دانلود پایان نامه

بهره‏وران پژوهش

انجام این پژوهش، با شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ویژگی‌های بومی استان ارائه می‌گردد. البته این پژوهش در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز پنج ساله استان، برنامه پنجم توسعه و اهداف و سیاست‌های کلان صنعت گردشگری کشور خواهد بود. در یک تحلیل جامع پیشنهاد‌ها و راهکارهای کاربردی و عملی برای بهبود نوآوری برای بکار‌گیری و احیانا اجرا در صنعت گردشگری استان ایلام ارائه می‌گردد.

 

جدول ۱-۱: بهره وران پژوهش

ردیف نام سازمان نوع استفاده
۱ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ویژه گی های بومی در جهت دستیابی توسعه قابلیت کاربرد دارد.
۲ هتل­ها، آژانس های مسافرتی، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف این پژوهش می­تواند در برنامه ریزی­های هتل­ها و آژانس­های مسافرتی، هتل ها، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف در جهت توسعه مؤثر باشد.
۳ نهادهای سیاستگذار گردشگری استان ایلام با این پژوهش رویکردی جدید در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه استان شکل می گیرد.
۴ پژوهشگران و افراد دانشگاهی مبنایی جدید برای تحلیل و پژوهش در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه و پیشرفت فراهم می شود.

۱-۷٫ سؤالات تحقیق

۱- عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام کدامند؟

۲- وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه است؟

۳- رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه است؟

 

۱-۸٫ قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می­باشد.

قلمرو موضوعی این تحقیق شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام می­باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شامل تمامی سازمان­ها، ادارات و مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با صنعت گردشگری در استان ایلام می­باشد.

قلمرو زمانی نیز انجام تحقیق در نیمه اول سال۱۳۹۳ تا اواخر شهریور ۱۳۹۳ را شامل می­شود.

 

۱-۹٫ روش تحقیق

روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیت‌هایی است که به کمک آن‌ها تعیین می‌شود که اطلاعات مورد نظر از کجا، چگونه و با چه ابزاری جمع ‌آوری شود (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۹۲).

پژوهش حاضر شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول که به دنبال (شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام می­باشیم)، برای درک بهتر موضوع و افزایش دانش در این زمینه تحقیقی توسعه­ای و علاوه برآن با توجه به بررسی و انجام مطالعات نظری پژوهشی توصیفی محسوب می­شود و در مرحله دوم که به دنبال پاسخ به سؤالات تحقیق هستیم، کاربردی می­باشد. بنابراین در انجام این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.

 

۱-۱۰٫ متغیر­های تحقیق

متغیرهای این پژوهش عبارتند از توریست، عوامل فرهنگی و آموزشی، صنعت جهانگردی، بازاریابی جهانگردی، امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری، مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ.

۱-۱۱٫ تعریف متغیرها

۱-۱۱-۱٫ تعریف مفهومی متغیرها

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعاریف از وازه های انتزاعی و مدل های فرضی استفاده می شود (سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۹۲). تعریف مفهومی متغیرها به شرح زیر می باشد:

توریست:

 به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از ۲۴ ساعت نباشد  و بیشتر از ۲ ماه هم نباشد توریست گفته می شود (گو و پنگ[۱]، ۲۰۱۱).

عوامل فرهنگی و آموزشی:

در پژوهش حاضر فرهنگ پذیرش گردشگر و آگاهی از مزایای آن در بخش های مختلف صنعت گردشگری مد نطر بوده و سایر مؤلفه های فرهنگ مد نظر نمی باشد.

صنعت جهانگردی (لومسدن،۱۳۹۰):

جهانگردی به معنی عام: می­توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی  که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد (گو و پنگ، ۲۰۱۱).

بازاریابی جهانگردی:

 بازاریابی جهانگردی را می توان به وجود و مطلوب بودن تیلیغات بازاریابی برای جاذبه های گردشگری در جهت جلب توجه و ترغیب جهانگردان برای بازدید از آن منطقه دید (استیگیتز، ۱۳۸۶).

امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری:

امکاناتی زیر ساخت و هزینه بر در صنعت گردشگری جهت ترغیب و رفاه گردشگران.

[۱]. Gao& Peng

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید