دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر: ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه ازاد اسلامی

واحد بین‌الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

 

 عنوان:

ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید

 

استاد راهنما:

دکتر سیدجواد میرعابدینی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده 1

فصل 1: مقدمه. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- پردازش شبکه ای.. 4

1-3- الگوریتم مورچگان. 4

1-4- چالش های پردازش شبکه ای.. 5

فصل 2: 7

2-1- مروری بر الگوریتم های و روش ها 8

2-2- زمان بندی چندسطحی پویا 8

2-3- اختصاص سریعترین پردازنده به بزرگترین کار. 8

2-4- صف کارها با تکرار(WQR) 8

2-5- الگوریتم اجتماع مورچگان تعادلی(BACO) 9

2-6- روش الگوریتم ژنتیک در پردازش شبکه ای.. 10

فصل 3:پیشینه تحقیق.. 13

3-1- یک سیستم مبتنی بر عامل برای مدیریت منابع( ARMS) 14

3-2- روش پیوندی مورچگان 15

3-3- در اختیار گرفتن منابع در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم یادگیری تقویتی.. 16

3-4- روش‌تجربی مورچگان به وسیله تخصیص منابع با روش‌اشتراک‌زمانی در پردازش شبکه‌ای.. 18

3-5- پیک روش حراج دو طرفه پیوست… 19

3-6- ترکیبی از الگوریتم های ژنتیک… 20

3-7- متا زمان بند ها به منظور زمان بندی برنامه های موازی.. 21

3-8- یک روش بهبودسازی به وسیله کلونی مورچگان. 31

3-9- یک روش مبتنی بر عامل به منظور افزایش… 34

 

 فصل 4: ارائه روش پیشنهادی و پیاده سازی.. 37

4-1 پردازش در محیط های شبکه ای با مدل های تجاری.. 38

4-2-   روش حراج دو طرفه ای در پردازش شبکه ای.. 40

4-3- نحوه پیاده سازی روش های ارایه شده 47

4-4- کلاس حراج کننده 50

4-5- کلاس مربوط به کاربر. 52

4-6- کلاس ExampleAuction.java. 54

4-7- کلاس مربوط به منابع حراج (AuctionResource.java) 55

فصل 5:  نتیجه گیری و پیشنهادات… 58

منابع. 74
فهرست اشکال

شکل1-1. نحوه حرکت مورچگان در طبیعت… 4

شکل 1-2. نمونه گراف حاصل از الگوریتم مورچگان. 4

شکل2-1. ساختار کلی سیستم. 9

شکل2-2. نحوه نگاشت روش کلونی مورچگان در پردازش شبکه ای.. 10

شکل 2-3- شبه کد الگوریتم ژنتیک… 11

شکل3-1. ساختار یک سیستم مبتنی بر عامل برای مدیریت منابع 14

شکل3-2. ساختار درختی به منظور مدیریت منابع. 15

شکل 3-3. نمایش سناریو کلی برای زمان بندی کارها به صورت چند عامله در پردازش شبکه ای   17

شکل 3-4. نحوه زمان بندی در روش FIFO ………………………………………………………………………………………………19

شکل3-5. نمونه ای از واحدها(نشان دهنده هشت درخواست می باشد). 20

شکل 3-6. شمایی از رابطه میان متا زمان بند و کاربر و زمان بند های محلی موجود در سایت   23

شکل3-7. ساختار کلی متا زمان بند……………………………………………………………………………………………………………..24

شکل3-8. مقایسه حالت های ضربی و جمعی در فاکتور ارزیابی.. 26

شکل 3-9.ساختار خانه های صف… 28

شکل 3-10. الگوریتم کلی روش زمانبندی ارائه شده 30

شکل3-11رابط استفاده شده در روش پیشنهادی …………………………………………………………………………………………..34

شکل3-12 .شبه کد روش… 36

شکل4-1. ساختار کلی مدل حراج منابع. 39

شکل4-2. نمونه ای از الگوریتم پیشنهادی.. 41

شکل4-3. مربوط به یک جراج دو طرفه نمایش داده شده………………………………………………………………………………. 43

شکل4-4. ساختار کلی نرم افزار GridSim……………………………………………………………………… 46

 

چکیده

در این پایان نامه به ارایه یک روش جدید در پردازش شبکه ای با الگوریتم مورچگان پرداخته‌ایم. مدلی که در فضای شبکه ای استفاده کردیم حراج دو طرفه پیوسته می باشد. این مدل ها به دلیل سادگی و پویایی خود امروزه در بسیاری از الگوریتم های مورد استفاده برای کنترل منابع و زمان بندی کارها مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از این مدل ها در زمان پاسخ گویی خود هنگام مدیریت منابع دچار ضعف می باشند. در مدل حراج, حراج کنندگان قیمت های مورد نظر خریداران را اعلام می کنند و خریداری که قیمت مناسب را اعلام کرده باشد منبع را بدست می گیرد. این مساله خود باعث می شود که زمان پاسخ گویی به دلیل درخواست خریداران افزایش یابد. در این پایان نامه ما روش جدیدی را به وسیله الگوریتم ژنتیک در سناریو حراج دو طرفه ارایه کردیم. در این روش با هوشمند سازی منابع, بسته های درخواست پیشنهادی[1] را به سمتی سوق دادیم هر کدام از این  محیط های شبکه ای را می توان به صورت یک سیستم توزیع شده در نظر گرفت که با شبکه های دیگر تعامل ندارد و حجم زیادی از داده را پوشش می دهد. یکی از فواید این روش نسبت به روش کلاسترینگ این است که منابع می تواند از لحاظ جغرافیایی در نقاط پراکنده و به صورت غیر متقارن قرار گیرد. با توجه به توزیع مجموعه های داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتی و منابع حاوی داده باید بطور مناسب صورت پذیرفته به گونه ای که سربار ناشی از انتقال این مجموعه ها روی گرید کمینه شود. در این تحقیق، مساله زمانبندی برنامه های نیازمند داده مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به اینکه زمانبندی بهینه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب می باشد. در پردازش های شبکه ای ,محیط ها پویا می باشند به این معنا که ممکن است در یک زمان منابع روشن باشد و در زمانی دیگر همان منابع خاموش باشند

پیاده سازی های صورت گرفته در نرم افزار شبیه سازی GridSim مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این روش جدید باعث بهبود زمان پردازش و کم شدن تعداد مراحل حراج می شود.

 

مقدمه

هدف اصلی این پایان نامه بهبود بازدهی در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم مورچگان می باشد. این فصل با طرح مساله اصلی پردازش شبکه ای اغاز می شود و اهمیت آن شرح داده می شود. استفاده از الگوریتم مورچگان در بسیاری از مسایل باعث بهبود بازدهی و کاهش زمان پردازش شده است. این امر زمینه ای را فراهم می آورد تا از این الگوریتم در پردازشبکه ای نیز استفاده شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *