سمینار تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق قدرت
عنوان :
تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این سمیناربه تحلیل رله حفاظتی 216 REG موجود در نیروگاه کرمان پرداخته شده است. ابتدا به اصول حفاظت وسخت افزار این رله می پردازیم که شامل مبانی رله های دیجیتال، ساختار آنها، کارتهای سخت افزاری این رله، ترانسیسترها و CTهای نمونه بردار آنها، فرمانها و مبدل آنالوگ به دیجیتال آن است. در ادامه شیوه تنظیم کردن این رله توضیح داده خواهد شد که شامل فانکشنهای حفاظت دیفراسیل ژنراتور، اتصال حلقه و احتمال رخداد آن، حفاظت برگشت توان و حفاظت اتصال به زمین ژنراتور و ترانس و غیره می باشد. همچنین در پایان پیشنهادات و عیوب این سیستم ارائه شده است.

فصل اول

مبانی رله های حفاظتی دیجیتال

1-1- مقدمه

تکامل رله های حفاظتی ژنراتور از رله های مکانیکی جدا از هم به رله های استاتیک با المانهای نیمه هادی و سپس به رله های دیجیتال با پردازشگرهای چند کاره بوده است . گر چه اغلب حفاظتهای موجود متشکل از رله های الکترومکانیکی و یا استاتیکی هستند اما در هنگام تعویض این رله ها جهت دست یابی به قابلیت اطمینان بهتر سیستم و دریافت اطلاعات کاملتر از رله ها ،انتخاب رله های دیجیتال اجتناب ناپذیر است. مهندسی حفاظت بیش از ده سال است که از این رله ها استفاده می کند و در این مدت به سهولت کاربرد این رله ها و مزایای بی شمار استفاده از تکنولوژی دیجیتال دست یافته است. دو روش جهت استفاده از سیستم های حفاظتی دیجیتال ژنراتوری برای کارشناسان حفاظت وجود دارد. در روش اول تمامی سیستم حفاظتی الکترومکانیکی و یا استاتیکی با مجموعه ای ازیک سیستم حفاظت چند کاره تعویض می گردد و در دومین روش سیستم حفاظت جدید به مجموعه سیستم حفاظتی قبلی اضافه می گردد. در بیشتر مواقع پیشنهاد کارشناسان برای تعویض یک سیستم حفاظتی روش دوم است که ترکیبی از رله های حفاظتی چند کاره با سیستم حفاظتی قدیم است . در این حالت رله های دیجیتال حفاظت اصلی واحد را بعهده می  گیرند و حفاظت پشتیبان بوسیله رله های الکترومکانیکی انجام می شود. سیستم های حفاظتی دیجیتال علاوه بر انجام کارهای روتین حفاظت اندازه گیری کمیتهای مختلف ولتاژ، جریان، فرکانس، توان اکتیو و راکتیو را در پریودهای زمانی مشخص انجام می دهند . همچنین منحنیهای تغییرات کمیتهای فوق نسبت به زمان و امکان انتقال اطلاعات به فواصل دور از مزایای حفاظت دیجیتال است.
در حفاظت دیجیتال امکان تحلیل وقایع و ترتیب عملکرد رله های مختلف جهت دستیابی به نقاط ضعف سیستم حفاظتی و یا تحلیل خطای موجود در شبکه بسیار کاملتر از رله های نسل پیش است. امکان تغییر تنظیمات رله از راه دور، همچنین تغییر ساختار شماتیک حفاظت تغییر اینترلاکها و واحدهای فعال کننده رله بدون تغییر در ساختار سخت افزاری بخش حفاظت وجود دارد. پیشرفت تجاری حفاظت دیجیتال مربوط به دهه هشتاد و همزمان با کاهش چشمگیر قیمت پردازشگرهای چند منظوره بوده است. کاهش در فضای پانلها و همچنین کاهش در مقدار ولت آمپر مصرفی دستگاههای حفاظت که منجر به کاهش بردن ترانسهای ولتاژ و جریان می گردد از پیامدهای استفاده از رله های دیجیتال است. فاکتورهای مهمی که در انتخاب میزان افزونگی و ساختار حفاظت و احد موثر است قدرت تولیدی ژنراتور، دستورالعملهای سازنده و تجارب بهره بردار واحد می باشد که مجموعه موارد فوق طراح حفاظت را در انتخاب ساختار سیستم حفاظت یاری می نماید. سمینار زیر که با عنوان تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان ارائه گردیده به موضوع حفاظت دیجیتال ژنراتور پرداخته و رله نمونه است که در این واحدها مورد رله 216 REG  ساخت شرکت ABB مورد بحث استفاده قرار گرفته است.

فصل اول: مبانی حفاظت دیجیتال

فصل دوم: سخت افزار رله REG 216C

فصل سوم: تبین وظایف رله های مختلف حفاظتی ژنراتور و بیان مبانی تنظیم این رله ها

فصل چهارم: تنظیم رله های حفاظتی 216

مراجع

 با توجه به گستردگی موضوعات در مورد رله ه ای دیجیتالی مانند رله دیفرانسیل وسایر رله های جریانی و ولتاژی بنا به پیشنهاد استاد محترم راهنما در موضوع حفاظت ژنراتور، تاکید بر رله های حفاظتی امپدانسی ژنراتور خاصه رله های قطع تحریک و حفاظت لغزش قطب بوده است. و بنابراین مقالات ارائه شده در قسمت مراجع بشتر در زمینه همین موضوعات میباشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *