری از آگاهی ها می توان دست یافت ; اما برای اطمینان به درستی یافته های خود و آگاهی به آنچه برای او دست نایافتنی است نیاز به یک منبع اصیل و غنی بسیار محسوس است چنان که از زبان امام راحل (ره ) گفته شده است : « اگر قرآن نبود , درهای معرفت بر ما بسته بود .»

قرآن مجید در این باره جایگاه ممتازی دارد . تعریفی که قرآن از انسان دارد « إنی جاعِلٌ فِی الاَرضِ خَلیفَهً » : ( بقره -آیه 30 ) وتعریفی که قرآن ازخداوند ارائه کرده است :« لَیسَ کَمِثلِهِ شی ءٌ »: ( شوری- آیه 11) همراه با بیان صفات جمال و جلال و تعریفی که از نظام هستی و حیات و شعور    همگانی موجودات ارائه داده « وَان مِن شی ءٍ الا بِسَبحُ بِحَمدهِ »: ( رعد- آیه 13) و بیانی که از پیوستگی و هماهنگی منظم همه کرات و افلاک و زمین و آسمان دارد « والشمس و ضحاها و القَمَر اذا تلاها و انهار اذا جَلاها و الیل اذا یغشاها … » : (سوره  شمس- آیات 4 – 1 )

و … نیازمندی همه ی جامعه بشری و پویندگان راه حق و حقیقت را به این کتاب آسمانی ضروری و آشکار ساخته است : زیرا بعضی از دانش ها به جز از طریق قرآن برای بشر دست یافتنی نیست : « وَیعَلمُکُم ما لَم تَکونوا تَعلَمونَ » 🙁 سوره بقره- آیه 151 )

« و آنچه را نمی دانستید به شما یاد می دهد … »

از جمله آگاهی هایی که جز از طریق قرآن راهی برای دریافت آن نیست آگاهی درباره جهان پس از مرگ و جزئیات جهان آخرت است : زیرا هیچ کدام از افراد بشر تجربه تکرار و رفت و آمد آن را ندارند و درک بشری هیچ گونه سابقه ذهنی از آن ندارد . در حالی که در سوره « واقعه »

« صافات » « مرسلات » و … صحنه قیامت به تصویر کشیده شده است .

نقش برجسته دیگر قرآن  این است که از سابقه تاریخ بشر , خبرهای درست و مطابق واقع را نقل کرده و سرگذشت پیامبران و محتوای پیام آنان را بدون هر گونه تحریف و دسیسه بشری به انسان ها رسانده است . از این رو قرآن حتی بر پیروان تورات و انجیل , منت شایان توجهی دارد که چهره پیامبران بنی اسرائیل را به درستی معرفی کرده و حضرت موسی و عیسی و زکریا و … را آن گونه که بوده اند به   دور از هر گونه تهمت و توهینی شناسانده و دست تحریف گران و دسیسه گران را نقش بر آب ساخته است . قرآن مجید در این باره می فرماید :« وَاذ قالَ اللهُ یا عیسی ابنَ مریمَ أأنتَ قُلتَ لِلناسِ اتخذونی و اُمی الهَینِ مِن دونِ اللهِ قالَ سبحانکَ ما یَکُونُ لی أن اقولَ مالیسَ لی یحق»: ( سور ه ی مائده- آِیه 116) « عیسی پسر مریم ! آیا تو گفتی به مردم که من و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند بپرسید ؟! گفت منزهی تو ! مرا نشاید که چیزی را که حق نیست بگویم » .

نقش برجسته دیگر قرآن برای جامعه بشری این است که ظرفیت جهان شمولی دارد و پیام های آن برای تمام مصلحان جهان وحافظان حقوق بشر قابل اعتنا و کاربردی است . تکیه بر نقاط مشترک پیروان ادیان آسمانی و پایبندی به اصول انسانی ( مانند عدالت گستری, امانت داری و … ) تلاش برای ریشه کنی هرگونه ناهنجاری ناپاکی و اختلاف و مخالفت با حق و درستی و … همگی      شاخص هایی است که ظرفیت جهان شمولی قرآن را به نمایش گذاشته است . آیات نورانی قرآن تمامی اصلاح گران و حق گرایان را به سوی محور وحدت و پاکی به دور از هر گونه تعصب و خودخواهی دعوت کرده است  : « قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله  » 🙁 آل عمران- آیه 64 ) « بگو ای اهل کتاب ! بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است , بایستیم که : جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم و برخی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به پروردگاری نگیرد »

بی تردید گستردگی دانش بشر , تحولات شایان توجهی داشته و شکوفا سازی طبیعت و سلطه بر آن , به دست قدرت علمی و اطلاعاتی انسان و تجربه های بشری , تا حدود زیادی تامین شده است . قرآن خود این تحول آفرینی را در گستره ظرفیت های انسان دانسته است : « هوَانشاکُم مِن الاَرض و استَعمَرَکُم فیها » : (سوره ی هود- آیه 61 ) « خداوند شما را در زمین ایجاب کرد و وظیفه شکوفایی و آبادانی و استخراج ظرفیت های زمین را به شما واگذار کرد » .

رسالت دین و قرآن « شکوفایی متوازن , متعادل , هماهنگ انسان » است . بر این اساس باید انسان را شناخت و آغاز و انجام او را دانست .

باید جایگاه انسان را در کل هستی به درستی تعریف کرد و رابطه او با خدا , خود , جامعه و طبیعت را تنظیم نمود .

رسالت علم ساخت جهان و رسالت قرآن , رشد ایمان و جهت دهی به حرکت انسان است و با توجه به اسارت علم در دست برخی از انسان های آلوده به قدرت و ثروت و فزون  خواه , ضرورت پایبندی به کتاب آسمانی به دور از تحریف و یک مکتب الهی آشکار شده است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

این نوشته در تز و پایان نامه, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *