عقده برتري جويي-روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگي و آرامش رواني

عقده برتري جويي

اين عقده شامل گرايش به مبالغه در مهارتهاي جسمي ، عقلي و اجتماعي است  چنين فردي به منظور فائق آمدن بر حقارتهاي خود ،‌لاف زن ،‌متكبر ، خودپسند ، خود محور شده و به تحقير ديگران گرايش دارد . همچنين وي خويشتن پذيري بسيار كمي دارد و تنها از طريق تحميل به ديگران است كه مي‌تواند احساس مهم بودن كند . (هجل و زيگلر ، 1976 . عسگري )

در حالي كه فرويد ،[1] معتقد بود كه رفتار انسان بوسيله گذشته تعيين مي‌شود يعني بوسيله غرايز و تجربيات كودكي ، آدلر انگيزش [2] انسان را بر حسب انتظارات براي آينده مي ديد . وي مدعي بود كه ما نمي توانيم به غرايز يا تكانه هاي اوليه به عنوان اصل توجيهي متوسل شويم ، فقط هدف نهايي برتري يا كمال مي‌تواند شخصيت و رفتار را تبيين كند . ( شولتز ، 1990 كريمي و همكاران )

مفهوم غايت نگري خيالي آدلر ، گستره اي را آشكار مي‌سازد كه در آن بر جنبه غايت شناختي و هدف گرايي انگيزش انسان تأكيد مي‌شود . پس رفتار ما براساس ادارك مان از هدف خيالي زندگي خويش هدايت مي‌شود . هر چند اين هدفها در آينده وجود ندارد اما در ادراك كنوني از آينده به چشم مي خورد و با وجود آن كه هستي عيني ندارد اما تأثيرات بيشماري در جهت گيري زندگي ما اعمال مي‌كنند . ( هجل و زيلگر ، 1976 ، عسگري )

سبك زندگي

سبك زندگي گسترش و پالايش مفهومي است كه آدلر در تلاش براي يك هدف نهاي بيان مي‌كند به عبارت ديگر سبك زندگي اشاره به الگوي منحصر به فرد مصفات ،‌رفتارها و عادتهايي دارند كه وقتي به همراه يكديگر مي آيند ،‌مسير ويژه ما را كه خود براي رسيدن به هدف زندگي ترسيم كرده ايم ، تعريف مي‌كنند . الگوهاي رفتاري كه افراد براي جبران حقارتهاي خود ترتيب داده اند ، بخشي از سبك زندگي آنها مي‌شود . به نظر آدلر اين سبك زندگي در سنين 4 و 5 سالگي به گونه بسيار محكمي شكل مي گيرد ، سني كه پس از آن به گونه كلي در برابر تغييرات ، مقاومت صورت مي گيرد . ( شولتز ، 1990 ، كريمي و همكاران )

 • به اعتقاد آدلر سبك زندگي توسط قدرت خلاق فرد رشد مي‌كند . به عبارت ديگر هر كسي اختيار دارد تا آزادانه سبك زندگي خود را بيافريند ولي نهايتاٌ در قبال اينك چه كسي هستند و چگونه رفتار مي‌كنند ، مسئولند . اين قدرت خلاق فرد است كه مسئوليت هدف زندگي او را دارد و شيوه تلاش وي را براي رسيدن به هدف تعيين مي‌كند و در رشد علاقه اجتماعي او سهيم مي‌شود . نيروي خلاق بر ادراك ، حافظه ، تخيل ، خيالپردازي و رويا نفوذ كرده و از انسان يك فرد آزاد و خود مختار مي‌سازد . ( هجل و زيگلر ، 1976 ، عسگري )

آدلر 2- « ما سرنوشت خود را در كنترل داريم نه اينكه قرباني آن باشيم ».

آدلر باور داشت كه رابطه داشتن با ديگران ، اولين تكليفي است كه در زندگي با آن مواجه مي شويم . سطح سازگاري اجتماعي ما ،‌كه بخشي از سبك زندگي ماست بر برخورد ما با تمام مشكلات زندگي تأثير مي گذارد . پس مفهوم احساس تعاون يا علاقه اجتماعي بطور گسترده تر بصورت استعداد فطري فرد براي همكاري كردن با ديگران جهت دستيابي به هدفهاي شخصي و اجتماعي تعريف مي‌شود . ( استپانسكي ، 1983 ، به نقر از عسگري )

تكليف كار

كار به عنوان مهمترين مسأله زندگي هر فرد ( حتي مهمتر از ازدواج ) ، از منظر روانشناسي تعريف مي‌شود و به زعم جامعه شناسان نيز ، يك نياز براي زندگي جمعي و ارزش گذاري اجتماعي است .

هيچ انساني تا عاشق كارش نباشد ،‌موفق نمي شود . تصويري كه نقاش از روي عشق صرف به هنرش خلق مي‌كند ، بزرگترين شاهكار اوست . آثار هنرمندي كه فقط براي امرار معاش كار مي‌كند ، همواره فراموش مي‌شود . ( اسكاول شين ، خوشدل ، 1374 )

مثلث عشق آر . جي . استنبرگ

طبق نظريه سه وجهي عشق استنبرگ ؛ [3] عشق و روابط صميمانه سه عنصر فعال دارد :

تعهد [4] ( بعد شناختي عشق )  – صميميت [5] ( بعد عاطفي – هيجاني عشق ) – شهوت وهوس [6] ( بعد انگيزشي عشق )

عشق و علاقه به انواع مختلف تقسيم مي‌شود كه به توصيف آن مي پردازيم :

 • علاقه مندي / تمايل [7] ؛ مستلزم صميميمت است اما تعهد يا شهوت در آن وجود ندارد .
 • دلباختگي / شيفتگي [8] ؛ عاشق شدن در اولين نگاه است . در اين نوع عشق ، شهوت وجود دارد ولي روابط آنقدر عميق نمي شود كه در آن صميميت و تعهد ايجاد شود .
 • عشق تهي [9] ؛ در روابط كسل كننده اي وجود دارد كه زوجين بي حوصله يا صرفاٌ به علت نداشتن اعتقاد به طلاق در كنار هم مي مانند . در اين نوع عشق ،‌تعهد بدون صميميت و هوس است .
 • عش رمانتيك [10] / خيالي :‌ اين عشق تركيبي از ميل ( هوس ) و صميميت است و رابطه اي عميق بدون تعهد را شكل مي‌دهد .
 • عشق احمقانه [11] ؛ عشق ابلهانه ، عشق هاليوودي است . زن و مرد ديوانه وار عاشق همديگر مي‌شوند و بدون شناخت واقعي از يكديگر ازدواج مي‌كنند .
 • عشق رفات گونه [12] ؛ اين عشق رابطه اي دوستانه و طولاني مدت است . عشق رفاقت گونه ، عشق افلاطوني يا زناشويي صميمانه بدون ميل جنسي است . صميميمت و محبت توام با تعهد ولي بدون شهوت است .
 • عشق كامل [13] ؛ رابطه اي ايده آل شامل صميميت ، شهوت و تعهد است . ( استنبرگ ، 1986 ، به نقل از محمدخاني )

عشق  / اريك فروم[14]

عشق نيروي فعال بشري است ، ‌نيرويي كه موانع بين انسانها را مي شكند و آدميان را با يكديگر پيوند مي‌دهد .

عشق در درجه اول نثار كردن است نه گرفتن . عشق داراي انواع مختلفي است :

 • عشق به خدا / عشق ديني يا عشق به خدا يعني رسيدن به وصل به منظور غلبه بر جدايي خالق .
 • عشق به خود / بايد خود را به اندازه ديگران دوست بداريم . كسي كه فقط بتواند ديگران را دوست بدارد ،‌اصلاٌ معني عشق را نفهميده است .
 • عشق مادرانه / قبول بدون قيد و شرط زندگي كودك و احتياجات اوست .
 • عشق برادرانه / اين عشق همان احساس مسئوليت ، احترام و دلسوزي و شناختن همه انسانها و آرزوي بهتر كردن زندگي ديگران است .
 • عشق جنسي / اين عشق فريبكارترين نوع عشق است كه ميل فراوان به آميزش كامل به منظور حصول وصل است . ( فروم ، به نقل از سلطاني 1373 )

عشق يعني ظهور خدا و نيرمندترين قدرت مغناطيسي موجود در عالم ، عشق پاك فارغ از خويشتن است كه بي نياز از هر گونه طلب و انتظار – همجنس و همسنگ خود را به سوي خود مي كشاند . ( ساكاول شين ، 1925 ، خوشدل )

Zigmudn freud

4- motivation

5- R.G.Stenberg

6- Commintment

7- Lntimacy

8- Passion

7- Liking

10- Infatuticny

11- Empty love

12- Romantic love

13- Fatuot love

14- Victor funcle

15- Cosumate love

16- Erich fromm

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگي و آرامش رواني  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *