درمان اعتیاد اینترنتی :دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان

درمان

علي‌رغم اينکه آگاهي مردم نسبت به استفاده مرضي از اينترنت به عنوان يک حقيقت، افزايش پيدا کرده است اما، اشخاصي که از اين اختلال رنج مي‌برند هميشه در پيدا کردن متخصصاني که آگاهي لازم را درمورد اين اختلال داشته باشند يا گروههاي درماني ويژه معتادان به اينترنت ناموفق هستند و اختلال آنها اغلب ناشناخته باقي مي‌ماند. به اين منظور، چندين راه درماني براي اين اختلال از سوي محققين مختلف پيشنهاد شده است. (25)

Young، 5 تکنيک براي درمان اعتياد به اينترنت ذکر مي‌كند :

1- تمرين متضاد :

درمانگران مي‌توانند از الگوهايي که کاربران از آنها در اينترنت استفاده مي‌كنند براي درمان استفاده کند. به اين منظور، درمانگر بايد از مراجعه کننده اين سؤالات را بپرسد:

1- چه روزهايي از هفته، با اينترنت در تماس است؟

2- اغلب چه ساعتي از روز اين کار را شروع مي‌كند؟

3- هر بار تماس با اينترنت چه مدتي طول مي‌كشد؟

4- معمولا کجا از رايانه استفاده مي‌كند؟

بعد از اينکه درمانگر الگوي فرد را تشخيص داد، درگام بعدي لازمست جدول زمان‌بندي را که متضاد آن باشد طراحي کند تا از عادتهاي جديد براي از بين بردن عادتهاي قديمي استفاده کند.

براي مثال، اگر فرد، اولين کاري که در صبح بعد از بيدارشدن از خواب انجام مي‌دهد، چک کردن پست الکترونيک خود است، به او پيشنهاد مي‌كنيم قبل از تماس با اينترنت، دوش بگيرد يا صبحانه بخورد يا اگر فقط آخر هفته ها اين کار را انجام مي‌دهد از اين به بعد در طول هفته با اينترنت تماس داشته باشد.

2- حمايت بيروني :

يک روش ديگر اينست که به او کمک کنيم تا بازمان‌بندي خاصي از اينترنت خارج شود، بطوريکه اگر قرار است ساعت 5/7 از اينترنت خارج شود، از او بخواهيم ساعت 30/6 اين کار را انجام دهد به اين منظور مي‌توان از ساعت زنگ دار استفاده کرد. وقتي زنگ زده شد او بايد از اينترنت خارج شود.

3- هدف گذاري :

ممکن است علي‌رغم تمام تلاش کاربران درمان ناموفق باشد بدين منظور با گذاشتن اهداف منطقي براي آنها بايد برنامه ريزي انجام شود. مثلا به جاي 40 ساعت در هفته، 20 ساعت از اينترنت استفاده کنند. او اين زمانها رادر تقويم شخصي يادداشت مي‌كند. در برنامه ريزي بايد توجه داشت که طول مدت تماس را کم و تعداد دفعات را زياد  کنيم. اين همکاري کردن مراجعه کننده طبق برنامه، به او اين احساس رضايت بخش را مي‌دهد که مي‌تواند نحوه استفاده خود را تحت کنترل درآورد.

4- پرهيز کردن :

در اين روش ابتدا مشخص مي‌شود کاربر چه نوع اعتيادي دارد. يعني بيشتر به کدام بخش از اينترنت جذب مي‌شود. براي مثال از کسي که به اتاقهاي گپ اعتياد دارد، بخواهد هنگام تماس با اينترنت از بخشهاي ديگر مثل سايتها يا پست هاي الکترونيک شخصي، استفاده کند.

اين روش بيشتر براي کساني کاربردي و مناسب است که اعتيادي ديگر مثل مواد يا الکل را در سابقه خود ذکر مي‌كنند. اين افراد به اين علت به سمت اعتياد به اينترنت کشيده مي‌شوند که آنرا سالم مي‌دانند. بنابراين از اين طريق مي‌توان به آنها کمک کرد تا بتوانند در مورد مشکل زمينه اي خود تمرکز کنند.

 

5- کارتهاي يادآور :

يکي از اشتباهاتي که مراجعه کنندگان اغلب انجام ميدهند اينست که مشکلات خود را بزرگ جلوه  ميدهند. براي اينکه به اين افراد کمک کنيد تا در هدف خود مبني بر کاهش استفاده از اينترنت موفق شوند لازمست از آنها بخواهيد فهرستي را حاوي موارد زير تهيه کنيد:

1- پنج مشکل بزرگ که متعاقب اعتياد به اينترنت برايش بوجود آمده را بنويسيد.

2- پنج مورد از فوايدي را که از بکاربردن يک برنامه ثابت بدست مي آورد را بنويسيد.

سپس از او بخواهيد آن را در يک جدول روي کاغذ بنويسد و آنرا هميشه در کيف يا جيب خود نگه دارد و هرگاه تمايل به اتصال به اينترنت داشت آنرا درآورد و مشاهده کند، از چه چيزهايي مي خواهد اجتناب کند و چه کارهايي مي خواهد انجام دهد تا زندگي مؤثرتري داشته باشد.

از مراجعه کننده بخواهيد چندين بار اين کار را انجام دهد و سود و زيان استفاده کردن ونکردن از اينترنت را بارها مرور کند. در نتيجه انگيزه لازم براي کاهش مصرف اينترنت در او ايجاد مي‌شود بعلاوه اين عمل باعث مي‌شود، پس از موفقيت درمان، احتمال عود اختلال کمتر شود.

به مراجعه کننده قوت قلب دهيد که تا آنجا که ممکن است فهرست خود را گسترده تر و صادقانه تر درست کند.

6- صورت برداري شخصي :

وقتي که بيمار سعي مي‌كند ارتباط خود با اينترنت را قطع کند يا طبق برنامه از آن پرهيز کند، زمان خوبي است تا به او کمک شود، فعاليتي را براي جايگزين کردن با آن پيدا کند. درمانگر بايد از مراجعه کننده بخواهد، صورتي از فعاليتها را که با روآوردن اعتياد گونه به اينترنت در زندگي خود قطع کرده يا کاهش داده تهيه کند. مثلا ورزش کردن، ملاقات با دوستان ياموارد ديگر و بعد اين فعاليتها رابراساس

1- خيلي مهم

2- مهم

3- نه خيلي مهم

رتبه بندي کند. در مورد فعاليتهايي که او از آنها به عنوان خيلي مهم ياد کرده از او سؤال کنيد که اين فعاليتها چقدر کيفيت زندگي او را بالاتر برده بود. اين عمل در آگاه تر کردن او کمک مي‌كند و مي‌تواند اينترنت را با فعاليتهاي سابق خود مقايسه کند و لذت فعاليتهاي سابق در زندگي عادي را با لذت ارتباط با اينترنت جايگزين کند.

7- گروههاي حمايت کننده :

بعضي افراد به دليل عدم وجود حمايت اجتماعي به اينترنت گرايش دارند Young در سال 1997 عنوان کرد کساني که تنها زندگي مي‌كنند (مانند خانه دارها، مجردها، ناتوانان و يا بازنشستگان) در معرض خطربيشتري براي اعتياد به اينترنت هستند. زيرا اين افراد زمان زيادي را به تنهايي در خانه صرف مي‌كنند و گپ زدن، بازيهاي تقابلي و مانند آن جايگزين براي زندگي واقعي آنهاست. همچنين کساني که يک واقعه مهم مانند از دست دادن کسي، طلاق يا از دست دادن شغل در ماههاي اخير داشته‌اند، آسيب‌پذيري بيشتري براي اعتياد به اينترنت دارند. بنابراين اگر درمان در زمان منطقي به پايان نرسد، بايد به حمايت اجتماعي آنان در زندگي روزمره توجه بيشتري شود.

درمانگر بايد کمک کند تا يک گروه حمايتي جايگزين را که با موقعيت فرد متناسب تر است پيدا کند. شرکت در اين گروهها و پيدا کردن دوستهاي مشابه مي‌تواند به او کمک کند تا ميل و وابستگي آنها به اينترنت را کم کند. به همين منظور در سالهاي اخير چندين گروه حمايتي براي معتادان به اينترنت در بيمارستانهاي مختلف ايجاد شده است.

8- خانواده درماني :

خانواده درماني براي مراجعيني که مشکلات زناشويي يا خانوادگي دارند واعتياد به اينترنت تاثير سوئي در زندگي آنها گذاشته انجام مي‌شود. از طرق مختلف مي‌توان براي درمان اين افراد اقدام کرد :

1- آموزش به خانواده در اين زمينه که يک معتاد به اينترنت چگونه مي‌تواند باشد.

2- کاهش سرزنش از سوي خانواده در قبال رفتار اعتيادي فرد.

3- بهبود ارتباطات شفاف بين اعضاي خانواده براي شناخت و از بين بردن عواملي که باعث شده فرد براي جبران آنها به اينترنت پناه ببرد و ارضاي رواني بدست آورد.

4- تشويق اعضاي خانواده براي کمک در بهبود رفتار مراجعه کننده با ايجاد زمينه اي مانند سرگرمي‌هاي جديد، مسافرتهاي طولاني و توجه به احساسات او. خانواده مي‌تواند با حمايت قوي خود سهم مهمي‌در بهبودي فرد داشته باشد. (7)

بنا به ديدگاه Grohol افراد وابسته به اينترنت دو گروه هستند:

1) افرادي که به علت مشکلات خاص خود مانند مشکلات رواني چون افسردگي، اضطراب و غيره يا بيماريهاي جدي جسمي‌يا ناتوانيهاي جسمي‌يا مشکلات ارتباطي به اينترنت پناه مي آورند زيرا تمايل به روبروشدن با مشکلات خود را ندارند.

2) افرادي که مشکلاتي که در بالا ذکر شد را ندارند اما به علت استفاده بيش از حد ناشي از عدم کنترل تکانه، به اينترنت معتاد شده‌اند.

که شيوه درمان براي دو گروه بايد تفاوت داشته باشد.

براي گروه اول، بايد درمان حرفه اي براي مشکلات آن مانند افسردگي توسط متخصصين انجام شود و در مورد گروه دوم، توسط درمانگرهاي حرفه اي آموزش ديده بايد رفتار عدم کنترل تکانه آنها درمان شود. اين درمان ممکن است سالها ادامه داشته باشد. متعاقب اين درمانها مدت زماني که کاربر صرف اينترنت مي‌كند بتدريج کاهش پيدا ميکند. (18)

طبق ديدگاه Young و Orazach که اختلال اعتياد به اينترنت را نوعي اختلال کنترل تکانه عنوان مي‌كنند. دو نوع درمان مي‌تواند به معتادان اينترنت کمک کند:

1- درمان شناختي رفتاري (Cognitive Behavioral Therapy= CBT)

2- درمان افزايش انگيزه (Motivational Enhancement Therapy= MET)

که درمان شناختي رفتاري متداول تر از درمان افزايش انگيزه است. (12)

يکي از مشکلاتي که همواره متخصصين با آن دست به گريبان بوده‌اند اينست که افراد معتاد به اينترنت علاقه اي به ارتباط چهره به چهره با درمانگر ندارند و اغلب متمايلند تداخلات درماني را از طريق اينترنت دريافت کنند. در حال حاضر سايتهايي توسط اين متخصصين در اينترنت راه اندازي شده مانند :

www. internetaddichion. Com

www. netaddiction. com

طبق عقيده Orazack، متخصصين همگام با درمان بايد به پيشگيري از اين اختلال نيز توجه کنند. به اين منظور در مورد کودکان نسلهاي جديد که در شروع راه استفاده از رايانه هستند بايد اين نکته لحاظ شود که ساعات کمي‌را صرف استفاده از اين ابزار نمايند. (13)

متاسفانه در حالي که تعداد زيادي از معتادان به اينترنت و خانواده‌هاي آنها از اين مسأله رنج مي‌برند به علت نبود گروههاي حمايتي و سطح آگاهي پايين متخصصين در مورد اعتياد به اينترنت و اثرات آن بر سلامت روان مشکل اين افراد جدي گرفته نمي‌شود و اختلال آنها ناشناخته باقي مي ماند. بنابراين درمانگاهها و مراکز بازپروري بهداشت رواني بايد کاري کنند که تاثير اين اختلال کمرنگ جلوه نکند و خدمات درماني اثربخشي را نيز براي آن ارائه دهند. (25)

عوارض اعتياد به اينترنت :

مشکلات جسمي :

تاکنون در مورد عوارض وابستگي به مواد مانند سيروز کبدي ناشي از الکليسم يا افزايش احتمال سکته مغزي ناشي از کوکائين توضيحات زيادي داده شده اما در مورد خطرات و عوارض اعتياد به اينترنت تحقيقات کمي انجام شده است. مواردي که تاکنون در تحقيقات به آنها اشاره شده است شامل :

  • تغيير الگوي خواب به علت استفاده شبانه از اينترنت که استفاده از قرصهاي کافئين دار رابدنبال خود دارد وهمچنين باعث خستگي شديد ومختل شدن فعاليتهاي روزمره مي‌شود که خود باعث کاهش عملکرد سيستم ايمني و مستعد کردن فرد به بيماري مي‌شود.
  • بعلاوه نشستنهاي طولاني روبروي رايانه باعث کم شدن فعاليتهاي فيزيکي، سندرم تونل کارپال، کمر درد و خستگي چشم مي‌شود. (7)
  • علاوه بر آن تاکنون گزارشهايي از مرگهاي مربوط به اينترنت وجود داشته که به علت ايست قلبي ناشي از کمبود خواب و همچنين خودکشي هاي به دنبال اضطراب ناشي از اينترنت بوده است. (Imer , Dewitt ,1997 ; Rheingold 1994 ) (19)

 

مشکلات خانوادگي :

طبق تحقيقات Young  در سال 1996، 53 درصد از معتادان به اينترنت مشکلات جدي در روابط با افراد مهم  زندگي خود داشتند. اعتياد به اينترنت بر تمام روابط مهم مانند روابط زن و شوهر، والد و فرزند و روابط دوستي تاثيرات سوء مي‌گذارد. يکي از دلايل اين مشکل، اختصاص دادن زمان طولاني وابستگان اينترنت به آن و در نتيجه غفلت از وظايف روزمره در قبال خانواده، همسر و دوستان است. از طرف ديگر وجود قابليتهاي روابط عاطفي و جنسي در اينترنت، روابط زناشويي را تهديد مي‌كند. بطوري که دادگاههاي خانواده اعلام کرده آمار طلاق در اين گروه در حال افزايش است. (Quittner، 1997)

 

مشکلات تحصيلي :

اعتياد به اينترنت اغلب باعث ايجاد تاثيرات سوء بر نتايج تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان مي‌شود. بطوريکه در 85 درصد از معتادان مشکلات تحصيلي ايجاد کرده  است. (Young، 1996)

که از بين آنها مي‌توان به افت شديد در نمرات، از دست دادن کلاسها و کاهش ساعات مطالعه اشاره کرد. (7)

Anderson در سال 1997 در تحقيقي که بر 200 دانشجو انجام داد، دريافت يک سوم مشکلات تحصيلي دانشجويان مربوط به استفاده بي رويه آنان از اينترنت است.(12)

 

مشکلات شغلي :

ايترنت براي 55 درصد از معتادان شاغل مشکلات جدي ايجاد کرده است. (7) مشکلاتي چون :

1- کاهش توليد

2- کاهش رضايت شغلي

3- کاهش سود دهي

4- کاهش کيفيت محصولات

5- افزايش احتمال از دست دادن کار(15)

اينترنت و ويژگيهاي شخصيتي :

علي‌رغم اينکه آگاهي نسبت به اختلال اعتياد به اينترنت به عنوان يک حقيقت بالا رفته است، اما تحقيقات کمي‌درباره ويژگيهاي شخصيتي که افراد دارنده آنها را مستعد اين اعتياد مي‌كند، از سوي محققين انجام شده است. (Loytsker، Aiello 1997 ) مطالعاتي که اين دانشمندان انجام دادند نشان داد احساس تنهايي(Loneliness)، فوبي اجتماعي(Social Phobia) و کناره گيري از اجتماع در معتادان به اينترنت در سطوح بالايي وجود دارد.

در مطالعه اي که Young  در سال 1998 انجام داد، دريافت در معتادان به اينترنت سطوح بالايي از اين ويژگيها وجود دارد : منزوي بودن، محدود کردن تعاملات اجتماعي، راحت نبودن در اجتماع و عکس العملهاي احساسي نشان دادن نسبت به ديگران.

همچنين نتايج نشان داده وابستگان به  اينترنت اغلب انسانهاي حساس و گوش به زنگ و مرموز هستند. (6)

مطالعات ديگر نشان مي‌دهد کساني که داراي ويژگيهايي چون خيالپردازي، خجالتي بودن، فوبي اجتماعي، فقدان موقعيت اجتماعي ياتوجه اجتماعي دارند براي معتاد شدن به اينترنت مستعد هستند. (19)

Kraut در سال 1999 باتحقيقي که بر 169 نفر از افرادي که قبل و 1 تا 2 سال بعد از استفاده از اينترنت انجام داد، بيان کرد، نوجواناني که از جامعه کناره گيري مي‌كنند به علت فرار از واقعيت به اينترنت پناه مي‌برند.

همانطور که Shotton در سال 1991 بيان کرد معتادان به رايانه تمايل به جداکردن خود از جامعه دارند و با اينکه مدت طولاني جلوي رايانه بنشينند و از جامعه دور باشند مشکلي ندارند، در معتادان به اينترنت هم که بصورت طولاني مدت وقت خود را صرف اينترنت مي‌كنند و در تمام اين مدت تنها هستند به همين صورت است. با اين تفاوت که آنها با وجود اينکه جسمشان تنهاست اما از مزيت پذيرفته شدن از طرف جمع نيز برخوردارند. ويژگي ناشناخته بودن در اينترنت به افراد منزوي اين فرصت را ميدهد که در اينترنت براي خود شخصيت خيالي جديدي بسازند و از اين طريق نيازهاي اجتماعي خود را تامين کنند. ناشناخته بودن به کساني که در ملاقاتهاي اوليه در دنياي واقعي احساس خطر مي‌كنند و کساني که به سختي به ديگران اعتماد مي‌كنند، اجازه مي‌دهد تا به راحتي و بدون کنترل و مهار در اينترنت رابطه برقرار کنند.

و همچنين به اشخاصي که عقايد خشک و متعصبانه دارند و مدافع تابوهاي اجتماعي هستند و در دنياي حقيقي نمي‌توانند عقايد خشک متعصبانه خود را بيان کنند. امکان آن را ميدهد تا بدون مهار ابراز وجود و عقيده کنند.

همچنين طغيان خشم و ميل جنسي که در اجتماع جايي براي ابراز ندارد براحتي در اينترنت ديده مي‌شود. بنابراين نتايج اين تحقيقات بيانگر آنست که ويژگيهاي شخصيتي خاص قادرند افراد را مستعد اختلال اعتياد به اينترنت سازند. هر چند که هنوز جاي اين سؤال باقي است که آيا ويژگيهاي شخصيتي خاص افراد را مستعد به اعتياد به اينترنت مي‌كند يا اعتياد به اينترنت باعث بوجود آمدن اين ويژگيها در اين افراد مي‌شود. (19)

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعين به كافي نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *