دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر: بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دانشگاه شیراز

دانشکده­ مهندسی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

 استاد راهنما:

دکتر رضا بوستانی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

استخراج طبقه­بند­های عام[1] و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه­ها و مسائل است. تاکنون روش­های متعددی برای طبقه­بندی[2] و تشخیص الگو[3] معرفی شده ­است. یکی از شیوه­های موفق و منحصربه­فرد در حوزه طبقه­بندی و تشخیص الگوی داده­های ورودی، استفاده از تکنیک­های فازی برای تقسیم­بندی نرم فضای ویژگی و بالطبع استفاده از یک معماری مؤثر در متصل کردن این زیر­فضاها برای تصمیم­گیری و طبقه­بندی به­صورت فازی می­باشد.  اینکه بتوان بهترین و کارا ترین قوانین فازی را از روی داده استخراج کرد هنوز زمینه بسیار مهمی برای محققان است.

در این مطالعه یک روش نوین برای وزن­دهی به قوانین فازی با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری ارائه شده است تا بتوان قوانین مهم­تر را با استفاده از وزن­های بهینه شده بیش­تر در نظر گرفت. در این پایان­نامه، عملگرهای الگوریتم رقابت استعماری برای ساختن مناسب قوانین فازی مجددا تعریف می­شوند

.درواقع تکنیک Ishibuchi برای فاز اول یعنی تولید قوانین و تکنیک رقابت استعماری برای فاز دوم یعنی وزن­دهی به آن­ها ارائه شده است. در گام بعدی، تولید و تکامل قوانین فازی با الگوریتم رقابت استعماری پیشنهاد شده است. این روش باعث افزایش کارایی طبقه­بندی کننده برای نرخ طبقه بندی می­شود. درنهایت، هدف، ساختن یک مجموعه قانون فشرده با تعداد کم قوانین است که این قوانین دارای طول کوتاه و در نتیجه تفسیرپذیری بالا هستند.

الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کننده­های پایه غیرفازی مانند SVM، C4.5، 1NN و Naive Bayes و الگوریتم­های طبقه بندی کننده فازی که توضیح داده خواهد شد مقایسه و ارزیابی می­شود.

واژه­های کلیدی: طبقه­بندی، تشخیص الگو، الگوریتم رقابت استعماری، طبقه بندی کننده­های فازی، طبقه بندی کننده­های غیر فازی، وزن­دهی قوانین.

 فهرست مطالب

  عنوان             صفحه

فصل اول

1-مقدمه…. 2

1-1- مقدمه……. 2

. 1-2- انگیزه            3

… 1-3- شرح مسئله            4

1-4- چالش­ها            5

1-5- اهداف پایان نامه……. 7

 فصل دوم.

2- پیشینه تحقیق. 9

2-1- مقدمه            10

2-2- حوزه تکامل قوانین فازی            11

2-3-یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی            12

2-3-1- یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی بر اساس الگوریتم ژنتیک            12

2-3-2- الگوریتم­های تکامل همزمان            22

2-3-3- یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات              24

2-3-4- یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل……. 25

2-3-5- یادگیری سیستم­های طبقه بندی کننده فازی با استفاده از الگوریتم مورچگان             26

2-4- الگوریتم رقابت استعماری            26

2-4-1- ویژگی­های الگوریتم رقابت استعماری            28

2-4-2-کاربرد­های الگوریتم رقابت استعماری            28

. 2-5-جمع بندی            30

فصل سوم

3- روش تحقیق  32

3-1- مقدمه            33

3-2- سیستم­های فازی            34

3-2-1- سیستم­های استنتاج فازی            34

سیستم­های فازی Mamdani.. 34

سیستم­های فازی Sugeno…………. 35

سیستم­های فازی Tsukamato… 35

3-2-2- طبقه بندی کننده­های فازی            36

تابع  استدلال فازی…….. 36

معیار ارزیابی قوانین ……… 38

3-3- الگوریتم CORE            39

3-4- الگوریتم جزیره ای Ishibuchi برای استخراج قوانین            39

3-5- الگوریتم GBML-IVFS-amp            41

3-6- الگوریتم GNP برای وزن­دهی به قوانین فازی            42

3-7- الگوریتم TARGET            42

3-8- الگوریتم SGERD            43

3-9- الگوریتم رقابت استعماری            44

3-9-1- مقدرادهی اولیه امپراطوری­ها            45

3-9-2- عملگر Assimilation            46

3-9-3- استراتژی­های بهینه سازی میتنی بر تکامل اجتماعی-سیاسی            47

3-10- الگوریتم­های پیشنهادی            48

3-10-1- هدف استفاده از ICA برای الگوریتم پیشنهادی            48

3-10-2- وزن­دهی به قوانین فازی            48

3-10-3- الگوریتم پیشنهادی برای تکامل قوانین فازی…. 52

قوانین خاص و عام…… 52

روش پیشنهادی برای تولید قوانین فازی …….. 53

تابع برازش پیشنهادی…….. 54

3-11-جمع بندی            57

فصل چهارم

 نتایج آزمایشات.. 58

4-1- معیار­های ارزیابی            59

4-2-مجموعه داده­ها            60

4-2-1-مجموعه داده KEEL            60

4-2-2-مجموعه داده UCI            61

4-3- الگوریتم پیشنهادی برای وزن­دهی به قوانین            61

4-3-1-پارامتر­ها و تنظیمات سیستم در پیاده سازی            61

4-3-2-مقایسه الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کننده­های فازی            62

4-3-3-مقایسه الگوریتم پیشنهادی با طبقه بندی کننده­های غیر فازی            66

4-4- الگوریتم پیشنهادی برای تولید قوانین فازی بهینه            68

4-4-1-پارامتر­ها و تنظیمات سیستم در پیاده سازی یادگیری ساختار قوانین فازی            68

4-4-2-انتخاب ویژگی            69

4-4-3-ارزیابی الگوریتم یادگیری ساختار قوانین با روش­های فازی            70

.   4-4-4-ارزیابی الگوریتم با روش­های غیر فازی            72

.. 4-5- جمع بندی             73

فصل پنجم

جمع بندی و پیشنهادات………….. 76

اختصارات………….. 78

واژه­نامه فارسی به انگلیسی……………………………… 79

واژه نامه انگلیسی به فارسی…………. 80

فهرست منابع………….82

  1. مقدمه
    • در این فصل به شرح کلیاتی پیرامون انگیزه ی انتخاب موضوع، طبقه­بندی کننده­های فازی و همچنین شرحی بر مسئله و کاربردها و چالش های می­پردازد. در انتهای فصل نیز اهداف پایان­نامه به صورت خلاصه ذکر می­شود.
  • مقدمه

تاکنون دانشمندان حوزه داده کاوی تلاش­های بسیاری برای جدا­سازی صحیح نمونه­های مشابه کرده­اند. استخراج طبقه­بند­های عام[1] و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه­ها و مسائل است. تاکنون روش­های متعددی برای طبقه­بندی[2] و تشخیص الگو[3] معرفی شده­است. یکی از شیوه­های موفق و منحصربه­فرد در حوزه طبقه­بندی و تشخیص الگوی داده­های ورودی، استفاده از تکنیک­های فازی برای تقسیم­بندی نرم فضای ویژگی و بالطبع استفاده از یک معماری مؤثر در متصل کردن این زیر­فضاها برای تصمیم­گیری و طبقه­بندی به­صورت فازی می­باشد. طبقه­بندی فازی پروسه گروه بندی عناصر داخل مجموعه­های فازی با یک تابع عضویت[4] است[1]. در واقع، ابتدا فضای جستجو به بخش­هایی قسمت بندی می­شود به گونه ای که تمام فضا پوشش داده شود و سپس بر روی هرکدام از این زیر­فضا­ها مجموعه فازی قرار می­گیرد. اجتماعی از مجموعه­های فازی که فضای فازی نامیده می­شود، مقادیر زبانی فازی یا کلاس­های فازی را تعریف می­کند که یک شی می­تواند به آن­ها تعلق داشته باشد. پس از آن قوانین فازی اگر و آنگاه[5] با توجه به نحوه تخصیص تولید می­شوند. مدل­سازی سیستم­های فازی بصورت مجموعه­ای از این قوانین نمایش داده می­شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *