دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:

ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

استاد راهنما:

دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور:

دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق) ……………….. 2

1-1 مقدمه………………… 2

1-2 مهندسی نیازمندی‌ها……………….. 2

1-3 استخراج نیازمندی‌ها……………….. 3

1-4 سازمان‌های بزرگ مقیاس…………………. 4

1-5 ویژگی‌های سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس…………………. 5

1-6 چالش‌های سازمان‌های بزرگ مقیاس…………………. 8

1-7 انگیزه……………….. 8

1-8 تعریف مسئله………………… 9

1-9 فرضیه………………… 9

1-10 اهداف تحقیق………………… 10

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)……………….. 12

2-1 مقدمه………………… 12

2-2 انگیزه‌های کاوش داده……………….. 13

2-2-1 انگیزه‌های تجاری…………………. 13

2-2-2 انگیزه‌های علمی………………… 15

2-3 چالش‌های داده کاوی…………………. 16

2-3-1 چالش‌های اولیه………………… 17

2-3-2 چالش‌های ثانویه………………… 18

2-4 مروری بر کشف دانش و داده کاوی…………………. 19

2-5 مراحل داده کاوی…………………. 21

2-6 دلایل وجود و ضرورت داده کاوی…………………. 29

2-7 داده کاوی سازمانی………………… 30

2-8 نقش داده کاوی سازمانی در معرفت سازمانی………… 31

2-9 معیارهای تعریف نیازمندی‌های سیستم………………… 31

2-10 نتایج نیازمندی‌های نادرست…………………. 32

2-11 پیشینه تحقیق………………… 32

2-11-1 روش‌های سنتی………………… 33

2-11-1-1 مقایسه روش‌های سنتی………………… 35

2-11-2 استفاده از ابزارها……………….. 37

2-11-3 روش‌های نوین………………… 38

2-11-3-1 مقایسه روش‌های نوین………………… 46

2-12 تکنیک‌هایی در افزایش سطح بهبود رضایت ذینفعان در فاز استخراج نیازمندی‌ها …..47

2-13 نتیجه گیری…………………. 49

فصل سوم (روش تحقیق)……………….. 53

3-1 مقدمه………………… 53

3-2 راهکار پیشنهادی…………………. 53

3-2-1 آماده سازی و پیش پردازش داده……………….. 54

3-2-1-1 جمع آوری و بارگذاری داده‌های استخراج شده ………………..54

3-2-1-2 پاک سازی داده……………….. 54

3-2-1-3 انتخاب زیر مجموعه‌ای از ویژگی‌ها……………….. 55

3-2-1-4 فیلترینگ نمونه‌ها……………….. 55

3-2-1-5 تبدیل داده……………….. 55

3-2-1-6 خلق ویژگی………………… 55

3-2-1-7 نمونه برداری…………………. 56

3-2-2 یادگیری مدل………………… 56

3-2-2-1 خوشه بندی…………………. 56

3-2-2-2 خوشه بندی K-Means…………………

3-2-2-3 خوشه بندی با استفاده از الگوریتم K-Means با توجه به فرکانس تکرار و درجه اهمیت درخواست‌ها و نیازمندی‌ها …57

3-2-3 ارزیابی و تفسیر مدل………………… 58

3-2-4 دسته بندی جدید و اولویت بندی نیازمندی‌های استخراج شده با استفاده از تکنیک رتبه بندی…… 58

3-2-4-1 روش رتبه بندی…………………. 60

3-2-4-2 شاخص‌های رتبه بندی…………………. 60

3-2-4-3 ضرایب یا وزن شاخص‌ها ………………..61

فصل چهارم (محاسبات و یافته‌های تحقیق)……………….. 65

4-1 مطالعه موردی: سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران………………… 65

4-2 معرفی ابزار برتر داده کاوی RapidMiner………………..

4-3 پیاده سازی روش پیشنهادی…………………. 68

4-4 ارزیابی و تفسیر خوشه‌ها ………………..69

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)……………….. 72

5-1 نتیجه گیری…………………. 72

5-2 مشکلات و نقاط ضعف کارهای مرتبط…………………. 72

5-3 مزایا و ویژگی‌های روش پیشنهادی…………………. 73

5-4 کارهای آینده ………………..74

پیوست – منابع و مآخذ………………… 75

چکیده:

در سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس و پیچیده، جهت تعیین نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی در گستره‌ای که ممکن است هزاران ذینفع را در بر گیرد، دانشی جهت استخراج نیازمندی‌ها احساس می‌گردد. با توجه به اینکه سازمان‌ها، داده‌ها و اطلاعات بسیاری در تصرف خود دارند و با فلج ساختن اطلاعات یک چالش کلیدی در تصمیم گیری تشکیلات سازمانی ایجاد می‌نمایند، فرایند کشف دانش از پایگاه داده سازمان مطرح گردیده که یک فرایند علمی برای شناسایی الگوهای معتبر، بالقوه مفید و قابل فهم از داده‌ها می‌باشد. در این تحقیق قصد داریم با بکار گیری داده کاوی به عنوان مرحله‌ای از فرایند کشف دانش به ارائه‌ی چارچوبی جهت استخراج و اولویت بندی نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس پرداخته که در نتیجه کار خود، افزایش رضایتمندی را به همراه می‌آورد. بدین صورت که ابتدا با توجه به فرکانس تکرار و درجه اهمیت، نیازمندی‌ها را با استفاده از الگوریتم K-Means خوشه بندی کرده سپس با روشی به نام رتبه بندی و بهره گیری از ماتریس ارزش محور به اولویت بندی نیازمندی‌ها می‌پردازیم. مطالعه موردی چارچوب پیشنهادی، پایگاه داده سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران می‌باشد. بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان خوشه‌های متفاوت از نیازها با اولویت اقدام متفاوت را معرفی نمود.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مهندسی سیستم سعی می‌کند تا نیازمندی‌های سیستم را تشخیص دهد که این عمل با همکاری مشتریان، کاربران و تمامی ذینفعان انجام می‌شود [1]. مدیریت ارتباط با شهروند یکی از مباحث اصلی در مدیریت دولتی نوین محسوب شده و از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مدیریت ارتباط با شهروند تمرکز اصلی بر شهروند محوری است و بهبود خدمت رسانی و پاسخ گویی به شهروندان بر اساس نیازهای ایشان، هدف اصلی محسوب می‌شود. در واقع درک درست از نیازها و خواسته‌های گروه‌های مختلف شهروندان و ارائه خدمات مناسب با این نیازها، موضوعی است که باید در مدیریت ارتباط با شهروند مورد توجه قرار گیرد [2].

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *