دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان:

ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

استاد راهنما:

آقای دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

آقای حامد فضل الله تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست رئوس مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ……………..1

1-1 مقدمه……………..2

1-2 طرح مسئله……………..2

1-3 مفروضات……………..3

1-4 اهداف تحقیق……………..3

1-5 محدوده پایان نامه……………..4

1-6 مراحل انجام تحقیق…………….. 4

1-7 ساختار پایان نامه…………….. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………..7

2-1 مقدمه……………..8

2-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی……………..8

2-2-1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی……………..8

2-2-2 شرایط تاسیس یکSPX ……………..

2-2-3 خدمات SPX ها……………..11

2-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی……………..11

2-2-5 خدمات مورد انتظار از یک مرکز اطلاعاتی SPX……………..

2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس……………..13

2-3 تعریف معماری سرویس گرا……………..13

2-4 تعریف سرویس…………….. 15

2-5 سرویس های وب ……………..16

2-6 مفاهیم مهم سرویس گرایی……………..17

2-6-1چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند……………..18

2-6-2 چگونه سرویس ها از وجود یکدیگر مطلع می شوند……………..19

2-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند……………..19

2-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند……………..19

2-6-5 توصیفات سرویسها…………….. 20

2-7 ویژگی های معماری سرویس گرا ……………..20

2-8 تعریف گذرگاه سرویس…………….. 22

2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری……………..23

2-8-2 تبدیل پروتکل انتقال……………..24

2-8-3 تبدیل پیام……………..25

2-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس……………..26

2-8-5 اجزای گذرگاه سرویس……………..27

2-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولیدی به سمت معماری سرویس گرا……..29

2 -10 تعریف برون سپاری…………….. 31

2-10-1 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری…………….. 32

2-10-2 دلایل عمده برون سپاری……………..34

2-10-3 معایب برون‌سپاری……………..35

2-10-4 تعریف برون سپاری استراتژیک…………….. 36

2-10- 5 کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری…………….. 36

2-11 سیستم اطلاعاتی……………..40

2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید…41

2-13 نتیجه گیری……………..45

فصل سوم: روش تحقیق……………..46

3-1 مقدمه……………..47

3-2 نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی……………..47

3-3 رویکرد کنترلی برای تعامل سرویس های استخراج شده در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی….49

3 -4 متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا……………..53

3-4-1 فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA……………..

3-4-1-1 تکنیک سرویس – هدف…………….. 54

3–4- 1-2 تکنیک تجزیه دامنه……………..55

3–4- 1-3 تجزیه و تحلیل دارایی های موجود…………….. 55

3-5 راهکارپیشنهادی: طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا…..56

3-5-1 شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با استفاده ازمتدولوژیSOMA……………..

3-5-2روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا……………..60

3-6 مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با استفاده از زبان UML……………..

3 -7 الگوی راه حل پیشنهادی متدولوژی SOMAبرای استفاده در سیستم های اطلاعاتی…..81

3-8 برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی……………..85

3-9 نتیجه گیری…………….. 88

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق……………..89

4-1 مقدمه……………..90

4-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو……………..90

4-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو……93

4 – 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی خودرو……94

4 -3- 2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)…..96

4 -3- 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو……………..97

4 -3- 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو……………..99

4 -3- 5 مدل فرایند پرداخت مشتری…………….. 101

4 -3- 6 مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو…………….. 102

4 -3-7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو ……………..102

4 – 4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا…………….. 104

4 – 5 تدوین راهبردها در راستای سیستم اطلاعاتی، با استفاده از ماتریس SWOT……………..

4 – 6 تحلیل استراتژیک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو…………107

4-7 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP……………..

4-8 نتیجه گیری……………..116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات117……………..

5-1 خلاصه تحقیق……………..118

5-2 بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی……………..118

5-3 محدودیت ها و زوایای پوشش داده نشده……………..119

5-4 اقدامات آتی……………..120

ضمائم و پیوست ه…………….. 121

ضمیمه 1- کدهایWSDL مربوط به مشخصه سرویس احراز هویت…….. 122

ضمیمه 2- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس پرداخت آنلاین …….126

ضمیمه 3- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس صدور فاکتور…..129

ضمیمه 4- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور….. 134

ضمیمه 5- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب….. 138

منابع و مآخذ……………..142

چکیده:

در سازمان بزرگ مقیاس به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با واحد ها و ارتباطات زیادی مواجهه هستیم. به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx) به ارتقای این واحدها کمک میکند و با کاهش هزینه های سرمایه گذاری و جلوگیری از گسترش بی رویه واحدها و بعضاً با تعطیل کردن پاره ای از بخش­های خط تولید و سپردن کار تولید قطعه ها و حتی بخش طراحی و مونتاژ کالا به واحدهای دیگر، حجم تولید را تا چند برابر افزایش می­دهند و می توانند بیشترین نوآوری و تنوع را به تولیدات خود بدهند. این سازمان ها امروزه به سمت معماری سرویس گرا روی آورده اند، که رویکردی برای سرعت بخشیدن در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی و بهبود یکپارچگی می باشد. در این تحقیق،یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی درسازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سازمان بزرگ مقیاس از واحدها، محصولات و سرویس های متنوع زیادی تشکیل شده است. این واحدها زیر ساخت مختلف دارند که دارای سرویس های مختلفی هستند. به منظور ارتقای کیفیت کالاها و افزایش میزان تنوع کالا و نو آوری سازمان های بزرگ مقیاس می توانند از پیمانکاری فرعی صنعتی، به عنوان یکی از روشهای تامین سفارشهای تولیدی از بیرون، استفاده کنند. هدایت و کنترل سازمان بزرگ مقیاس و پیچیده نیاز به پیروی از یک چارچوب و برنامه منسجم دارد. امروزه سیستم های سرویس گرا با توجه به امکان استفاده در محیط های مختلف و عدم وابستگی به فناوری خاص، وجود سیستم های بزرگ مقیاس پویا با نیازهای متغیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معماری سرویس گرا به دلیل سرعت در پیاده سازی برنامه کاربردی سازمان را به سمت توزیع شدگی و مدیریت صحیح منابع پیش می برد. معماری سرویس گرا امکان ایجاد یکپارچگی بین برنامه واحدها بدون وابستگی به سکو و فناوری پیاده سازی را فراهم می کند. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. معماری سازمانی مجموعه ای ازفراورده ها است که عناصر زیرساختی سازمان و روابط این عناصر با هم را معرفی می کند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *