دانلود پایان نامه

سمینار ویژه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

عنوان

بررسی روشهای پیشگیری از حملات DOS  و DDOS

در نرم افزارهای دولتی مبتنی بر وب

استاد راهنما

دکتر رضا بوستانی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مدت زیادی است که امنیت دروب، بزرگترین پدیده در تعاملات دنیا گردیده است. جهان به میزان بسیار بالایی به اینترنت وابسته گردیده است. این موضوع بعنوان ساختار اصلی در تعاملات اطلاعاتی کلان مطرح گردیده است. از این رو، اینترنت نقشی بسیار حیاتی در رشد اجتماعی در جامعه ی کامپیوتری داشته است. وجود اینترنت و سرویس های آن باعث دردسترس بودن اطلاعات می گردد. حملات اینترنتی و از مهمترین آنها، حمله DOS  فشاری را بر رفتار عالی و منطقی از موجود بودن اینترنت می آورد. وقوع چنین خطرات دروب، می تواند باعث اختلال در سرویس، ارتباطات و منابع کاربران اصلی گردد. که درنتیجه باعث تنزل کارایی وب می گردد. امروزه داشتن امنیت در سیستمهای توزیع شده یک وظیفه حیاتی در هر سازمانی است که دارای هر نوع کار تجاری، بانکی و حتی سیستمهای با حالات بزرگ دارد. از این رو افزایش تعداد و تنوع حملات سیستمی، انتخاب بین دو موضوع را مهم می گرداند که در طراحی و درک این سیستمها به همان اندازه ای که امنیت نگران کننده است، هزینه نیز نگران کننده است. امنیت در وب، بخشی ضروری در دنیای تجارت است.

در ایران نیز، استفاده از نرم افزارهایی که تحت بستر اینترنت اجرا میگردند، درحال گسترش بوده و تقریبا تمامی ارگانها و سازمانهای دولتی، دارای درگاهی در بستر اینترنت می باشند؛ که لزوم رعایت امینت در آنها، بدلیل نهاد دولتی بودن، دارای اهمیت مضاعفی می باشد.

از آنجائیکه دامنه موارد امنیتی و راهکارهای آن، در حوزه نرم افزارهای تحت اینترنت، بسیار وسیع ومتنوع می باشد، لذا در این تحقیق به بررسی یکی از مهمترین موضوعات امنیتی که تحت عنوان حمله Dos(Denial-Of-Servise) و توزیع یافته ی آن باعنوان حمله DDos(Distributed Dos) می پردازیم این موضوع امنیتی به چگونگی از سرویس خارج شدن وب سایت یا سامانه های نرم افزاری از بستر اینترنت می پردازد و راههای جلوگیری از چنین مشکلی را بررسی و پیشنهاد می نماید.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

فصل اول : مقدمه  …………………………………………………………………………………………….   10

فصل دوم : مبانی نظری  …………………………………………………………………………………..   12

2-1- تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی  …………………………………………………..   12

2-2- تعریف حمله DOS  ………………………………………………………………………………..   13

2-3- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………….   20

فصل سوم : تحقیقات انجام شده  ……………………………………………………………………..   23

3-1- بررسی مسئله  …………………………………………………………………………………………   23

3-2- نمونه هایی واقعی از بروز حملات DOS  وDDOS  …………………………….    36

فصل چهارم : روش تحقیق  ………………………………………………………………………………   37

4-1- پاسخ به سوالات ماهیتی تحقیق  …………………………………………………………..   37

فصل پنجم : بررسی و تحلیل یافته های تحقیق  …………………………………………….   41

5-1- معرفی سازمان مورد بررسی  ………………………………………………………………….   41

5-2- مورد کاوی  ……………………………………………………………………………………………..   42

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها  …………………………………………………………..   43

منابع و ماخذ  …………………………………………………………………………………………………….   45

فصل اول

آیا تاکنون پیش آمده است که بخواهید یک تماس تلفنی برقرار نمایید ولی به دلیل مشغول بودن تمام مسیرهای ارتباطی نتوانید این کار را انجام دهید؟ دلیل این مشکل آن است که سیستم تلفن طوری طراحی شده است که میتواند تعداد محدودی تماس را در یک زمان واحد برقرار کند. این حد بر اساس تخمین تعداد تماسهای همزمان و حجم ترافیکی که سیستم دریافت میکند تعیین میشود[8].
حال تصور کنید که یک فرد مهاجم بخواهد به سیستم تلفن حمله کرده و آن را برای مشترکان تلفن غیر قابل استفاده نماید. یکی از روشهای حمله آن است که تماس های مکرر و پشت سر هم برقرار کرده و تمامی خطوط تلفن را اشغال کند. این نوع از حمله را به حمله انکار سرویس یا DOS مشهور است[8].
در حقیقت فرد مهاجم کاری کرده است که سیستم تلفن مجبور شود تماسهای تلفنی مشترکان را رد و انکار نماید. البته واقعیت این است که احتمال اینکه یک فرد به تنهایی بتواند تمامی مسیرهای تلفن را مشغول کند، بسیار کم است. برای انجام این کار باید تعداد بسیار زیادس تماس از تعداد بسیار زیادی تلفن برقرار گردد. به این نوع حمله انکار سرویس توزیع شده یا DDOS می گویند[8].
سیستمهای کامپیوتری نیز ممکن است دچار چنین حملاتی گردند. برای مثال ارسال حجم زیادی پست الکترونیکی برای یک نفر می تواند حافظه کامپیوتری را که پست الکترونیکی در آن قرار دارد را پر کند. این بدان معناست که افرادی که از آن کامپیوتر استفاده میکنند، قادر نخواهند بود هیچ ایمیل جدیدی دریافت کنند مگر اینکه شرایط به نوعی تغییر نماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید