مقالات

طراحی مجموعه مسکونی -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

دانلود پایان نامه

گدانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نیا

تکه هایی از متن برای نمونه :

در جاهایی که دسترسی سواره و پارکینگ  در سطح  زمین است طراحی دقیق مسیرهای عبور ماشین و انتخاب درست مصالح ساختمانی برای اجتناب از ایجاد  سطوح وسیع اشغال شده بوسیله ماشین اهمیت بیشتری پیدا می کن. طراحی سطوح توقف ماشین و استفاده از اختلاف مصالح و رنگ شخصیت لازم را به مسیرهای پیاده می دهد . و همچنین مسیرهای اولیه و ثا نویه را از هم تفکیک کرده و مکان های با استفاده مشترک پیاده و سواره را مشخص می سازد. استفاده از مسیرهای مشترک سواره و پیاده در مجموعه هایی موفق است که تعداد واحدهای مسکونی محدود باشد، خوانایی کافی  در مسیرها وجود داشته باشد، ترافیک عبوری وجود داشته بادش و سرعت سواره محدود شده باشد(عینی فر، 1386).

2-11-7- ترکیب داخلی واحدهای مسکونی:

در مجموعه های مسکونی تعیین اندازه،  تعداد و ترکیب اتاق ها بیش از خانه های تک واحدی نیازمند دقت است با افزایش تراکم، شکل گیری محوطه مجموعه ها ( اندازه قطعات زمین، شکل آن ها،  توپوگرافی و  جهت گیری ساختمان ها) و کنترل های برنامه ریزی محوطه ( تعیین بر و کف،  محدودیت های ارتفاع ساختمان فضای باز، استانداردهای خابان و محل های توقف ماشین ) محدودیت های بیشتری در طراحی ایجاد کرده اند. در نتیجه این محدودیت ها و تراکم بیشتر  واحدهای مسکونی،  دسترسی به نور و تهویه ها مشکل تر می شود(عینی فر، 1386 ).

در ساختمان های  چند طبقه مسکونی مکان قرارگیری پله و توزیع عملکردها در طبقات مختلف از محدودیت های دیگر است و ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی ساکنین نیز عوامل تعیین کننده ای در زمینه دسترسی به طبقات، مالکیت  ماشین، خلوت، امنیت و چگونگی و مقدار فضای  انبار و استفاده از امکانات جمعی مجموعه ها  هستند. تنوع و گوناگونی ا ین عوامل نتیجه گیری در مورد اندازه و ترکیب مناسب فضاها را مشکل می سازد، ولی اصول مشترکی در طراحی  وجود دارد که می تواند مورد توجه طراحان قرار گیرد(همان، 1386 ).

اصول عمومی ترکیب درونی واحدهای مسکونی شامل وضوح و تعریف درست ورودی، سادگی، روابط عملکردی منطقی، فضاهای ارتباطی کارا، انعطاف پذیری در استفاده از اتاق و چیدمان فضا ، تجمیع افقی و عمودی سرویس ها، جهت مناسب نور در اتاق های اصلی، و رابطه اتاق ها با فضاهای بیرونی می باشد.به همین ترتیب، ترکیب فضاها بر اساس تفکیک هایی چون استفاده بیرونی-اندرونی، خصوصی-عمومی، روز- شب، و ترکیب اتاق های خواب براساس تقسیماتی چون والدین- بچه ها، صاحبخانه – مهمان و خواب- کار انجام می شود(همان، 1386 ).

در طراحی مجموعه ها تعیین اینکه تا چه حد فضاهای زندگی در واحدهای مسکونی تفکیک شده یا به صورت پلان آزاد باشند موضوع مهمی است. در پلان آزاد حتی اگر فضاها حداقل باشند، بوجود آوردن احساس گشودگی فضا مزیت بزرگی است. در مقابل این مزایا، مشکلات ناشی از کنترل مزاحمت های صوتی، خلوت بصری، ایمنی و مخارج گرمایشی و سرمایشی در اقلیم های مختلف باید در نظر گرفته شود.به علاوه عادت های فرهنگی نیز باید در نظر گرفته شود(همان، 1386 ).

به علاوه عادتهای فرهنگی و سنت سکونت، ترکیب خانوار و امکان زندگی  افراد مسن و خردسال در شکل گیری فضاهای داخلی واحدهای مسکونی مؤثر هستند. تعداد و مکان سرویس ها در واحدهای مسکونی و ارتباط آنها در مجموعه ها نیز نکته مهمی است تعداد  اندازه و دسته بندی  سرویس ها و حمام ها به وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانوار بستگی دارد. در واحدهای مسکونی واقع در مجموعه های با تراکم متوسط و زیاد البته تعداد  کمتری سرویس و حمام در نظر گرفته می شود، زیرا به دلیل احتمال پایین تر بودن بعد خانوار، به سرویس های ثانویه کمتری نیاز است.  بنابراین بهتر است از مساحت های به شکل مفیدتری و برای فضاهای چندمنظوره همچون کار، مطالعه و تجمع خانواده که ممکن است فضاهای بزرگتر و انعطاف پذیری تری را نیاز داشته باشند ا ستفاده شود (عینی فر، 1386).

2-11-8-اقلیم و صرفه جویی در مصرف انرژی:

شرایط اقلیمی در مناطق شهری ایران از هوای سرد در غرب و شمال غربی،  تا گرم و مرطوب در جنوب و گرم و خشک در مرکز کشور متغیر است . هر کدام از پهنه های اقلیمی نوعی از طراحی مسکن را نیاز دارد، و بهتر است که سطوح قابل قبولی از راحتی و صرفه جویی انرژی را فراهم آورد. در حاصل حاضر تحقیقات و نوشته های زیادی راجع به طراحی اقلیمی و ساختمان ها یکارا در مقابل مصرف انرژی وجود دارد. هر چند اغلب این مطالعات راجع به مجموعه های  مسکونی با تراکم کم بوده ، ولی اصول آن برای مجموعه های با تراکم متوسط به بالا نیز قابل استفاده است. این اصول شامل دقت در  تفکیک زمین و برنامه ریزی محوطه برای استفاده بهینه از نور خورشید  و کنترل بادهای  مزاحم و استفاده از بادهای مفید، پهنه بندی و تهویه فضاهای داخلی واحدها اندازه و گونه سایبان پنجره ها انتخاب مصالح ساختمانی برای استفاده مفید از انرژی ،گرمایش،سرمایش نگهداری و  عایق بندی حرارتی  و  انتخاب آگاهانه سیسیم گرمایش و سرمایش است(همان، 1386 ).

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه

پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن