دانلود پایان نامه

متغیرهای پژوهش

متغیر پیش‌بین هر متغیری است که به منظور تعیین این مطلب که آیا در رفتار نفوذ می‌کند یا نه مورد پژوهش قرار می‌گیرد. در آزمایش‌های تجربی، متغیر مستقل، متغیری است که به وسیله آزمایشگر و به منظور تعیین رابطه آن با پدیده مورد مشاهده، دستکاری، کنترل، یا انتخاب می‌شود. در پژوهش‌های غیرتجربی و همبستگی (پس رویدادی) که امکان دستکاری در آن وجود ندارد متغیر مستقل متغیری است که فرض می‌شود قبلاً دستکاری شده است (هومن، 1380).

در این پژوهش محیط خانواده متغیر پیش‌بین است.

متغیر ملاک: متغیر وابسته (ملاک) متغیری است که به منظور تعیین اثر متغیر مستقل، مشاهده و اندازه‌گیری می‌شود. متغیر وابسته معمولاً جنبه‌ای از رفتار است که به خوبی تعریف می‌شود و آزمایشگر آن را اندازه می‌گیرد (هومن، 1380). در این پژوهش سلامت عمومی متغیر ملاک است.

تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی)

تعریف مفهومی سلامت عمومی: سازمان جهانی بهداشت، سلامت عمومی را چنین تعریف می‌کند: سلامت عمومی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی و جسمی. بهداشت، تنها نبود نقص یا عقب‌ماندگی نیست (به نقل از گنجی، 1384).

تعریف مفهومی سلامت عمومی: حالت عملکرد موفقیت‌آمیز کنش روانی است که حاصل آن فعالیت‌های ثمربخش با دیگران، توانایی سازگاری با تحولات و کنار آمدن با ناملایمات است (گزارش رئیس بهداری آمریکا، 2000).

تعریف عملیاتی سلامت عمومی: در این پژوهش منظور از سلامت عمومی میزان نمره‌ای است که فرد در پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28) بدست می‌آورد.

تعریف مفهومی محیط خانواده: برای درک وضعیت عاطفی و روانی خانواده می‌توان به سه محور کلی اشاره کرد که هر یک از آنها نیز دارای زیر مقیاس‌هایی می‌باشند. این سه محور عبارتند از: ابعاد حفظ سیستم[1]، ابعاد رشد شخصی[2] و ابعاد ارتباطی[3] (موس و موس، 1993).

محیط اجتماعی خانواده، شخصیت آن خانواده است، هر خانواده شخصیت منحصر به فرد یا محیط اجتماعی دارد که به آن خانواده انسجام و یکپارچگی می‌دهد. مانند افراد، برخی خانواده‌ها دوستانه‌تر، برخی رقابت‌‌جو و برخی کنترل‌کننده هستند (موسوی، 1382).

تعریف عملیاتی محیط خانواده: در این پژوهش منظور از محیط خانواده میزان نمره‌ای است که فرد در مقیاس محیط خانواده (FES) بدست می‌آورد.

[1] – System Mantenance Dimensions

[2] – Personal Growth Dimensions

[3] – Relationship Dimensions

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران 100صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه