سمینار اصول بنیادی و کاربرد های ساختارهای متامتریال با ضریب شکست منفی

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – مخابرات
عنوان:
اصول بنیادی و کاربرد های ساختارهای متامتریال با ضریب شکست منفی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده
در سال های اخیر ساختار های جدیدی در حوزه الکترومغناطیس و مایکروویو ظهور کرده اند، که به
معروف هستند. این ساختار ها در طبیعت وجود ندارند، و به طور مصنوعی ایجاد Metamaterial
می شوند و خواص جالبی مانند ضرایب نفوذپذیری الکتریکی و مغناطیسی منفی و در نتیجه ضریب
شکست منفی یا نزدیک صفر دارند که باعث ایجاد رفتار های جالبی در واکنش با امواج الکترومغناطیسی
می شوند. در این رساله، ساختار های متامتریال معرفی شده و مفاهیم بنیادی آن وکاربرد هایش در حوزه
الکترومغناطیس بیان شده است.

مقدمه
به صورت ساختارهای الکترومغناطیسی همگن موثر با (MTMs) متامتریال های الکترومغناطیسی
خواص غیر معمول که در طبیعت یافت نمی شوند، تعریف می شوند. یک ساختار همگن موثر ساختاری
از MTM خیلی کوچکتر از طول موج هدایتی است. موضوع P است که اندازه متوسط سلول ساختمانی
همزمان منفی ، μ و ε سال 1967 با ارائه یک مقاله غیر قابل باور در آن زمان با عنوان” وجود مواد با
در این مقاله بیان کرده است که Veselago . فیزکدان روسی مطرح شد Viktor Veselago توسط
انتشار امواج الکترومغناطیسی در این مواد، با میدان الکتریکی و مغناطیسی و بردار ثابت فاز به صورت سه
گانه چپگرد است که برخلاف مواد متعارف که به صورت سه گانه راستگرد می باشند، است. این ساختار
ها کاربرهای زیادی در حوزه الکترومغناطیس به ویژه آنتن و موجبر ها پیدا کرده اند، که ویژگی های
جالبی را نتیجه می دهند.

فصل اول
کلیات

1-1) هدف

در این سمینار ساختارهای جدید که در حوزه الکترومغناطیس و مایکروویو، با عنوان متامتریال ظهور
کرده اند را معرفی کرده و ویژگی ها و مفاهیم بنیادی آنها را با استفاده از معادلات ماکسول و تئوری خط
انتقال بیان می کنیم. ساختار های متامتریال، کاربردهای جدید در حوزه الکترومغناطیس و مایکروویو به
خصوص آنتن و انتشار موج را معرفی می کنند که چند نمونه از این کاربرها معرفی شده است.
2-1 ) پیشینه تحقیق
μ و ε از سال 1967 با ارائه یک مقاله غیر قابل باور در آن زمان با عنوان” وجود مواد با MTM موضوع
فیزکدان روسی مطرح شد، اما در آن زمان مورد توجه واقع Viktor Veselago همزمان منفی ، توسط
به طور تجربی نمایش داده شد، ولی برخلاف پیش LH نشد تا اینکه 30 سال سپری شد تا اولین ماده
Smith این یک ماده طبیعی نبود بلکه یک ساختار همگن موثر مصنوعی بود که توسط ،Vesalgo بینی
در دانشگاه کالیفرنیا و سن دیگو پیشنهاد شده بود. این ساختارها از کارهای Colleagues و
در کالج امپریال لندن انجام شده بود، نشات گرفته است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *