دانلود پایان نامه شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری

۱ هدفهای اصلی :

  • شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری
  • شناسایی راهکار های مقابله با دزدی دریایی با توجه به تجارب کشور های پیشرو

۱-۲-۲هدفهای فرعی :

در ارتباط با شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری اهداف فرعی ذیل مطرح می باشد .

۱- شناسایی افزایش  پوشش بیمه ای دراثر  دزدی دریایی در بیمه ها باربری

۲-  تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد دریایی در بیمه باربری

۳- تعیین افزایش حق بیمه در  اثر  دزدی دریایی در بیمه های باربری

۴ – تشخیص تاثیر  دزدی دریایی بر قوانین داخلی و بین المللی در بیمه های باربری.

۵- تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر افزایش خسارت بیمه های باربری

توضیح آنکه در مورد شناسایی راهکار های مقابله با دزدی دریایی مطالعات آماری صورت نپذیرفته و با استفاده از  تجارب روز  کشور های پیشرو راهکارها  ارائه می گردد .

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق

نقش حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور هایی که از نعمت دسترسی به دریا بهره مند هستند از جمله ایران ، با توجه به اینکه بیش از ۹۰% تجارت خارجی ایران از این طریق صورت می گیرد ، بسیار مهم است . (دشتکی پور ،۱۳۸۹،۲۱)

با توجه به اهمیت صنعت بیمه و از آنجایی که این صنعت می تواند تاثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی و رشد و بالندگی کشور داشته باشد همچنین  و با در نظر گرفتن این مطلب که  مبادلات با خارج از کشور معمولا از طریق تجار و بازرگانان و یا شرکتهای دولتی صورت می پذیرد لذا ایجاد امنیت در سرمایه گذاری ها و اطمینان از بازگشت سرمایه به کشور و همچنین حصول اطمینان از اینکه در نتیجه انجام مبادلات نیاز ملی و مملکتی از طریق دولت بدون  نگرانی تامین
می گردد و سود و سرمایه بازرگانان و تجار نیز محفوظ می مانند سبب می گردد تا بیمه  و بخصوص بیمه های باربری جزء نیاز های اصلی و اساسی محسوب گردد  .

۱-۴ انگیزش انتخاب  موضوع :

 بیمه جزء صنایع جدید و جوان  در کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد بصورتی که دارای  قدمتی کمتر از یک قرن می باشد بنابراین  با انگیزه معرفی انواع بیمه های باربری و شرایط بین المللی  مورد استفاده و بررسی وضعیت کنونی این خطر در سطح  جهان و  ارائه راهکار های مقابله با آن  تلاش می گردد نتایج بدست آمده از این تحقیق بتواند  موجب  ارتقاء سطح دانش و فعالیت بیمه گری صاحبنظران و کارشناسان و مدیران صنعت  گردد و  ارائه اطلاعات  در مورد این خطر جهت  تسهیل تصمیم گیری مدیران و کارشناسان این رشته  بکار گرفته شود بصورتی که گامی هر چند کوچک در راستای  ایجاد حمایت از منابع و سرمایه های  ملی برداشته شود .

۱-۵ سوال ها  و فرضیه های تحقیق

برای شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری از روش های آماری استفاده می گردد. سوالات تحقیق و فر ضیات ارائه شده در ارتباط با این هدف طراحی شده است. و در مورد یافتن هدف راهکار های مقابله با دزدی دریایی مطالعات آماری صورت نپذیرفته و با بررسی کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از  تجارب روز  کشور های پیشرو در این خصوص  راهکارهایی ارائه شده است.

۱-۵-۱ سوال های  تحقیق

سوال های  تحقیق بر گرفته از فرضیه ها ی آن می باشد برای پاسخ هر سوال تعدادی سوال فرعی طراحی شد که در فصل سوم روش شناسی تحقیق به تفصیل در مود آنها توضیح داده خواهد شد.

۱- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد؟

۲- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد؟

۳- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد؟

۴- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین المللی تاثیر معنا داری دارد؟

۵- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد؟

۱-۵-۲ فر ضیه های تحقیق  :

برای شناسایی، تعیین و تشخیص  تاثیر دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای ، مسیر تردد دریایی ، حق بیمه ، قوانین و خسارت بیمه های باربری  فرضیات زیر در نظر گرفته شد.

۱- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد.

۲- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد.

۳- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد.

۴- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین المللی تاثیر معنا داری دارد.

۵- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد.

۱-۶ چهار چوب نظری :

چارچوب نظری به روابط بین متغیرهایی مانند متغیر های مستقل(Independent)  وابسته (Dependent)  مداخله گر (Intervening) و تبدیل گر (Moderating)  که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازند ایجاد چنین چارچوب نظری در بر قراری و ساختار فرضیه ها ،آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر (مسئله تحقیق) کمک می کنند. به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ،توصیف شده و کامل بین متغیر هایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مشخص شده اند این متغیر ها با مسأله تحقیق در ارتباط هستند.(خاکی،۱۳۸۴، ص ۳۰)  

خرید بیمه نامه های دریایی برای کشتی و یا کالا فقط اقدامی پیشگیرانه برای اطمینان از حفاظت
مال التجاره در مقابل  این خطر است و هنوز جای شک است که آیا تهیه بیمه نامه بدنه کشتی برای کشتی و باربری برای کالا برای پوشش خسارت ناشی از خطر دزدی دریایی بر اساس حکمفرما بودن قانون بیمه، بر بیمه نامه کافیست و اینکه چگونه این قوانین ، دزدی دریایی را به عنوان خطر بیمه شده طبقه بندی و تحت پوشش قرار می دهد.(Aftab , 2009,3)

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

بر اساس گزارش دفتردریایی بین المللی IMBدر سال ۲۰۱۳ خلیج عدن که بین کشور یمن و سومالی واقع شده و اقیانوس هند را به دریای سرخ پیوند می دهد. بحرانی ترین مسیر از نظر دزدی دریایی و تعداد گزارشات دزدی دریایی می باشد. (Tillmann,2013,1)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *