تز و پایان نامه مقالات

روش اجرا پژوهش-پرسشنامه- دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی

دانلود پایان نامه

مدت زمان اجرای پرسشنامه:

پرسشنامه علائم مرضی کودک دارای ویژگیهایی همچون سادگی اجرا و سهولت است. سوالهای آن به گونه‌ای ساده برای والدین و معلمان قابل فهم شده و اصطلاحات ساده‌تر جایگزین‌واژه‌های فنی روانپزشکی شده است (توکلی زاده، 1375). علاوه بر این گروه بندی سوالها براساس ملاکهای تشخیص DSMIV انجام یک مصاحبه منظم و کلی را تسهیل نموده و به کاهش خطا در تشخیص نوع اختلال کمک بسزایی می‌کند به نحویکه تکمیل فرم CSI4 توسط والدین در حدود 10 تا 15 دقیقه و توسط معلمان 5 تا 10 دقیقه طول می‌کشد البته اجرای این پرسشنامه توسط افراد کار آزموده و مجری در 3 تا 5 دقیقه نیز امکان پذیر است.

شیوه نمره گذاری

شیوه نمره گذاری برای CSI4 طراحی شده است. شیوه نمره گذاری برش غربال کننده[1] و شیوه نمره گذاری بر حسب شدت نشانه‌های مرضی[2] شیوه نمره برش غربال کننده در اکثر پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته و در یک مقیاس 4 امتیازی هرگز= 0، بعضی اوقات= 0، اغلب=1 و بیشتر اوقات= 1 نمره گذاری می‌شود.

در حالیکه شیوه نمره گذاری برحسب شدت نشانه‌های مرضی در یک مقیاس 4 امتیازی هرگز=0، بعضی اوقات= 1، اغلب= 2، بیشتر اوقات= 3 نمره گذاری می‌شود و سپس از حاصل جمع نمرات هر سوال نمره شدت بدست می‌آید.

روش جمع آوری داده‌ها

در این پژوهش روش جمع آوری داده‌ها- اجرای پرسشنامه علائم مرضی کودک CSI-4 می‌باشد. این پرسشنامه در ابتدای مرحله جمع آوری داده‌ها برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا می‌شود. سپس به 2 گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 5/1 ساعته آموزش مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان بعمل آمده و سپس از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون گرفته می‌شود- پرسشنامه علائم مرضی کودک- (CSI-4).

جدول بودجه بندی آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری والدین که در این پژوهش به کار رفته است به شرح زیر است:

جلسه اول :

 • زمان هر جلسه برای گروه 90 دقیقه می باشد .
 • برقراری ارتباط و معرفیخود و افراد گروه به یکدیگر .
 • بیان هدف جلسات مشاوره گروهی .
 • درخواست از یکی از والدین جهت خواندن قرارداد .
 • تعریف اضطراب ، علائم اضطراب در کودکان .
 • تکلیف : اضطراب چیست ؟ اگر تا به حال اضطراب داشته‌اید آن را در دفترچه خود بنویسید ؟ کودک شما چه علائم اضطرابی را دارا می‌باشد ؟ وقتی به اضطراب دچار می‌شوید چگونه با آن برخورد می‌کنید ؟

جلسه دوم :

 • خلاصه جلسه اول.
 • بررسی تکالیف و مرور شیوه‌های مقابله‌‌ای افراد و شیوه‌های پیشنهادی
 • مرور علائم اضطراب.
 • آموزش تن آرامی به والدین و آموزش تن آرامی کودکان به والدین.
 • تکلیف : والدین عزیز با توجه به توضیحات داده شده هر روز 2 بارتمرینات تن آرامی را با کودکان انجام دهید .مقدار زمان به دقیقه برای رسیدن به آرامش را یادداشت کنید .
 • مشکلات احتمالی حین انجام تمرین را یادداشت کنید .

جلسه سوم :

 • بررسی تکالیف و مشکلات اجرایی.
 • مرور علائم اضطراب.
 • تمرین تن آرامی.
 • آموزش تصویر سازی کودکان به والدین آنها .
 • تکلیف : 1- روزی 2 بار تن آرامی را به همراه کودکان انجام دهید .

2- روزی 1 بار تصویر سازی را با آنها تمرین کنید .

جلسه چهارم :

 • بررسی تکالیف و مشکلات اجرایی .
 • مرور علائم اضطراب ، ریلکسیشن و تصویر سازی .
 • آموزش افکار اتوماتیک منفی برای والدین.
 • آموزش شیوه تربیتی صحیح بجای شیوه تربیتی مداخله جویانه والدین و حمایت گرایانه والدین.
 • تکلیف :
 • جدولی تشکیل داده و افکار اتوماتیک خود را در طی هفته بنویسید.
 • تن آرامی و تصویر سازی را با کودکان اجرا کنید .
 • در زمینه‌ی شیوه تربیت رفتارهای مداخله جویانه یا حمایت گرایانه خود را در دفتر یادداشت کنید .

جلسه پنجم :

 • بررسی تکالیف مربوط به آرامش تن ، تصویر سازی و افکار اتوماتیک منفی .
 • بررسی تکالیف مربوط به شیوه‌های تربیتی مداخله جویانه و حمایت گرایانه و تأثیر در کم شدن اضطراب کودکان .
 • آموزش قطار نگرانی به والدین .
 • تکلیف : 1- آرامش تن و تصویرسازی را انجام دهید ( روزی دو بار ) .

2- قطاری را بکشید و به اتاق نسب کنید و افکار و نگرانی کودکان را در آن یادداشت کنید .

3- درجدول افکار اتوماتیک منفی افکار منفی خود را بنویسید .

جلسه ششم :

 • مرور تکالیف جلسات قبل .
 • مرور افکار ناکاآمد .
 • مرور افکار ناکارآمد کودک .
 • آموزش تحریف شناختی .
 • تکلیف : 1- تحریفهای شناختی خود و کودک را در آورده و جلوی

افکار ناکارآمد بنویسید .

2- تن آرامی وتصویرسازی را روزی 2 بار انجام دهید .

جلسه هفتم و هشتم:

 • مرور تحریفهای شناختی والدین.
 • آموزش تحریف شناختی کودکان.
 • آموزش نام گذاری برای احساس اضطراب کودکان .
 • تحریفهای شناختی خود و کودکتان را بنویسید.

برای احساس کودک نام گذاری کنید .

روزی 2 بار تن آرامی و تصویرسازی انجام دهید.

جلسه نهم :

مرور افکار غیر منطقی و جایگزینی افکار منطقی.

آموزش روش پیشگیری اضطراب جدایی.

تکلیف : برای افکار غیر منطقی خود نام گذاری کنید .

در قطار نگرانی افکار منطقی جایگزین افکار غیر منطقی کودک توسط خود کودک.

پاداش دادن والدین پس از جدایی‌های کوتاه مدت .

ریکشن و تصویر سازی روزی 2 بار .

جلسه دهم :

 • آموزش ترس از مهمانی‌ها.
 • تکلیف دادن : 1- مراحل آموزش داده شده را در مهمانی پیاده کنید .

2- یک میهمانی ترتیب بدهید .

 

 

[1] . The screening cut of score method.

[2] . The symptom severity score method.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92