دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر: سیستم ثبت نام کانون فرهنگی آموزش مشهد

پایان نامـه دوره کاردانـی کامپیــوتر
(نرم افزار سیستم)

موضــوع:
سیستم ثبت نام کانون فرهنگی آموزش مشهد

استـاد راهنما:
آقای مهندس سعید ابریشمی

زمستان 81

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه                                            10
فصل اول
معرفی کانون فرهنگی                                12        نشر کتاب                                    12
برگزاری آزمونهای دوره ای و کلاس های تک درس                    13
نهاد پشتیبان ها                                13
فصل دوم
مقدمه ای بر دلفی                                    14
کار در IDE و پیکر بندی آن                            14
باز کردن و بستن فایلها                            14
ذخیره سازی فایلها                                15
آشنایی با Object Inspector                            15
شیوه اجرای برنامه های کاربردی                        16
آشنایی با طراحی «پروژه محور» دلفی                        17
فایل پروژه                                17
فایل متن برنامه                                 18
فرمها و ماجول داده ها                            19
فایلهای گزینه ها و پیکر بندی                            19
یونیت های کامپایل شده میانجی                        19
فایلهای پشتیبان                                20
فایل بسته های نرم افزاری آماده                        21
فایل برنامه کاربردی                                21
فصل سوم
بانک اطلاعاتی پایگاه داده ها                                23
بانک اطلاعاتی چیست؟                            23
اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی                        23
عناصر صفحه DATA ACCESS                                                                       24
عناصر صفحه DATA CONTROL                             25
ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی                                25
تغییر ساختار بانک اطلاعاتی                                28
ایندکسها                                    29
اضافه کردن ایندکسی به جدول                        29
فصل چهارم
معرفی نرم اقزار                                    32
Password                                32
تعیین  آزمون                                33
عناصر موجود در این فرم                            33
سیستم ثبت نام                                34
دکمه جدید                                    35
دکمه جستجو                                    35
دکمه های اصلاح و تغییر گروه                                36
دکمه حذف                                    37
دکمه نمایش و چاپ                                    37
دکمه پشتیبان                                    39
حذف پشتیبان                                    44
خررج                                        45
دکمه راهنما                                    46    دکمه خروج                                    47
فصل پنجم
مستندات پیاده سازی                                48

فصل ششم
ارزیابی و نتیجه گیری                                    77
ارزیابی پروژه                                77
نتیجه گیری                                78
پیشنهاد در مورد ادامه کار                            79
منابع                                        80

مقدمه:
کانون فرهنگی آموزش مشهد جهت ثبت نام از دانش آموزان خود و ثبت نام آنها در آزمون به سیستم ثبت نام نیازمند است که بتواند از طریق آن هر دانش آوز را با شماره دانشجویی منحصر بفردی در کل سیستم، ثبت نام نماید و دانش آموز باید بتواند دانسجوی مشخصی را در پایگاه خود جستجو نماید و اطلاعات آن را به مسئول کامپیوتر جهت انجام کارهای خاصی از قبیل چاپ پاسخ برگ و یا استخراج اطلاعات تکمیلی و کنکور جهت ارائه به افرادی مثل پشتیبان ها استخراج نماید. علاوه بر امکان ثبت نام و جستجو امکاتان دیگری از قبیل اصلاح، تغییر گروه و حذف و پشتیبان و راهنما هم در این سیستم گنجانده شده است تا سیستم ثبت نام فوق را کاملتر و مطمئن تر نماید. از آنجایی که ما علاقمند به انجام پروژه نرم افزاری و برنامه نویسی بوده و از طرفی قصد فراگیری دلفی را نیز داشتیم تصمیم گرفتیم تا با انجام این پروژه و تهیه سیستم ثبت نام کانون گرچه دارای حداقل امکانات باشد به دو هدف فوق خود برسیم.
از این جهت برای نیل به اهداف خود ابتدا سعی کردیم تا با مطالعه زبان دلفی به صورت پایه ای و اساسی با کلیات و سپس مطالب مهم این  زبان آشنا شویم تا بتوانیم بعد از انجام راحل تجزیه و تحلیل سیستم و دریافتن احتیاجات اساسی سیستم شروع به طراحی فرمهای مورد نیاز و بعد بصور همزمان برنامه نویسی این سیستم آموزشی، کنیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *