رويكرد طبقه بندي-پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان-دانلود رایگان

رويكرد طبقه بندي

در مدل پزشكي اين فرض وجود دارد كه بيماري ها در طبقات مجزا جاي مي گيرند. براي مثال، ذات الريه بيماري اي است كه در طبقه ي بيماري هاي دستگاه تنفسي جاي مي گيرد. DSM-IV-TR كه براساس مدل پزشكي قرار دارد از اين راهبرد اقتباس كرده است. بنابراين، اختلال هايي كه خلق را شامل مي شوند، در طبقه اختلال هاي خُلقي، آنهايي كه اضطراب را شامل مي شوند در طبقه ي اختلال هاي اضطرابي و از اين قبيل جاي مي گيرند. با اين حال مولفان DSM-IV-TR براي اولين بار اعتراف كرده اند كه رويكرد طبقه بندي نقطه ضعف هايي دارد. از يك سو، اختلال هاي رواني را نمي توان به دقت از يكديگر يا از عملكرد طبيعي متمايز كرد. براي مثال، مرز جداكننده بين خُلق غمگين و افسردگي قابل تشخيص كجاست؟ از سوي ديگر، تعدادي از اختلال ها به طور اساسي با يكديگر ارتباط دارند. براي مثال در حالت افسردگي تهييجي، فرد هم از اضطراب و هم از خُلق غمزده رنج مي برد.

مشكل مرزبندي دقيق بين اختلال هاي رواني، نيروي كار DSM-IV را ترغيب كرد تا به جاي مدل طبقه بندي از مدل دو بعدي استفاده كند. در مدل دوبعدي افراد را طبق درجه اي كه ويژگي هاي اساسي را تجربه          مي كنند، ارزيابي مي نمايند. بجاي اين كه افراد را بصورت «افسرده» يا «غير افسرده» طبقه بندي كنند، آنها را در طول يك پيوستار ارزيابي مي كنند. در يك انتهاي پيوستار، هيچ افسردگي اي وجود ندارد و در انتهاي ديگر آن ناتواني شديد، و مابين آن، درجات گوناگون ناتواني وجود دارد. در سيستم فعلي، طبقات جداگانه ي متعدد مخصوص اختلال هاي افسردگي، به كثرت تشخيص ها منجر مي شود. سيستم بعدي با ارزيابي هاي عددي، تصوير دقيق تر و شفاف تري از اختلال هاي رواني فراهم مي آورد. با اينحال سيستم طبقه بندي حفظ شده است، زيرا مولفان DSM-IV-TR معتقدند كه درنظر گرفتن اختلالها به صورتيكه در گروه هاي مجزا       دسته بندي شده باشند، براي متخصصان باليني و پژوهشگران كمتر گيج كننده است.

سيستم چندمحوري

در DSM تشخيص ها برحسب زمينه هاي عملكرد در محدوده اي كه محور ناميده مي شود، طبقه بندي         مي شوند. پنج محور وجود دارد كه درمانجو را مطابق با آن ارزيابي مي كنند. محور [1] مجموعه اطلاعات مربوط به جنبه اي از عملكرد فرد است. سيستم چندمحوري در DSM-IV-TR اين امكان را مي دهد كه درمانجويان بصورت چندبعدي تشخيص داده شوند، بطوري كه تمام اطلاعات مربوط به عملكرد آنها به شيوه اي منظم درنظر گرفته شوند.

زمانيكه يك متخصص باليني مي خواهد در مورد درمانجو فرضيه ي تشخيصي تدوين كند، شايد چندين ويژگي عملكرد درمانجو براي فرضيه او اهميت داشته باشند. گرگ در طول عمر خود مشكلات شخصيت جدي داشته است كه با وابستگي شديد و ناسازگارانه به ديگران مشخص مي شوند. اين مشكلات با بيماري جسماني كليت روده آميخته شده است. شش ماه قبل، دوست دختر گرگ در تصادف اتومبيل كشته شده است. پيش از آن، او زندگي خود را خيلي خوب اداره مي كرد، هرچند كه مشكلات شخصيت و كليت روده ي او گاهي اجازه     نمي دادند كه شغلش را خوب انجام دهد. هنگاميكه متخصص باليني مي خواهد تشخيص دهد، بايد هر واقعيتي را كه اين درمانجو مطرح مي كند، در نظر بگيرد و فقط به نشانه هاي فعلي او اكتفا نكند. در مورد اين درمانجو، نشانه ي افسردگي فقط يك جزء از طرح تشخيص پيچيده است. اغلب درمانجويان، مانند گرگ، مشكلات متعددي دارند كه به تشخيص و درمان مربوط مي شوند. گاهي بين اختلال هاي همزيست، رابطه ي عليتي وجود دارد. براي مثال، مرديكه به اختلال اضطرابي مبتلاست، شايد براي فرونشاندن اضطراب خود مواد مخدر يا الكل مصرف كند و به سوء مصرف مبتلا شود. در موارد ديگر، اختلال هاي همزيست رابطه ي عليتي ندارند، مثل زني كه به اختلال خوردن و ناتواني يادگيري مبتلاست.

پنج محور DSM-IV-TR

در DSM-IV-TR هر اختلال در محور I يا محور II ثبت شده است. باقي محورها براي مشخص كردن سلامت جسماني درمانجو (محور III)، ميزان شرايط زندگي استرس زا (محور IV)، و ميزان كلي عملكرد (محور V) به كار برده مي شوند.

محور I: اختلال هاي باليني

اختلال هاي باليني عمده در محور I هستند. در سيستم DSM-IV-TR اين اختلال هاي «مجموعه نشانگان باليني» ناميده مي شوند، بدين معني كه هريك مجموعه اي از نشانه هاست كه شكل خاصي از نابهنجاري را تشكيل مي دهند. اينها اختلال ها هستند مثل اسكيزوفرني و افسردگي، و آنچه راكه اغلب افراد اختلال هاي رواني مي دانند، تشكيل مي دهند. با اينحال، همانگونه كه در جدول 2-2 ملاحظه مي كنيد، اختلال هاي گوناگون وجود دارد كه شكل هاي متعدد رفتار انسان را دربر مي گيرند.

مجموعه اختلال هاي ديگر در محور I، اختلال هاي سازگاري [2] هستند. اين اختلال ها واكنش هايي به رويدادهاي زندگي هستند كه با توجه به شرايط، شديدتر از آن هستند كه معمولاً انتظار مي رود. براي اينكه واكنشي اختلال سازگاي محسوب شود، بايد حداقل 6 ماه ادامه داشته و ناراحتي و پريشاني مهمي را براي فرد به بار آورده باشد. اختلال هاي سازگاري به شكل هاي متعددي آشكار مي شوند: واكنش هاي هيجاني، مانند اضطراب و افسردگي؛ آشفتگي هاي رفتار، شكايت هاي جسماني، گوشه گيري اجتماعي، يا اختلال در كار يا عملكرد تحصيلي. براي مثال، ممكن است خانمي در واكنش به ازدست دادن كارش، به انواع نشانه هاي جسماني، ازجمله سردرد، كمر درد، و خستگي دچار شود. امكان دارد مردي در پاسخ به تشخيص يك بيماري جدي، بي باك، خو ويرانگر، و از لحاظ مالي غيرمسئول شود. دراين موارد، واكنش فرد مي تواند موقتاً با وقوع رويداد زندگي ارتباط داشته باشد. از اين گذشته، اين واكنش ها با ماهيت تجربه استرس زا نامتناسب انگاشته     مي شوند.

برخي اختلالها مورد توجه باليني قرار مي گيرند، ولي اختلال هاي رواني نيستند. به اين اختلالها در DSM-IV-TR با عنوان كدهاي V (Vee) اشاره مي شود و انواع مشكلات، نظير مشكلات رابطه، واكنش هاي داغديدگي، و تجربه مورد بي توجهي يا سوء استفاده قرارگرفتن را شامل مي شوند. درصورتيكه تمركز باليني عمدتاً روي اين مشكلات باشد، در محور I فهرست شده اند. چنانچه اين مشكلات وجود داشته باشند، اما تمركز باليني عمدتاً روي آنها نباشد، در محور IV ثبت شده اند.

[1] . axis

[2] . adjustment disorders

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *