دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی

عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی

شیوه‌های ارتباطی موجود در خانواده

شبکه ارتباطی که فرد در آن قرار دارد عامل مهمی در تامین سلامت عمومی فرد هستند. از اینرو شیوه‌های ارتباطی نامناسب تاثیرات مضری روی فرد و سلامت او خواهند داشت. خانواده‌های سرد و فاقد روابط گرم و محبت آمیز ، خانواده‌های دارای روابط خصومت آمیز ، شیوه‌های ارتباطی شدیدا وابسته معمولا ناسالم گزارش شده‌اند. برقراری شیوه ارتباطی منطقی ، محترمانه و در عین حال گرم و صمیمانه مدنظر متخصصان سلامت عمومی خانواده است.

مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده

لازم است تک تک اعضا خانواده با مهارتهای لازم برای زندگی آشنا باشند. روشن است والدین در خانواده نقش مهمی در ترویج استفاده از مهارتهای سالم زندگی در خانواده دارند. پدران و مادران که فاقد مهارتهای مفید زندگی هستند با عدم تامین الگوی مناسب برای فرزندان مشکلاتی را برای آنها فراهم می‌کنند. به عنوان مثال کودکی که همواره دیده است والدین او در مقابل ناملایمات زندگی با پرخاشگری و منازعه برخورد می‌کنند با احتمال بسیار بیشتری همین روش را در مسائل مربوط به خود در خانواده و حتی در بیرون از خانواده بکار خواهد بست.

از اینرو لازم است خانواده‌ها با آگاهی و کسب اطلاعات لازم در زمینه شیوه‌های صحیح مهارتهای زندگی مثل کنترل و مدیریت استرس ، برنامه ریزی برای زندگی ، مدیریت اقتصادی خانواده ، مدیریت ارتباطات برون خانوادگی ، کنترل هیجانات ، آموزشهای مربوط به اجرای قاطعیت و جرات‌مندی به تامین سلامت عمومی افراد خانواده مبادرت ورزند.

اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده

وضعیت اقتصادی خانواده با تاثیری که در فضای کلی زندگی می‌گذارد نقش خود را بر سلامت عمومی خانواده اعمال می‌کند. مشکلات اقتصادی اغلب موجب بوجود آمدن مشکلات دیگری برای خانواده می‌شوند و خانواده ناچارا با معنویات و محرومیتهای در سبکهای زندگی و تصمیم‌گیری مواجه می‌شود که مجبور است با آنها دست و پنجه نرم کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که اغلب شرایط نامناسب در فضای خانواده اعم از منازعه و سایر مسائل در شرایط رکود اقتصادی خانواده که خانواده با نوعی بحران اقتصادی مواجه است افزایش می‌یابد.

طبقه متوسط اقتصادی از سلامت عمومی مناسبی بهره می‌برند. در واقع مسائل اقتصادی زمینه ساز بروز مشکلات مختلف ارتباطی و روانی افراد خانواده می‌شوند و با کاهش توانمندی‌های روانی افراد مقابله با این مشکلات را برای خانواده با مانع مواجه می‌سازند. درگیری فکری واقعی برای حل مشکلات مالی خانواده ، مشغله ذهنی با پیدا کردن راههای افزایش درآمد خانواده اغلب به کاهش ظرفیت تحمل افراد منجر می‌شوند. در این حالت فرد با کوچکترین ناملایمتی واکنشهای شدیدی ممکن است از خود نشان دهد. همچنین تلاش و تقلا برای بالا بردن در آمد خانواده و حفظ آن با تحت تاثیر قرار دادن گرمی و صمیمیت روابط خانواده کاهش مدت زمان با هم بودن اعضا نقش منفی خود را اعمال می‌کند.

ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده

در تشکیل یک خانواده سالم که بتواند از سلامت عمومی خوبی بهره‌مند گردد انتخاب مناسب و ازدواج موفق مرحله اولیه است. لازم است در ازدواج که اولین مرحله تشکیل خانواده به شمار می‌رود و پایه‌های اساسی تامین سلامت عمومی خانواده ریخته شود. در این راستا توافق شخصیتی ، اقتصادی ، فرهنگی و فکری حائز اهمیت است که توصیه می‌شود با یاری از مشاوران و متخصصات امر صورت بگیرد. ازدواجهای نامناسب که در آن همسران از عدم همخوانی شخصیتهایشان رنج می‌برند و یا مشکلات دیگری دارند در طول زندگی مخل سلامت عمومی آنها و فرزندان خواهد بود.

بخش سوم: مروري بر تحقيقات انجام شده

در ابن بخش به برخي از سوابق تحقيقات انجام شده درخصوص موضوع حاضر اشاره مي شود. لازم به ذکر است که به بسياري از تحقيقات خارج از کشور در متن فصل دوم و فصل اول شاره شده است و در اينجا صرفا به برخی از سوابق تحقيقات انجام شده در داخل کشور مي پردازيم.

نکته قابل توجه ديگر آن است که به طور کلي مشابه تحقيق حاضر، هيچگونه تحقيقي در ايران انجام نشده است. تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع سلامت عمومی به طور جداگانه به طور مکرر مورد اشاره قرار گرفته است. از طرف دیگر تحقیقات درخصوص محیط خانواده نیز به صورت مدون و مشخص تاکنون انجام نشده ولی سوابق مربوطه که در منابع خارجی بود، در جای خود مورد اشاره قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که رابطه بین سلامت عمومی و محیط خانواده بخصوص درباره زنان باردار دارای سابقه تحقیق نبود. در ذيل فقط به برخی از تحقیقات انجام شده درباره سلامت عمومی بویژه تحقیقات درخصوص پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) اشاره شده است.

پرسشنامه سلامت عمومي (G.H.O) آزموني است با ماهيت چندگانه و خود- اجرا که به منظور بررسي اختلالات غير روان گسسته که در وضعيت‌هاي مختلف جامعه يافت مي‌شود طراحي شده است. اين پرسشنامه ممکن است براي نوجوانان و بزرگسالان در هر سني و به منظور کشف ناتواني در عملکردهاي بهنجار و وجود حوادث آشفته‌کننده در زندگي استفاده شود. اين آزمون جنبه تشخيصي ندارد و تنها مي‌توان از آن براي سرند کردن افراد در شرايط حادثه استفاده نمود (گلدبرگ و ويليامز، 1988).

پرسشنامه سلامت عمومي اولين بار توسط گلدبرگ (1972)،‌ تنظيم گرديد. پرسشنامه اصلي داراي 60 سؤال مي‌باشد، اما فرم‌هاي کوتاه شده 30 سؤالي، 28 سؤالي و 12 سؤالي در مطالعات مختلف استفاده شده است. به نظر محققين پرسشنامه سلامت عمومي از روايي و کارايي بالا برخوردار است و کارآيي فرم فرم 12 سؤالي تقريباً‌ به همان ميزان فرم 60 سؤالي است. ده‌ها تحقيق ارائه شده توسط گلدبرگ و ويليامز (1988)، در انگلستان و ساير کشورها مؤيد اين ديدگاه است (براي مثال مراجعه شود به ماري و ويليامز، 1985؛ شمسوندر و همکاران، 1986). پرسشنامه سلامت عمومي به 38 زبان مختلف ترجمه شده و تحقيقات مختلفي بر روي اين پرسشنامه، در 70 کشور به انجام رسيده است (گلدبرگ و همکاران، 1977).

در خصوص رواني پرسشنامه سلامت عمومي تا کنون مطالعات فراواني صورت گرفته است. در يک مطالعه، پتون و التون (1987)، فرم 28 سؤالي اين پرسشنامه را بر روي گروهي از دختران مدرسه‌اي اجرا نموده و نتايج را به روش تحليل عاملي و با استفاده از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که شباهت بسياري بين مطالعه اصلي، انجام شده توسط گلدبرگ و هيلر (1979، به قسمت ابزار تحقيق مراجعه شود)، و تحقيق پتون و التون (1987)، وجود دارد. در يک بررسي ديگر استفانسن و کريست جانسن (1985)، پرسشنامه سلامت عمومي و شاخص پزشکي کورنل (برودمن و همکاران، 1949)، را بر روي 1850 نفر در ايسلند اجرا نمودند و به ضريب همبستگي 48/0 دست يافتند. در تحقيق ديگر چن و چن (983)، به اجراي پرسشنامه سلامت عمومي بر روي 225 نفر از دختران مدرسه‌اي در هنگ‌کنگ پرداختند. اين محققين از پرسشنامه چند جنبه اي شخصيتي مينه‌سوتا جهت بررسي روائي همزمان استفاده نموده و به ضريب همبستگي 54/0 دست يافتند. همچنين کالمن، ويلسن و کالمن (1983)، دو پرسشنامه سلامت عمومي و مقياس نااميدي بک را بر روي 101 نفر آزمودني اجرا نمودند و نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین نا امیدی و سلامت عمومی همبستگی وجود دارد. در تحقيقي ديگر هوديامونت و همکاران (1988)، بر روي يک گروه نمونه در شهر آمستردام پرسشنامه سلامت عمومي، مقياس موازنه عاطفي و پرسشنامه شرح حال آمستردام (براي جزئيات مراجعه شود به هوديامونت، پيروسي‌بن، 1987)، را اجرا نمودند و در هر مورد ضريب همبستگي 60/0 را گزارش کردند. همچنين هندرسن و همکاران (1981)، هنگامي که پرسشنامه سلامت عمومي و افسردگي زانگ را بر روي يک گروه نمونه در استراليا مقايسه نمودند، به ضريب همبستگی 57/0 دست يافتند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين مولفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار منطقه 4 تهران 100صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *