دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات : ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد)

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

ارائه روش و معرفی ابزاری برای اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز استانی ( مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد)

 

استاد راهنما:

دکتر محمد قاسم زاده

 

دی ماه 1390

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

توسعه فناوری اطلاعات در برنامه اصلاح فرایندها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری می‌باشد. ویژگی اصلی آن ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثر بخشی بالاتر و خواهان مرتبط ساختن با سهولت همه مردم با دولت است. فرایند اشتراک پذیری گاز در شرکت‌های گاز به صورت سنتی انجام می‌گیرد. مشکلاتی از جمله مراجعات حضوری مکرر، صف‌های انتظار و افزونگی مدارک درخواستی و مانند آن، برای مشتریان و حتی خود شرکت گاز ایجاد شده ‌است. فرایند اشتراک پذیری گاز به صورت عملیاتی با مراجعات حضوری به سه شرکت نظام مهندسی ساختمان، شرکت نفت و شرکت گاز انجام می‌شد که سعی کردیم از قابلیت های فناوری اطلاعات برای مهندسی مجدد فرایند اشتراک پذیری استفاده کنیم و روند کار را از عملکرد محور به فرایند محور تبدیل کنیم. به عملیات اشتراک پذیری و فروش گاز به صورت یک تجارت دولت با مردم نگاه شده است و با هدف ارتقای رضایت مشتری سیستمی الکترونیکی پیشنهاد شده است. ویژگی‌های طراحی یک وب سایت مناسب را استخراج کردیم. سپس خصوصیات سیستم تحت وب پیشنهادی، برای اشتراک پذیری گاز در مراکز پیشخوان دولت بررسی شد به طوری که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به آن متصل بوده و اطلاعات لازم را وارد نماید. پس از ثبت کامل اطلاعات، نوع کنتور به صورت خودکار تعیین شود و کارت اشتراک گاز به متقاضیان داده شود. خدمات فروش گاز که در حال حاضر از طریق واحد مشترکین در شرکت گاز انجام می‌شود، نیز با این سیستم به صورت الکترونیکی در تمام مراکز پیشخوان دولت انجام گیرد.

کلمات کلیدی: اشتراک پذیری، شرکت گاز، فناوری اطلاعات، فروش الکترونیکی، مهندسی مجدد

 

 

 

د

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول : مقدمه                                                                                            2

1-1 مروری بر قوانین بکارگیری خدمات الکترونیک در سازمان‌ها                      4

1-2 لزوم بکار گیری فناوری اطلاعات در شرکت گاز                                    5

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق و استخراج ویژگی ها                                    10

2-1 بررسی نمونه کارهای مرتبط در ایران                                                         11

2-2 بررسی چند نمونه در شرکت های گاز در کشور‌های دیگر                         15

2-2-1 شرکت گاز کالیفرنیای آمریکا                                                      16

2-2-2 شرکت گاز استرالیا                                                                 17

2-2-3 شرکت گاز انگلستان                                                               18

 

فصل سوم: نکات طراحی وب سایت                                                    21

 

فصل چهارم: مفاهیم پیاده سازی فناوری اطلاعات                                  31

4-1 مدل تجاری G2C- خدمات دولت به مشتری منفرد                               32

4-2 مهندسی مجدد                                                                        35

4-3 بررسی پیاده سازی فناوری اطلاعات در شرکت گاز                                37

 

فصل پنجم: بررسی روش فعلی و معرفی روشی جدید                              41

5-1 مهندسی مجدد اشتراک پذیری در شرکت گاز                                               42

5-2 اشتراک پذیری                                                                         44

ه

5-2-1 فرایند اشتراک پذیری                                                             49

5-2-2 روش پیشنهادی برای فرایند اشتراک پذیری                                    52

5-2-2-1 دفاتر پیش‌خوان دولت                                                                   53

5-2-2-2 دسترسی به نقشه تایید شده نظام مهندسی و تسویه حساب نفت                   54

5-2-3 روند کار سیستم پیشنهادی                                                       55

5-3 فروش الکترونیکی گاز                                                                 57

5-3-1 فرایند فروش الکترونیکی گاز                                                      58

5-3-2 روش پیشنهادی برای فرایندهای فروش گاز                                               60

 

فصل ششم: معرفی ابزار و مشخصات فنی سیستم                                  64

6-1 معماری و تکنولوژی پیشنهادی                                                       64

6-1-1 معماری سرویس گرا                                                               64

6-1-2 تکنولوژی J2EE                                                                                     66

6-2 واسط کاربر                                                                                      67

6-3 ارتباط                                                                                   68

6-3-1 شبکه خصوصی مجازی                                                            68

6-4 پایگاه داده                                                                              69

6-4-1 فضای درخواستی                                                                            70

6-4-2 تکنولوژی RAID                                                                                               71

6-5 تعیین مشخصات سخت افزاری                                                       71

6-5-1 مشخصات سخت افزاری سرور پیشنهادی                                        73

6-5-2 استفاده از مراکز داده‌ها                                                            73

6-6 بررسی قسمت های اصلی نرم‌افزار پیشنهادی                                                74

6-7 نحوه ارتباط موثر با مشتری                                                           83

6-7-1 بررسی فاکتورهای انسانی                                                                   84

و

6-7-2 بررسی راه‌های ارتباط با مشتری                                                  84

فصل هفتم: ارزیابی                                                                        87

7-1 ارزیابی هزینه                                                                          89

7-2 ارزیابی سرعت عمل                                                                             90

7-3 ارزیابی سادگی و راحتی                                                              91

7-4 ارزیابی امنیت و کیفیت                                                               91

7-5 مزایای حاصله از سیستم پیشنهادی                                                 92

 

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                              93

 

منابع                                                                                         95

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول شماره 1 – ویژگی‌های یک وب سایت مناسب                                    27

جدول شماره 2 – کد و نام جدول شهرها                                                79

جدول شماره 3 – کد و نوع مصرف                                                       80

جدول شماره 4 – تحلیل SWOT                                                                                    88

 

 

 فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل  شماره 1 – صفحه اول سایت مخابرات                                             12

شکل  شماره 2 – صفحه خدمات سایت مخابرات                                        14

شکل  شماره 3 – صفحه خدمات سایت مخابرات                                        14

شکل  شماره 4 – صفحه ثبت نام اینترنتی تلفن                                         15

شکل  شماره 5 – صفحه پرداخت ثبت نام اینترنتی تلفن                               15

شکل  شماره 6 – صفحه اول سایت شرکت گاز کالیفرنیای آمریکا                      17

شکل  شماره 7 – صفحه اول سایت شرکت گاز استرالیا                                 18

شکل  شماره 8 – صفحه اول سایت شرکت گاز انگلستان                               19

شکل  شماره 9 – روند اشتراک پذیری در شرکت گاز                                   45

شکل  شماره 10 – روند تایید نقشه نظام مهندسی                                               46

شکل  شماره 11 – روند تسویه حساب نفت                                             47

شکل  شماره 12 – نامه تسویه حساب نفت                                              48

شکل  شماره 13 – روش پیشنهادی                                                      56

شکل  شماره 14 – روابط زیر سیستم‌ها                                                  60

شکل  شماره 15 – صفحه اول دموی سیستم پیشنهادی                               76

شکل  شماره 16 – صفحه اشتراک پذیری دموی سیستم پیشنهادی                           77

مقدمه

در دنیای امروز، اطلاعات نه تنها بعنوان یکی از منابع و دارایی های اصلی سازمانها شناخته می شود، بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت موثر سایر منابع و دارایی‌های سازمان (منابع مالی، نیروی انسانی و غیره) نیز محسوب شده و لذا از اهمیت و ارزش ویژه‌ای در سازمان‌ها برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد شد که اطلاعات بتواند در زمان مناسب، در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات بصورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. و از این رو است که، فناوری اطلاعات که زمینه سازی برای انتقال، جابجایی، بکارگیری و مدیریت موثر اطلاعات در سازمان می‌باشد از اهمیتی حیاتی برخوردار گشته است (Al-Kibsi، 2007).

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و گرایش به سمت دولت الکترونیک، شرکت‌های دولتی نیز به استفاده از اینترنت روی آوردند. گسترش اینترنت تحولات عمیقى در ساختار و مدیریت خدمات دولتى به وجود آورده است. هر چند هنوز دولت الکترونیکى در عهد طفولیت خود قرار دارد ولی از هم‌اکنون در مقیاس کوچک، پیامدهاى بلند مدت تاثیر اینترنت بر خدمات دولتى و تعامل بین مردم و دولت آغاز شده است. مفهوم الکترونیکی شدن فرایند‌‌ها از جمله مفاهیمی است که اخیراً در دستورکار بسیاری از سازمان‌های دولتی قرار گرفته است. ویژگی اصلی آن ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثر بخشی بالاتر است و تسهیل کننده ارتباط بین دولت و مردم و رابط مردم و دولت است. دسترسی سریع، آسان و ارزان به اطلاعات موجب نشر سریع اخبار، رویدادها و ارتقای آگاهی‌های عمومی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر امکان یادگیری در هر مکان و زمان فارغ از محدودیت‌های فعلی، آموزش همه جانبه  برای کلیه اقشار جامعه را فراهم می‌آورد. لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات و تشکیل جامعه ارتباطی در توسعه فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی دارد. با استفاده از فناوری اطلاعات کلیه نظام‌های اداری، تحقیقاتی، قضایی، حکومتی و مانند آن دستخوش تغییر و تحولات شگرفی می‌گردد به گونه‌ای که امکان مشارکت هر چه بیشتر مردم را در فرایند‌ها فراهم می‌کند (Reddick، 2005).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *