دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: تفاوت جنسيت و نوع کاربري از رايانه و اينترنت :

تفاوت جنسيت و نوع کاربري از رايانه و اينترنت :

بطور کلي، جنسيت يکي از عواملي است که نوع کاربري و دلايل زيربنايي براي استفاده از اينترنت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. عامل اساسي در اينجا پيش فرضهايي است که در جامعه براي زن ومرد در نظر گرفته مي‌شود.

به نظر مي‌رسد مردها از بازي هاي تعاملي که مستلزم قدرت و تسلط است، لذت مي‌برند. اين بازي ها از بازي هاي ويديويي از اين جهت متفاوت هستند که حالت تعاملي دارند و رتبه و مقام هريک در آن مشخص مي‌شود. بنابراين وقتي کسي برنده مي‌شود، براي او شخصيتي به وجود مي آيد که باعث تشخص و مقام او در بين ديگران مي‌شود. جنبه هاي خشونت و تسلط حاکم بر اين بازي ها چيزي است که باعث لذت مردها مي‌شود. (3)

طبق تحقيقات Cooper در سال 2000، زنان بيشتر از مردان علاقه‌مند به صرف وقت در محيطهاي گپ با موضوع جنسي هستند و مردها بيشتر به وقت گذراندن در صفحات با موضوع هرزه نگاري هستند. مردان تمايل دارند تجربيات جنسي داشته باشند و از طريق بينايي تحريک شوند در حاليکه زنان به برقراري ارتباط و تعاملات علاقه‌مند هستند. (23)

زن ها بيشتر از مردها سعي مي‌كنند ظاهر جسماني خود رااز ديگران پنهان کنند. معيارهاي زيبايي در هر فرهنگي فرق مي‌كند. بنابراين زن هايي که با اين معيارها خودشان را متناسب نمي‌دانند و يا خود راچندان جذاب نمي‌بينند، بدون ترس از برملاشدن آن مي‌توانند فرصت اين ارتباطات را به دست آورند. اين تفاوتها به نوعي نشان دهنده نوع نگرشي است که جامعه براي مرد و زن در نظر مي‌گيرد. (3)

 

تشخيص

تشخيص اوليه به علت اينکه هنوز معيارهاي تشخيصي معيني براي اعتياد به اينترنت در DSM- IV- TR  ذکر نشده، مورد اختلاف است.

تشخيص اعتياد به اينترنت به علت خاصيت ذاتي مرضي آن با استفاده از معيارهاي قماربازي بيمارگونه در DSM-IV-TR داده مي‌شود. زيرا اعتياد به اينترنت هم مانند قماربازي بيمارگونه نوعي اختلال کنترل تکانه است.

Young در سال 1996 پرسشنامه 8 سؤالي (Internet Addiction Scale= IAS) را که تعديل شده معيارهاي قماربازي بيمارگونه بود براي تشخيص اعتياد به اينترنت ترتيب داد.

1- آيا مشغوليت فکري درباره اينترنت داريد؟

2- آيا احساس مي‌كنيد نياز به استفاده از اينترنت با زمان بيشتري داريد تا به رضايت برسيد؟

3- آيا مکررا تلاش ناموفق براي کنترل کردن، کاهش دادن يا متوقف کردن استفاده از اينترنت داشته ايد؟

4- آيا هنگام تلاش براي کاهش يا متوقف کردن استفاده از اينترنت احساس بيقراري، افسردگي يا بدخلقي مي‌كنيد؟

5- آيا در اينترنت بيشتر از آنچه قصد داريد مي مانيد؟

6- آيا رابطه مهم، شغل يا فرصتهاي درسي شما بخاطر استفاده از اينترنت به خطر افتاده است؟

7- آيا به افراد خانواده، درمانگر يا ديگران براي پنهان کردن ميزان صرف وقت در اينترنت دروغ گفته ايد؟

8- آيا اينترنت را به عنوان راه فرار از مشکلات يا احساس ناراحت کننده (مثلا درماندگي، گناه، اضطراب يا افسردگي) مورد استفاده قرار مي‌دهيد؟

کساني که حداقل به 5 سؤال از 8 سؤال پاسخ مثبت دهند، به عنوان معتاد به اينترنت شناخته مي‌شوند. (7)

 

ملاکهاي تشخيص گلدبرگ (1996 ) براي اختلال اعتياد به اينترنت :

الگوي غير انطباقي استفاده از اينترنت، که موجب تخريب يا ناراحتي قابل ملاحظه از نظر باليني مي‌شود، و با سه (يا بيشتر) از علايم زير، که زماني در طول 12 ماه روي مي‌دهند، تظاهر مي‌كند.

اول) تحمل، که با هريک از موارد زير تعيين مي‌شود:

الف) نياز براي افزايش قابل ملاحظه مقدار زمان صرف شده در اينترنت براي رسيدن به رضامندي.

ب) کاهش قابل ملاحظه در اثرات اينترنت در هنگام استفاده از همان مقدار وقتي که برروي اينترنت صرف شده است.

دوم) ترک، که با هريک از موارد زير مشخص مي‌شود:

الف) نشانگان ترک اينترنت ( بروز نشانه‌هاي محروميت از استفاده از اينترنت)

1- قطع (يا کاهش ) استفاده از اينترنت به مقاديري بيشتر و دوره طولاني از آنچه که مورد نظر است.

2- دو يا بيشتر از علايم زير، ظرف چند روز تا يک ماه بعد از قطع تظاهر              ميکند:

  • بيقراري رواني – حرکتي
  • اضطراب
  • افکار وسواسي درباره اينکه در اينترنت چه مي‌گذرد
  • رويا و خيالبافي درباره اينترنت
  • حرکات تايپ کردن ارادي و غيرارادي با انگشتان
  • نشانه‌هاي ملاک دو موجب ناراحتي يا اختلال در کارکردهاي اجتماعي، شغلي يا کارکردهاي مهم متعدد ديگر زندگي مي‌شود.

ب) استفاده از اينترنت براي اجتناب يا تسکين نشانه‌هاي ترک ادامه مي‌يابد.

سوم) معمولا باعث تماس بيشتر يا طولاني تر از آنچه که در نظر گرفته شده بوده است مي‌شود.

چهارم) ميل مداوم يا تلاش هاي ناموفق براي کاهش يا کنترل استفاده از اينترنت

پنجم) وقت زيادي صرف فعاليتهاي مربوط به اينترنت (مثلا خريد کتاب، راهنما و… ) مي‌شود.

ششم) فعاليت هاي مهم اجتماعي، شغلي يا تفريحي به خاطر استفاده از اينترنت حذف مي‌شود ياکاهش مي‌يابد.

هفتم) استفاده از اينترنت عليرغم دانستن اينکه مسايل مستمر جسماني، اجتماعي، شغلي يا رواني از آن ناشي شده يا آن را تشديد کرده است، مانند محروميت از خواب، مشکلات زناشويي يا خانوادگي، تاخير در قرار ملاقات ها، مسامحه و غفلت در وظايف شغلي يا احساس بي حوصلگي با افراد مهم زندگي ادامه مي‌يابد. (3)

Egger ملاکهاي تشخيص اعتياد به اينترنت در دانشجويان را موارد زير مي‌داند:

1- بيان نتايج منفي حاصل از مصرف اينترنت

2- شرکت زياد در گروههاي کمک به خود در اينترنت

3- احساس اضطرار براي وصل شدن به اينترنت وقتي هنوز اتصال برقرار نکرده‌اند

4- فكر كردن به در اينترنت بودن، زماني كه به ان وصل نيست.

5- احساس گناه نسبت به استفاده از اينترنت

6- دروغ گفتن به دوستان درباره طول مدت زماني که صرف اينترنت مي‌كنند

7- بيان افتهاي تحصيلي به علت استفاده از بيش از حد از اينترنت. (20)

Rasmussen در سال2000 معيارهاي زير را براي اختلال اعتياد به اينترنت ارائه ميدهد:

1- بطور فزاينده در تعهدات عمده خود در کار، مدرسه يا خانه اشکال دارند

2- از اينترنت بيشتر استفاده مي‌كنند و كمتر لذت مي برند

3- در مواقعي که تماس ندارند بيقرار، حساس ومضطرب هستند

4- در قطع، کنترل کردن يا توقف استفاده موفق نيستند

5- به خاطر استفاده از اينترنت مشکلات جسمي، روان شناختي و اجتماعي دارند، اما در رفتار خود پافشاري مي‌كنند.

انجمن روان پزشکان آمريکا(American Psychiatric Association= APA) در سال 1997  دو سمپوزيوم براي ادامه تحقيقات و نظريات رفتار مربوط به اينترنت ترتيب داده است که در مقايسه با ارائه يک پوستر در سالهاي قبل نشان مي‌دهد در چند سال اخير به اين مسأله به عنوان يکي از اشتغالات مهم بعضي از روانشناسان توجه زيادي شده است. همچنين در سالهاي اخير چاپ يک مجله جديد که به جنبه هاي مختلف استفاده و اعتياد به اينترنت، مستحق آن است که به عنوان يک اختلال کنترل تکانه قانوني طبقه بندي خاص خودش را در تجديد نظرهاي جديد DSM-IV-TR  داشته باشد. (,Young  1996) (3)

گاهي بيماران به علت استقبال دانشگاهها و ادارات و شرکتهاي مختلف از اينترنت، از معتاد بودن خود به اينترنت غافل هستند و حتي کساني که به هر8 سؤال پاسخ مثبت داده‌اند، آنرا نفي مي‌كنند.

 بر نشانه‌هاي اعتياد به اينترنت به راحتي با اين توجيهات سرپوش گذاشته مي‌شود:

” من به عنوان قسمتي از شغلم به اينترنت نياز دارم “.

” اين فقط يک ماشين است ”

” همه از آن استفاده مي‌كنند ” (7)

براي برخورد با چنين افرادي روانشناسان سؤالاتي مطرح کرده‌اند که با پرسيدن آنها از فرد معتاد به اينترنت، مي‌توان او را نسبت به اين مسأله آگاه کرد.

1- آيا شما از مسائل مهم زندگي خود به خاطر اين رفتار چشم پوشي مي‌كنيد؟

2- آيا اين رفتار، روابط شما با افراد مهم در زندگيتان را مختل مي‌كند؟

3- آيا افراد مهم زندگي شما به خاطر اين رفتار، شما را آزار مي‌دهند يا به شما بي‌توجهي ميکنند ؟

4- آيا وقتي از شما به علت اين رفتارتان انتقاد مي‌شود شما حالت تدافعي به خود ميگيريد يا تحريک پذير مي‌شويد؟

5- آيا تا به حال به خاطر اين کاري که انجام مي‌دهيد احساس گناه يا اضطراب کرده‌ايد؟

6- آيا تا به حال سعي کرده‌ايد اين رفتار خود را از ديگران پنهان کنيد؟

7- آيا تا به حال سعي کرده‌ايد اين رفتار خود را قطع کنيد اما نتوانسته باشيد؟

8- آيا تا به حال با خود صادق بوده‌ايد؟ آيا احساس کرده‌ايد نياز پنهان ديگري شما را به اين رفتار وادار مي‌كند؟ (14)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعين به كافي نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *