سمینار روش های بهبود پایداری سیستم قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

روش های بهبود پایداری سیستم قدرت

استاد راهنما:

دکتر حمید لسانی

نگارش:

حمید شیخ الاسلامی

 

چکیده:

عبور توان اکتیو و راکتیو در خطوط انتقال از امپدانس خطوط، دامنه ولتاژ و اختلاف زاویه ولتاژ طرفین خطوط تبعیت می کنند. در نتیجه میزان و مسیر عبور توان ناشی از توزیع بار و ساختار شبکه می باشد. از طرفی با توجه به محدودیت های عبور توان در خطوط که ناشی از دو محدودیت عمده حرارتی و پایداری است، استفاده کامل از شبکه های بهم پیوسته عملی نیست و هرچه شبکه گسترده تر گردد شکاف حدود حرارتی و پایداری بیشتر شده و انتقال و پخش توان متاثر از حدود پایداری خواهد بود که خود شامل پایداری گذرا، دینامیک، پایداری ولتاژ و حتی پایداری حالت ماندگار می باشد. با توجه به این محدودیت ها، نیاز به بهره برداری کامل و اقتصادی از تجهیزات منصوبه با حفظ قابلیت اطمینان و نیز امنیت سیستم در مقابل انواع اغتشاشات، مبنای مطالعات، توسعه و نصب ادوات FACTS در دنیا گردید. این ادوات در تنوع گسترده ای قابلیت کنترل شبکه های بهم پیوسته را فراهم ساخته اند و مبتنی بر الکترونیک قدرت، تئوری های پیشرفته کنترل و میکرو کامپیوترها می باشند.

با توجه به اهمیت این ادوات و در جهت معرفی آنها به جامعه علمی و صنعتی کشور، به نمونه ای از این ادوات پرداخته شده و همچنین به مدل سازی آن اشاره شده است.

مقدمه

پایداری حالت تعادل بین نیروهای متضاد را نشان می دهد. مکانیزیمی که به وسیله آن ماشین های سنکرون به هم پیوسته، حالت سنکرون را بین یکدیگر حفظ می کنند از طریق نیروهای بازیافت است که زمانی عمل می نماید که نیروهایی وجود داشته باشد تا یک یا چند ماشین را نسبت به سایر ماشین ها شتاب مثبت یا منفی دهد. در حالت ماندگار، تعادل بین گشتاور مکانیکی ورودی و گشتاور الکتریکی خروجی وجود دارد و سرعت ثابت باقی می ماند. اگر سیستم دستخوش تغییر شود این تعادل از بین می رود و در نتیجه روتور ماشین ها براساس قوانین حرکت اجسام دوار، شتاب مثبت یا منفی پیدا می کند. اگر به طور موقت ژنراتوری نسبت به دیگری سریع تر بچرخد، موقعیت زاویه ای روتور آن نسبت به ماشین کندتر، جلوتر قرار می گیرد. بسته به رابطه توان – زاویه، اختلاف زاویه بین روتور دو ماشین باعث می شود تا بخشی از بار ماشین کند به ماشین تند منتقل شود. این موضوع سبب می شود که اختلاف سرعت و در نتیجه اختلاف زاویه روتورها کاهش یابد. همچنان که ذکر شد، رابطه توان – زاویه به شدت غیرخطی است. بالاتر از حد مشخصی، افزایش در اختلاف زاویه، باعث کاهش در توان مبادله شده می شود. این موضوع سبب می شود که اختلاف زاویه باز هم بیشتر شود و منجر به ناپایداری گردد. در هر وضعیت بخصوص، پایداری سیستم به این بستگی دارد که آیا انحرافات زوایای روتور ماشین ها منجر به گشتاورهای بازیافت کافی می شود یا خیر. زمانی که یک ماشین سنکرون، حالت سنکرونیزه یا هماهنگ خود با سایر ماشین ها را از دست داد، روتور آن در سرعتی بالاتر یا پایین تر از سرعتی که برای تولید ولتاژ در فرکانس سیستم لازم است می چرخد. لغزش بین میدان دوار استاتور (مربوط به فرکانس سیستم) و تحریک روتور منجر به تغییرات بزرگی در توان خروجی، جریان و ولتاژ ماشین می شود. این موضوع باعث می شود که سیستم های حفاظتی، ماشین ناپایدار را از سیستم جدا کنند.

از دست رفتن حالت سنکرونیزه ممکن است بین یک ماشین و بقیه سیستم یا بین گروهی از ماشین ها اتفاق افتد. در حالت دوم، ممکن است بعد از جدایی گروه ها از یکدیگر، حالت سنکرونیزه بین ماشین های هر گروه را حفظ کرد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *