دانلود پایان نامه

عنوان کامل :  تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

 پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درباره طراحی پوستر

4-2-7- نقطه نظرات اساتید صاحب نام پیرامون موضوع هویت ایرانی

پایان نامه گرافیک -پایان نامه ارتباط تصویری - پایان نامه طراحی پوستر

چرا امروزه رشد توسعه و تکنولوژی باعث می‌شود که فرهنگ و هنر سنتی بی‌ارزش جلوه کند؟ آیا این به دلیل عدم تطبیق کاربرد علم و تکنولوژی و کیفیت استفاده از آن در جامعه نیست؟ علوم بیشتر در جهت‌ مادی و رفاه مادی سیر می‌کند و انسان‌ها از پیامدهای مخرب آن در حوزه فرهنگ و هنر آگاهانه یا ناآگاهانه بی‌خبر هستند و هر روز فرهنگ‌ها و هنرهای منطقه‌ای و سنتی بسترهای اجتماعی خود را از دست می‌دهد و در همین زوال است که در هر سال هزاران گونه گیاه و جانور در جهان نابود می‌شوند و هیچ چیزی نیست که جایگزین آنها شود. این در شرایطی است که تجربه‌های علمی و علوم تجربی بر پیکره انسان قرن بیست و یکم سایه افکنده است و علم و تکنولوژی به کمک ابزارهای جدید می‌خواهد تمام مشکلات بشر را از راه او بردارند. (مثقالی،1388: 14)

توجه به خود و فرهنگ خود به معنای فردگرایی صرف، پیوندهای فرهنگی را از جریان متصل به تاریخ و باورهای قومی و دینی جدا می‌کند و مسیری را فرا روی ما قرار می‌دهد که هیچ اتصالی با گذشته خود ندارد.

 

4-2-4- هویت ایرانی

هویت ایرانی را می‌توان متأثیر از سه عامل دانست: 1) ایران 2) سنت 3) تجدد و مدرنیسم.

1- ایران

کیستی ایرانیان امروز وجه معقولی ندارد ایرانی امروز هم مدرن است، هم سنتی، هم مسلمان، هم ایرانی و در عین حال هیچ کدام. به عبارتی مؤلفه‌ها را داریم اما نه سرجای خود واقعیت این است که وضعیت ایرانیان امروز نه یک شکل سیاسی است، نه اقتصادی و یا حتی فرهنگی بلکه عدم تولید تمدن است. آنها در واقع از نظر تمدنی در حال تزلزل و حتی پس روی هستند و این وضعیت مدتی است که نیروی مادی و معنوی ایران را مانند خوره می‌بلعد. این جهان وضعیتی اغواگر دارد. به نظر می‌رسد همه آدمها مثل هم شده‌اند ابزارهای مادی زندگی همه جا بوسیله ماشین آلات صنعتی و فن‌آوری فراهم می‌شود. اما تنها کسانی و یا اقوامی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند که می‌دانند که هستند و به کجا می‌خواهند بروند «ایرانیان ملتی هستند که میراثی بسیار غنی دارند اما برای ایفای نقش فعال و تبدیل شدن به عنصری مولد و «تمدن سازی» در درجه اول باید نسبت به این میراث غنی آگاهی داشت و این حاصل نمی‌شود مگر این مشخص شود که شخص و گروه ایرانی کیست؟ و چه تعریفی دارد؟ اگر ایرانیان به تعریف جامعی از هویت خود نرسند نه خود به خود احترام خواهند گذاشت و نه دیگری برای آنها احترام قائل خواهد شد. (رجایی، 1385: 3)

ما هم اکنون دچار بحران هویتیم و قصه، قصه ازدحام هویتها است. هیچ کس از ما شبی خودش نیست اما هر یک از ما شبی هزاران کس دیگر است. امروزه هر فردی که سر سوزنی ذوق دارد دچار بحران است. بحران هویت در جوامع بسته دیرتر بروز می‌کند چرا که آنها به تاریخ و جغرافیای خود خو گرفته‌اند و از ترس بحران، ریاکاری می‌کنند. ریاکاری مانع آن می‌شود که هر کسی به راحتی، خود تردید یافته‌اش را با صدای بلند اعلام کند (مخملباف، 1377، 85) شاید کلید همه این بحث‌ها، اعتماد به نفس است تا به کمک آن ایرانی قدر والای خود که انسان است را بشناسد و از آن سو بداند که میراث‌دار بزرگی است.

متن کامل پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آندر گرافیک ایران(طراحی پوستر)