تز و پایان نامه مقالات

روانشناسی، کلمات، نارساخوان، تربیتی ، دانلودی

دانلود پایان نامه

g>HEMSTIM :

برنامه‌نرم‌افزاری HEMSTIM در پژوهش حاضربه منظور تحریک خاص نیمکره‌های مغزی چپ و راست آزمودنیهای نارساخوان نوع L و P از طریق کانال دیداری بکاررفته و چهارچوب برنامه‌نظری آن بر اساس مدل تعادل خواندن بیکر شکل گرفته است. این برنامه‌ برای درمان کودکان نارساخوان نوع L / P در تحقیقات گوناگون بکار رفته است. استفاده از این برنامه، آزمایشگر را قادر می‌سازد که از طریق کانال دیداری به تحریک خاص نیمکره‌ها بپردازد. از طریق این برنامه، حروف یا کلمات در نیمه دیداری چپ یا راست دانش‌آموزان نارساخوان ارائه می‌گردد و آنها باید باصدای بلند آن را بخوانند. لازم به ذکر است که به منظور تحریک نیمکره‌مغزی راست و چپ آزمودنیهای نارساخوان نوع L / P به ترتیب از کلمات عینی و انتزاعی استفاده شده است. در طی هر جلسه آموزشی 20 کلمه ارائه می‌شود. فهرست کلمات مطابق فرهنگ جامعه ایرانی تهیه شده است و کلمات بکاررفته حداکثر دارای 5 حرف می‌باشد. و زمان ارائه کلمات نباید تحت هیچ شرایطی از MS300 بالاتر رود. کلمات عینی و انتزاعی تهیه شده در جداول مربوط به برنامه HEMSTIM تایپ شده است. لازم به ذکر است در این پژوهش 10 جدول از فهرست کلمات عینی و انتزاعی(هر فهرست شامل 20 کلمه و حروف الفبا) به منظور تحریک ویژه نیمکره‌های مغزی چپ و راست دانش‌آموزان نارساخوان نوع L / P تهیه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4: کلمات عینی و انتزاعی برای دانش آموزان نارساخوان (نوع P/L)

حرف دوم (نوعP) حرف اول (نوع L) کشف حرف جایگاه حرف در کلمه کلمات انتزاعی (نوع P) کلمات عینی (نوع L) ردیف
ر ک ن ف رنگ کفش 1
ط ک ب د طول کمد 2
ذ ک ن ک ذهن کیف 3
غ س م ب غم سبز 4
ث ک ب ا ثروت کتاب 5
م ض گ ض مرگ ضبط 6
ز ک ر ا زمان کباب 7
م م م ا مهر ماه 8
غ ع ز ی غریبه عینک 9
ث ک ق ت ثروت کتاب 10
س ل ا س سلام لباس 11
ا د و ف ادب دفتر 12
غ س غ ب غم سبز 13
م م ک م مکان مانتو 14
ز س ا ی زیبا سیاه 15
ش ف س ش شعر فرش 16
ف ب ر ا فشار بهار 17
ف م ف ی فکر میز 18
ف ف ی ل فقر فیلم 19
ن م ا د نیاز مداد 20

 

6) فرم تاریخچه‌ی موردی[5] (مصاحبه با مادر): این پرسشنامه به منظور اطلاع از تاریخچه‌ فردی و خانوادگی دانش‌آموزان نارساخوان( از جمله فقدان آسیب شنیداری و دیداری و…) به کار رفته است.

 

[1] – child symptom Inventory

[2] – Sprafkin & Gadow

[3] – The screening Cut of  Score Method

[4] – The symptom severity score method

[5] – case History Form

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

  • 2
92