دانلود پایان نامه

 

فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری

مشاوره درگروه سالها به عنوان روشی مؤثردر کمک به افراد برای روشن ساختن ابهامها و نگرانیها و یادگیری شیوه مؤثر انجام کارشناخته شده است . این عمل با حضور چند نفر که تجارب گرانبهای مشترکشان را ،یکدیگر در میان می‌گذارند ، تسهیل می‌گردد. محیط گروهی بر عکس رابطه‌ی دو نفری مشاور – مراجع ، محیطی غنی برای یادگیری انواع مختلفی از رفتارهاست. موقعیت گروهی تقریباً بسیاری از «تجربه‌های زندگی واقعی » را نشان می‌دهد . و کمک می‌کند که افراد آموخته‌های خود را در گروه به زندگی روزانه و واقعی خود انتقال دهند . به این ترتیب گروه به عنوان یک آزمایشگاه برای یادگیری در یک زمان و مکان معین و فرصت برای مشاهده کردن و دریافت اطلاعات و آگاهی در مورد اعمال معینی ، به کار گرفته می‌شود .

نظریه منطقی – عاطفی – رفتاری به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ( دابسون[1] و بلاک[2] ، 1988) نخستین و مهمـ‌ترین نمونه رویکرد شناختی رفتاری است که در سالها بعد توسط مایکن بام به عنوان درمان شناختی رفتاری توسعه یافت .

درمان شناختی – رفتاری اساساً به عنوان یک الگوی آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد . در نتیجه همانند بیشتر آموزشها در جلسات گروهی و فردی هر دو قابل اجراست . علاوه بر آن هر چند بیشتر در گروههای کوچک 8 تا 13 نفری نفری هفته‌ای یک بارانجام شود . ولی در گروههای بزرگ مانند یک کلاس درس( 20تا 30 نفر ) یا کارگاه عمومی بیش از 100 نفر هم کاملاً قابل اجرا خواهد بود .

ابعاد گروهی این رویکرد قابل ضبط دیداری و شنیداری است و از طریق ضبط کاست و ویدئو ، فیلم نوارهای تلویزیونی و برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی ، کتاب شناسی ، برنامه آموزشی و دیگر اشکال ارائه رسانه‌ای قابل آموزش است . و به مراتب بیشتر از روشهای دیگر گروه – مدار است .

گروه درمانی معمولاً در دو شکل اساسی صورت می‌گیرد.

  • گروه‌های کوچک که شامل 6 تا 13نفر عضو است که هفته‌ای یک بار ملاقات دارند و به بحث مشکلات عاطفی خود می‌‌پردازند .
  • گروه‌های بزرگ که در آن گروه شامل 20 ، 50 ، 100 یا حتی تعداد بیشتر که با برنامه‌ای منظم یا بطور نامنظم گردهم می‌آیند و به بحث درباره مشکلات عاطفی خود می‌پردازند .

 

اهداف درمانی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری

هدف روان درمانی گروهی این رویکرد قطعاً از بین بردن نشانه‌های مشکل است اما مهم‌تر از آن این است که هر یک از اعضاء به یک تغییر عمیق فلسفی در خود برسند یعنی واقعیت را ،هر چند هم دوست ندارند بپذیرند . افکار جادویی خود را دوربریزند و از به کار بردن تعبیرهایی مانند وحشتناک یا فاجعه آمیز برای مشکلات و ناکامیهای زندگی خود برای همیشه پرهیز کنند .خود و دیگران را به عنوان انسان خطا پذیر نه انسان برتر یا « مادون انسان » بپذیرند .

– از آنجا که اصل و جوهر این رویکرد کمک به فرد در پذیرش وجود یک واقعیت تلخ و تلاش در جهت تقصیر آن است . همه اعضای گروه تشویق می‌شوند با کمال گرایی و دیکتاتورمآبی یکدیگر مقابله کنند ؛ همه‌ اعضا یاد می‌گیرند و یا منطق استدلال افکار بیمار و مختل هر یک از اعضا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .

– معمولاً درمانگر به شدت فعال ، چالشگر ،‌رو در رو ومستقیم عمل می‌کند و خود پیوسته الگویی از افکار منطقی و عواطف مناسب ارائه داده ، و روش علمی منطقی- تجربی را به اعضای گروه یاد می‌دهد تا آنان این روش را به طور کارآمد در زندگی شخصی و عاطفی خود به کار برند .

– درمانگر و گروه هر دو به طور مداوم تکالیف فعالیت مداری را برای اعضای گروه تعیین کنند برخی از این تکالیف مثل ( صحبت کردن در گروه ) درجلسه‌ی گروهی و بعضی از تکالیف ( مانند برقراری تماسهای اجتماعی ) خارج از گروه انجام شده وگزارش آن در جلسه‌ی بعد به گروه ارائه می‌شود .این تکالیف زمانی مؤثرتر خواهد بود که گروه و نه صرفاً شخص درمانگر آن را مشخص کند .

– رویکرد منطقی- عاطفی – رفتاری شامل تعداد زیادی ایفای نقش و روشهای تغییر رفتار مانند جرأت آموزی ، ریسک پذیری و تمرینهای رفتاری است ، که هر چند در جلسات فردی قابل اجراست . ولی در گروه به مراتب موثرتر خواهد بود . بنابراین اگر عضوی از گفتن اینکه راجع به رفتارش چگونه فکر می‌کند ترس وواهمه دارد ، تشویق می‌شود این کار را در گروه و یا دیگر اعضا انجام دهد .

– گروه همانند یک نوع آزمایشگاه ترتیب داده می‌شود که در آن عواطف ژستها و حرکات و رفتار را می‌توان به جای آنکه از طریق گزارش مراجع به دست آورد مستقیماً مشاهده کرد افراد عصبی یا مضطرب ، که در یک رابطه‌ی دوتایی ، درمانگر ممکن است احساسات خود را مخفی نگاه دارند . در گروه به دلیل تعامل با چند نفر دیگر به آسانی ماسک خود را کنار می‌زند .

– دراین رویکرد مراجع اغلب فرمهای گزارش تکالیف خود را تکمیل کرده به درمانگر تحویل می‌دهد . درجلسات گروهی چند نمونه تکلیف خوانده و تصحیح می‌شود تا همه‌ی اعضای گروه ملاحظه کنند چه پیامدهای عاطفی آشفته‌ای تجربه شده است چه رویدادهای فعال کننده‌ای رخ داده است ، (A)چه باورهای منطقی یا غیر منطقیبه فرد جهت داده است . (B) چه نوع بحث و جدل موثری صورت گرفته است .(D) تا باورهای غیر منطقی را که منجر به پیامدهای متناقض گردیده است ، به حداقل برسانند یا از بین ببرند . با شنیدن مشکلات اصلی هر یک از اعضا‌ء و نمونه مقابله با آن در گزارش تکلیف به گروه کمک می‌شود تا از این گزارشها مؤثرتربهره ببرند .

– هر یک از اعضاء بازخوردهای با ارزشی از گروه دریافت می‌کنند تا به کارکرد بد و نامطلوب خود و اینکه احتمالاً چه گفتار احمقانه‌ای با خود در حین کارکردش داشته است پی ببرند . او یاد می‌گیرد با مشاهده و گوش دادن به دیگران به آنها بازخورد بدهد و تمرین کند افکار غیر منطقی را از ذهن دیگران دور سازد؛ و درنتیجه آگاهانه و ناآگاهانه افکار غیر منطقی متناقض را کنار بگذارد .

– یکی از اهداف اساسی در این رویکرد درجلسات گروهی آن است که اعضا در معرض دامنه‌ی وسیعی ازراههای حل مشکلات قرار می‌گیرند زیرا علاوه بر راههای پیشنهادی درمانگر ، اعضاء نیز راه‌حلهای به نظرشان می‌رسد و معمولاً تعدادی از اعضاء بر مفید بودن نظرشان نیز اصرار می‌ورزند و معمولاً این راهها بیش ازآن چیزی است که در جلسات فردی، مراجعان دریافت می‌کنند .

– طرح مشکلات شخصی در حضور گروهی از افراد به خود خود می‌تواند برای مراجع جنبه درمانی داشته باشد . به ویژه اگر فرد کمرو باشد این نوع خود افشایی ممکن است مفیدترین تجربه و ریسک پذیری در مراجع باشد . درمانگر پیوسته تأکید می‌کند که خود افشایی افراد در گروه با حمله و انتقاد کمتری مواجه است و حتی اگر هم مورد مخالفت و تمسخر اعضاء قرار گیرد فرد این تجربه را هرگز وحشتناک و فاجعه‌ تعبیر نمی‌کند .

گر چه مشکلات روانی فرد ریشه در دوران کودکی او دارد ، ولی نظام باورهای فرد نخستین ومهم‌ترین علت اختلالات فرد در زمان حال است . گفتگوی درونی در رفتار فرد نقش کلیدی دارد مراجعان می‌شوند تا به بررسی پیش فرضهای غلط و مفهوم سازیهای نادرست خود بپردازند . درمان منطقی ، عاطفی ، رفتاری یک الگوی آموزشی روان شناختی و یک فرایند یادگیری است . که شامل کسب مهارتهای جدید و تمرین آنها به یادگیری راههای تازه اندیشیدن و در نتیجه مقابله موثرتر با مشکلات است. ( نوابی نژاد ، 1383)

[1] . Dobson

[2] .Blok

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه