دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی-خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب تحلیل استنباطی :

تحلیل استنباطی :

 در نمودار صفحه 39 و نمودار شماره 1 مفهوم همبستگی (پراکنش) نیز با استفاده از 22/0 = r نشان داده شده است.

و اگر دقت گردد، خط افقی میزان اجتماع پذیری و انزوا را کاملاً نشان می دهید و فقط صفر انزوای مطلق و هرچقدر به طرف عدد 20 حرکت کنیم اجتماع گرایی بیشتر می شود و در خط عمودی هم خلاقیت را نشان می دهد.

نمودار نشان می دهد هر چقدر نرخ و شاخص ها و اندازه ها و گرایش های اجتماعی گرایی و گروه گرایی و جمع گرایی کودکان بیشتر شود. خلاقیت آنان بالاتر می رود.

البته ابن تحقیق باید تکرار گردد و در گروه های سنی بالاتر و یا همین سن در سالهای دیگر و شهرهای متفاوت تجدید گردد تا اعتبار و روایی آن کاملاً اثبات گردد.

زیرا در برخی از گزارشات آمده است که بچه های انزوا طلب و منزوی اتفاقاً درس خوب می خوانند و شاید خلاقیت هم در خلاء انزوا اتفاق می افتد.

برای بالا بردن اعتبار یافته ها و اینکه آیا میانگین های بدست آمده از اجتماع گرایی  و نیز خلاقیت ها دو گروه اجتماع گرایی  و خلاقیت منزوی ها  در سایر عملیات آماری نیز اعتبار دارد یا نه . از روش T استیودنت نیز استفاده کردیم که T به دست آمده 70/1 در مقابل T نرم کتاب های آماری 65/1 معنی دار نشان می دهد.

به عبارت دیگر T محاسبه شده از T جدول با احتمال 10% خط و 90% اطمینان و درجه آزادی  رابطه معنی داری را نشان می دهد. یعنی بین خلاقیت و انزواطلبی و اجتماعی گرایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

و هرچه قدر میزان اجتماع گرایی داش آموزان حدود سنی 8 ساله بیشتر باشد. خلاقیت آنان نیز بالا می رود.

و برعکس هرچه قدر انزواطلبی کودکان بیشتر باشد. خلاقیت آنان کمتر می گردد. و رابطه خلاقیت بین دو گروه انزواطلب و اجتماع گرا متقابل و ضد هم است.

تحلی الفای کرونباخ :

 پس از استخراج داده های پرسشنامه و 60 سوالی خلاقیت تورنس که در ایران توسط جمال عابدی نُرم شده است عملیات آماری الفای کرونباخ که پراکندگی یک متغیر را در دو گروه به شاخص های چهارگانه ارزیابی می کند. مورد بررسی قرار گرفت و جداول و نمودارهای آن در همین فصل آمد. و عملیات ناشی از الفای کرونباخ یا  مساوی با 028/8 حاصل و گزارش می شود و چون  نرم در کتاب های آماری 625/6 و  محاسبه شده طرح تحقیق این پژوهش بیش از  نرم است بنابراین بین خلاقیت کودکان حدود سنی 8 ساله در ابهر تفاوت معنی دار وجود دارد.

و این تفاوت توسط ضریب همبستگی و نیزآزمون T استیودنت نیز تایید می گردد. و تفاوت خلاقیت و پراکندگی آن در جداول و نمودارها توضیح داده شده است و یک نسخه از آزمون سنجش خلاقیت تورنس جهت اطلاع پیوست میگردد. که پایائی و اعتبار محتوایی هنجار شده در ماده های مختلف اثبات شده و در همان پیوست آمده است.

اعتبار و روایی ابزار جمع آوری اطلاعات :

 آزمون خلاقیت جمال عابدی 60 ماده سه گزینه ای دارد این آزمون برپایه نظریه تورنس درباره خلاقیت ساخته شده است.

و خلاقیت را در 4 بعد سیاسی، انعطاف پذیری، بسط و ابتکاری سنجد.

لازم به تذکر است نرم اولیه این آزمون شامل 75 سوال است که در سال 1365 مورد بازنگری قرار گرفته و فرم 60 سوالی آن ساخته شده است (پیوست 1 ).

روایی و پایایی فرم اولیه (75) سوال آزمون سنجش خلاقیت در سال 1363 روی یک گروه 650 نفری دانش آموزان کلاسهای سوم راهنمایی در تهران اجرا شد. به یک گروه 200 نفری از همین دانش آموزان علاوه بر این آزمون خلاقیت تورمن نیز داده شد از آزمون تورنس به عنوان شناختن روایی همزمان استفاده شد. ضریب پایایی بخش های سیالی با ابتکار انعطاف پذیری و بسط، از طریق بازآزمایی به دست آمده بود به ترتیب 85% ، 82% ، 84 % و 80% بود. ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل فرم اولیه آزمون سنش خلاقیت 46% بود.

به منظور سنجش پایانی و روایی نرم 60 سوالی از روش ضریب همسانی و روش آلفای کرونباخ روی دانش آموزان اسپانیایی استفاده شده است. این ضریب برای سنجش سیالی 75% برای سنجش و ابتکار 67% و برای سنجش انعطاف پذیری 61 % و برای سنجش 61% بود (دائمی 1375) به منظور هنجاریابی آزمون خلاقیت عابدی در مدارس دوره متوسطه انجام داده است. ومقیاس های سیاسی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری را به ترتیب 23% و 44% و 61% و 59 % به دست آورده است.

خلاقیت در پژوهش ما به کل چهار شاخص اطلاق می شود. زیرا هر شاخص شامل سوالات خاصی است شامل :

  • سوالهای 16 – 1 نمره خام ابتکار و دامنه نمرات از 16 تا 48 ؛
  • سوالهای 38 – 17 نمره خام سیاسی و دامنه نمرات از 22 تا 66 ؛
  • سوالهای 49 – 39 نمره خام انعطاف پذیری و دامنه نمرات از 33 – 11 ؛
  • سوالهای 60 – 50 نمره خام بسط و توسعه و دامنه نمرات از 33 – 11 .

و ما در پژوهش حاضر به تفکیک ابتکار و سیاسی و انعطاف پذیری و بسط و توسعه نپرداخته ایم و همه شاخص ها و مواد در حکم یک نمره و نمره خلاقیت قرار دارند.

که در جدول و داده ها و نیز عملیات آماری  آلفای کرونباخ معنی دارای آنها نیز نشان داده شده است.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعي و انزواطلب حدود سني 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *