دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C

دانشگاه قم

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C

استاد راهنما:

دکتر جلال رضائی نــور

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه…………………………… 2

1-1- مقدمه و تاریخچه موضوع………………………….. 2

1-1-1- تعاریف و مدلهای دولت الکترونیک…………………………… 3

1-1-2- مدل‌های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک……………. 3

1-2- اهمیت موضوع………………………….. 8

1-3- اهداف تحقیق………………………….. 10

1-4- سوالات و فرضیات………………………….. 10

1-4-1- سوال اصلی………………………….. 10

1-4-2- سوالات فرعی………………………….. 11

1-5- کاربردهای تحقیق………………………….. 11

1-5-1- هدف اصلی………………………….. 11

1-5-2- هدف فرعی………………………….. 11

1-5-3- نوآوری‌های پیش بینی شده…………………………. 11

1-5-4- روش و مراحل تحقیق………………………….. 11

1-6- ساختار پایان‌نامه…………………………. 13

1-7- خلاصه فصل اول…………………………. 13

فصل دوم : مروری بر منابع تحقیق………………………….. 15

2-1- مقدمه…………………………. 15

2-2- مدیریت دانش…………………………… 15

2-2-1- تعریف………………………….. 15

2-2-2- ویژگی‌ها و مشخصات………………………….. 16

2-2-3- ابعاد و اجزاء…………………………. 16

2-3- مفاهیم پایه در مدیریت دانش…………………………… 17

2-3-1- داده…………………………. 17

2-3-2- اطلاعات………………………….. 17

2-3-3- دانش…………………………… 18

2-3-4- روابط داده، اطلاعات و دانش…………………………… 18

2-4- طبقه‌بندی انواع دانش…………………………… 18

2-4-1- دانش آشکار…………………………. 18

2-4-2- دانش پنهان(نهفته)…………………………. 19

2-4-3- دانش فردی………………………….. 19

2-4-4- دانش گروهی(سازمانی)…………………………. 19

2-5- مدیریت زنجیره تامین خدمات………………………….. 19

2-5-1- مدیریت زنجیره تامین………………………….. 19

2-5-2- مدیریت زنجیره خدمات………………………….. 20

2-6- تجارت الکترونیکی………………………….. 20

2-7- تجارت الکترونیکی G2C…………………………..

2-8- دولت الکترونیکی………………………….. 20

2-9- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات دولت الکترونیکی……………… 21

2-10- اصول مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C……………

2-11- عوامل موفقیت مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C……..

2-12- موانع مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C……………..

2-13- اهداف مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی G2C………..

2-14- انواع دسته‌بندی مدل‌های مدیریت دانش…………………………… 27

2-15- مکاتب مدیریت دانش………………………….. 28

2-15-1- مکتب اقتصادی………………………….. 28

2-15-2- مکتب سازمانی………………………….. 28

2-15-3- مکتب استراتژیک…………………………… 28

2-16- ارزیابی رویه‌های مدیریت دانش…………………………… 28

2-16-1- مدل رائــو…………………………. 28

2-16-2- مدل KMAT………………………….

2-16-3- مدل OECD…………………………..

2-17- چرخه‌های مدیریت دانش…………………………… 30

2-17-1- چرخه مدیریت دانش ویگ…………………………… 30

2-17-2- چرخه مدیریت دانش مه‌یر وزاک………………………….. 30

2-17-3- چرخه مدیریت دانش مک الوری………………………….. 31

2-17-4- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز…………………………. 31

2-17-5- چرخه مدیریت دانش دالــکر…………………………. 32

2-18- انواع مدل‌های مدیریت دانش…………………………… 32

2-18-1- مدل مدیریت دانش Hicks………………………….

2-18-2- مدل مدیریت دانش Mark Mac Elroy………………………….

2-18-3- مدل مدیریت دانش APQC…………………………..

2-18-4- مدل مدیریت دانش G Von Krogh & J Roos………………………….

2-18-5- مدل مدیریت دانش Anderson Consulting………………………….

2-18-6- مدل مدیریت دانش Di Bella&Nevis………………………….

2-18-7- مدل مدیریت دانش Choo………………………….

2-18-8- مدل مدیریت دانش Wiig………………………….

2-18-9- مدل مدیریت دانش Spek&Spijkernet …………………………

2-18-10- مدل مدیریت دانش Ruggles………………………….

2-18-11- مدل مدیریت دانش ODel…………………………

2-18-12- مدل مدیریت دانش Weggeman………………………….

2-18-13- مدل مدیریت دانش UTI…………………………

2-18-14- مدل مدیریت دانش Boisot…………………………

2-18-15- مدل مدیریت دانش APOQ…………………………..

2-18-16- مدل مدیریت دانش Keep&Daly&Ham…………………………..

2-18-17- مدل مدیریت دانش Green Wood………………………….

2-18-18- مدل مدیریت دانش Davenport 7 Prusak………………………….

2-18-19- مدل مدیریت دانش Newman&Conard………………………….

2-18-20- مدل مدیریت دانش Hjelmeruik&Kirkemi…………………………

2-18-21- مدل مدیریت دانش Promote………………………….

2-18-22- مدل مدیریت دانش Beek Man………………………….

2-18-23- مدل مدیریت دانش Holsapple&Jashi…………………………

2-18-24- مدل مدیریت دانش Bukowitz&Willams………………………….

2-18-25- مدل مدیریت دانش Pawlowsky………………………….

2-18-26- مدل مدیریت دانش Probst&Raub&Romhard………………………….

2-18-27- مدل مدیریت دانش Nonaka&Takeuchi…………………………

2-19- فناوری‌های مدیریت دانش…………………………… 46

2-19-1- مدیریت محتوا………………………… 47

2-19-2- طبقه بندی دانش…………………………… 47

2-19-3- گروه افزار…………………………. 47

2-19-4- گروه‌های تسهیم تجربه برخط………………………….. 48

2-19-5- پرتال‌های سازمانی………………………….. 48

2-19-6- تحلیل وطراحی شبکه های اجتماعی………………………….. 49

2-19-7- یادگیری الکترونیکی………………………….. 49

2-19-8- سیستم های مدیریت نوآوری و ایده…………………………. 49

2-20- مروری بر تحقیقات حوزه مدیریت دانش زنجیره تامین……….. 50

2-21- بهره وری مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات………………………….. 54

2-21-1- تعریف و مفاهیم بنیادین………………………….. 54

2-21-2- عوامل موثر بر بهره‌وری………………………….. 55

2-21-3- ساختار اساسی افزایش بهره‌وری………………………….. 55

2-21-4- برنامه‌های بهبود بهره‌وری………………………….. 56

2-21-5- روش های اصلی بهبود بهره وری………………………….. 56

2-21-6- عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره‌وری………………………….. 58

2-22- تبیین شکاف‌ها و خلاء‌های تحقیقات گذشته…………………………. 58

2-23- خلاصه فصل دوم…………………………. 58

فصل سوم : روش تحقیق………………………….. 61

3-1- مقدمه…………………………. 61

3-2- انتخاب پارادایم تحقیق………………………….. 61

3-3- انتخاب روش تحقیق………………………….. 62

3-4- مفروضات تحقیق………………………….. 63

3-5- شرحی بر مرور ادبیات تحقیق………………………….. 64

3-6- شرحی بر گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده‌ها)……………… 64

3-7- شرحی بر داده‌کاوی متنی………………………….. 66

3-7-1- روش تحقیق و معماری پیشنهادی………………………….. 69

3-7-2- پردازش اطلاعات و داده…………………………. 69

3-7-2-1- سطح اول: واحد پردازش و ذخیره‌سازی دانش………… 70

3-7-2-1-1- خوشه‌بندی………………………….. 71

3-7-2-1-2- تشکیل پایگاه داده رابطه‌ای………………………….. 72

3-7-2-2- سطح دوم: واحد پالایش دانش…………………………… 72

3-7-2-3- سطح سوم: واحد رده‌بندی متن و کاربرد دانش…………… 73

3-7-3- تحلیل و طراحی………………………….. 73

3-7-3-1- الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه (K-NN)…………………………

3-7-3-2- الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes)…………………………

3-7-3-3- الگوریتم ماشین‌های پشتیبان بردار (SVMs)…………………………

3-8- قلمرو تحقیق………………………….. 80

3-9- بستر تحقیق………………………….. 81

3-9-1- معرفی سازمان ثبت احوال کشور…………………………. 81

3-9-1-1- فعالیت‌های اصلی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C…………………………..

3-9-1-2- نقش سازمان ثبت احوال در تحقق دولت الکترونیکی………………………….. 84

3-9-1-3- سازمان‌های همکار با سازمان ثبت احوال کشور…………………………. 85

3-10- چالش‌ها و موانع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات……….. 85

3-11- نقاط قوت و فرصت‌های ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات…… 86

3-12- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها………………………… 86

3-13- چارچوب کلی پژوهش: شرحی بر شیوه به‌کار گیری گراندد تئوری……… 86

3-13-1- کلمات کلیدی………………………….. 86

3-13-2- گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده‌ها)…………………………. 88

3-13-3- گام‌های انجام پژوهش به روش گراندد تئوری………………………….. 90

3-13-4- مرحله مطالعات مقدماتی…………………………. 91

3-13-5- مرحله مطالعات اصلی………………………….. 92

3-13-6- انتخاب منابع اطلاعاتی………………………….. 93

3-13-7- شرحی بر انجام مصاحبه های عمیق………………………….. 94

3-13-8- ایجاد تمرکز در مصاحبه ها………………………… 94

3-13-9- یاداشت برداری………………………….. 95

3-13-10- یادآورها و دیاگرام‌ها………………………… 95

3-13-11- ایجاد تعادل بین اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری…………… 96

3-13-11-1- بی طرفی………………………….. 96

3-13-11-2- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه ای………………………….. 97

3-13-11-3- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه…………… 97

3-13-11-4- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها…….. 98

3-13-11-5- اتخاذ تفکر شکاکانه…………………………. 98

3-13-11-6- پیروی از رویه های تحقیق………………………….. 98

3-13-11-7- حساسیت نظری………………………….. 98

3-13-12- نمونه‌گیری نظری………………………….. 100

3-13-13- مراحل کدگذاری در روش گراندد تئوری………………. 102

3-13-13-1- گام 1: کدگذاری باز…………………………. 102

3-13-13-2- گام 2: کدگذاری محوری………………………….. 103

3-13-13-3- گام 3: کدگذاری انتخابی(گزینشی)……………….. 105

3-14- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی……. 105

3-15- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها………………………… 106

3-16- گام‌های پژوهش در یک نگاه…………………………. 107

3-17- نرم افزار MAXQDA…………………………..

3-18- خلاصه فصل سوم…………………………. 108

فصل چهارم : یافته‌های اصلی تحقیق………………………….. 110

4-1- مقدمه…………………………. 110

4-2- ورود به میدان پژوهش…………………………… 110

4-3- مصاحبه…………………………. 111

4-4- آغاز کدگذاری داده‌ها………………………… 112

4-4-1- گام اول: کدگذاری باز…………………………. 113

4-4-2- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی…………………. 123

4-4-3- گام دوم: کدگذاری محوری………………………….. 134

4-4-4- یاداشت‌ها …………………………137

4-4-5- یادآورها و دیاگرام‌ها …………………………141

4-4-6- کاربرد داده‌کاوی متنی………………………….. 142

4-4-6-1- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری‌ها ……142

4-4-7- گام سوم: کدگذاری انتخابی(گزینشی)…………………………. 145

4-5- ارائه مدل مفومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C…..

4-6- خلاصه فصل چهارم…………………………. 150

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………… 153

5-1- مقدمه…………………………. 153

5-2- یافته‌های اصلی تحقیق………………………….. 155

5-2-1- چارچوب مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C……..

5-2-2- مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C……..

5-3- نوآوری و خلاقیت………………………….. 160

5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………….. 160

5-5- پیشنهاد‌ها………………………… 160

5-6- خلاصه فصل پنجم…………………………. 161

منابع : …………………………162

چکیده:

هدف پژوهش جاری توسعه و ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمات دولت الکترونیکی و با تأکید بر مؤلفه تجارت الکترونیکی G2C است. بدین منظور محقق سازمان ثبت‌احوال استان اصفهان را به‌عنوان بستر پژوهش و دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان و متخصصان سازمان ثبت‌احوال را به‌عنوان منابع اصلی پژوهش انتخاب کرد. ایشان از مصاحبه‌های عمیق و مشاهده مستقیم برای گردآوری داده‌های دست‌اول استفاده نمود. ضمن آنکه از برخی داده‌های دست‌دوم نظیر مستندات موجود سازمان و ادبیات مروری در پیشینه پژوهش بهره برد. محقق به‌منظور تجزیه، تحلیل و ترکیب داده‌ها از رویه‌های روش پژوهش گراندد تئوری استفاده نموده است، هم‌چنین او از تکنیک‌های داده‌کاوی متنی به‌منظور بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از پژوهش استفاده نموده است. استفاده از روش‌شناسی مذکور توسعه و ارائه مدلی را در پی داشت که ضمن تبیین چگونگی روابط مدیریت دانش، زنجیره تأمین خدمات و تجارت الکترونیکی G2C امکان استفاده بهینه از چرخه مدیریت دانش، در سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را بیان می‌دارد و تأکید می‌نماید کاربرد مدل ارائه‌شده، بهره‌وری سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را افزایش می‌دهد. در مدل مذکور، 6 لایه تدوین و توسعه داده‌شده است که عبارت‌اند از (1) فرهنگ‌سازی، (2) استانداردها و آیین‌نامه‌ها، (3) سند راهبردی و خط‌مشی مدیریت دانش، (4) مکانیزم‌های تشویقی، (5) زیرساخت فناوری و کاربرد IT، (6) چرخه مدیریت دانش. محقق پس از تدوین 6 لایه به توسعه چرخه مدیریت دانش و طراحی بهینه فرآیندهای مدیریت دانش در طول زنجیره تأمین خدمات پرداخته است و بیان می‌دارد استفاده از چرخه مدیریت دانش مذکور، امکان توسعه خدمات دولت الکترونیکی در حوزه خدماتی دولت به شهروندان را مهیا می‌نماید. چرخه مدیریت دانش توسعه داده‌شده شامل مراحل (1) هدف‌گذاری دانش، (2) کاوش و شناسایی دانش، (3) خلق و مهار نمودن دانش، (4) سازمان‌دهی دانش، (5) ترکیب و توسعه دانش، (6) ثبت و ضبط دانش، (7) تسهیم و نشر دانش، (8) درک دانش، (9) کاربرد دانش، (10) ارزیابی دانش و (11) نگهداشت دانش است. درنهایت مؤلفه‌های مدل ارائه‌شده با عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف مقایسه و درنتیجه کاربردی و تأثیرگذار بودن مدل مورد تائید قرار گرفت.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه و تاریخچه موضوع

با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و به‌خصوص تجارت الکترونیکی زندگی روزمره انسان‌ها دستخوش تغییرات عمده گردیده است. تجارت الکترونیکی روشی را بیان می‌دارد که در آن تراکنش‌های تجاری روی شبکه‌ها به‌خصوص شبکه اینترنت انجام می‌پذیرد. این تراکنش‌ها شامل خرید و فروش الکترونیکی کالاها، خدمات و اطلاعات است. برنامه‌های خاص تجارت الکترونیکی، از قبیل ارائه خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان به‌سرعت در حال رشد و توسعه می‌باشند ولی تجارت الکترونیکی فقط خرید و فروش و ارائه خدمات الکترونیکی نمی‌باشد، بلکه ارتباط، همکاری و کشف و انتشار اطلاعات به‌صورت الکترونیکی نیز در این حوزه قرار می‌گیرد. فناوری اطلاعات، حکومت‌ها و نهادهای اجرائی حاکمیت را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که دراین‌بین مفهوم دولت الکترونیکی و شهروند الکترونیکی مطرح می‌گردد. [1] با توجه به این مطلب که ساختار اصلی دولت الکترونیکی، ارتباط و تعاملاتی است که دولت با شهروندان (G2C[1])، بنگاه‌های اقتصادی (G2B[2])، کارکنان (G2E[3]) و سایر مؤسسات دولتی (G2G[4]) برقرار می‌سازد، لذا بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در این چهار حوزه جزء عوامل کلیدی در تحقق اهداف دولت الکترونیکی[5]است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و درنتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی نوین و بسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل‌های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت و کاهش زمان و هزینه و درنتیجه، بهبود کیفی و کمی انجام کارها و خدمات شده است. تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می‌گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به‌سرعت در حال گسترش باشد. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این شیوه به ابزار مسلط انجام کار و نحوه ارائه خدمت تبدیل گردد. تأثیرات بنیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری بر جای می‌گذارد، به‌گونه‌ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی باوجود پیشرفت در تمامی زمینه‌های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود. ازاین‌رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری خود و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات از طریق این ابزارها و به‌طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده‌ای در این زمینه میان کشورها در جریان است. [2]هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند. [2]

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *