قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف

ما تعریف می‌کنیم یک فرد از مربی یک سؤال می‌پرسد. زیرا مربی بر مبنای کاربرد آن پاسخ می‌دهد. در حالی که مربی از فرد می‌خواهد تا فعالیت شناختی مناسبی ارائه دهد. بنابراین ما اندرز را به صورت           تعریف (4) ارائه می‌کنیم. در حالی که سؤالات دانش­آموزان در مرحلۀ اولیه حضور مربی ساده است. زیرا دانش­آموزان فقط قادر به تشخیص مفاهیم غیر قابل مقایسه می‌باشند. ما آن را به صورت زیر توصیف می‌کنیم. ما اشاره داریم که:

  • بگویید (ال، تی، نظارت (ال، ال، در حقیقت)
  • می خواهم (تی،ال، کنترل (تی، ال، ال آی)

حال ما نحوه مهارت­سازی برنامه‌‌ریزی مناسب را توصیف می‌کنیم مخصوصاً تنظیم به صورت زیر: ما توصیف می‌کنیم که فراگیر به صورت مهارت تنظیم برنامه را از طریق سؤالات زیر و نظرات ارائه شد در تعریف دنبال کند. و باید گفت، روش مناسب مهارت تنظیم برنامه: کنترل (ال آی, ال.تی ) در خواستن است و بنابر این، آمادگی باید فراگیر را با تعریف ساختار اطلاعاتی روبرو کند. انتقال این ساختار اطلاعاتی منجر می‌شود تا فراگیر سؤالاتی مطرح کند که هدف ارتباطی متفاوتی از کاربرد اولیه آن دارد که در زیر آورده شده است(پنتریچ، 1994):

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بگویید (ال، تی،مانیتورینگ (ال، ال، لی))

<-بگویید (ال، تی، مانیتورینگ (ال، ال، در حقیقت))

و می خواهید (تی، تی، کنترل (تی، ال، ال 0))

و کنترل (تی ال، ال 0)

در این الگو، آموزش مهارت برنامه‌ریزی مطرح­کردن این الگو بر مبنای گفتگو، پرسش، پاسخ و دیدگاه عمومی‌سازی مهارت‌های دیگر مطرح شده است اگر ما این الگو را توسعه دهیم می‌توانیم یک شاخۀ مؤثر و جدید را ایجاد کنیم. با کار بیش­تر بررسی نوع اظهار نظ‌رهای تشویق کننده­ی دانش‌آموزان در اجرای مهارت‌ها مخصوصاً مهارت برنامه‌ریزی را داریم(دنا، 1997).

 

2-1-5- تئوری ویگوتسکی[1] دربارۀ بازی روانی اجتماعی

بر اساس تئوری‌های بسیاری بازی روانی اجتماعی به عنوان مجرایی برای توسعه عاطفی، اجتماعی و شناختی در نظر گرفته می‌شود. او فرض کرده که کودکان به دلیل یک آرزو در الگو برداری از بزرگ­سالان و برای اجرای فعالیت‌هایی که کودک بسیار جوان است پایبند‌ی می‌یابند. در حالی که کودک بازی می‌کند، به طور فعال محرکی را در الگوهای دیگر سازمان می‌دهد که به درک هنجار‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی رفتارها بر اساس این هنجارها کمک می‌کند. این عملکرد شخصی، از طریق دو مشخصۀ واحد حمایت می‌شود که به لحاظ اجتماعی از فعالیت‌های دوران کودکی متمایز است: (الف) یک موقعیت تصویر سازی و (ب) نقش‌هایی که از مرحله­ی عقیدتی به ارث می‌رود(لاتانن و کروکر، 1992).

[1] -vygotsky