دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله مقایسه شیوه حل مساله

مقایسه شیوه حل مساله

 

نام:                        نام خانوادگی:                 جنسیت:                سن:               وضعیت تاهل:

تحصیلات:             تاریخ اجرا:

دوست گرامی این پرسشنامه شامل 24 جمله است لطفا هر جمله را بخوانید و چنانچه آن جمله در مورد شما صدق می کند در مقابله کلمه بلی و در غیر اینصورت در مقابل کلمه «خیر» علامت بزنید

1.من کارهایم را بدون هدف انجام می دهم بدون اینکه در نظر بگیرم که آنها ممکن است موقعیت را تحت تاثیر قرار دهن

2.احساس بی یاوری می کنم، احساس می کنم قادر نیستم در مرد هیچ نوع راه حلی در رابطه با مشکلم فکر کنم

3.هنگامی که با مشکلات مواجه می شوم فقط به خودم فکر می کنم

4.به هنگام بروز مشکلات زندگیم کاملا از هم پاشیده شده و در آن هنگام احساس ناامیدی می کنم

5.برای مشکلاتم خودم را سرزنش می کنم

6.تمایل دارم فکر کنم که این منم که مشکلاتم را به وجود می آورم

7.به توانایی ام برای مقابله با مشکل امیدی ندارم

8.بطور کلی می توانم کنترل موقعیت ها ی مساله زا را بعهده بگیرم

9.چندین راه برای مواجه با مشکلم در نظر می گیرم

10.برای انجام کارها نقشه می کشم و آن را دنبال می کنم

11.هنگامی که با مشکلی مواجه می شوم تحریک می شوم که با خلاقیت عمل کنم

12.تا آنجائی که ممکن است راههای زیادی را برای مواجهه با موقعیت در نظر می گیرم

13.بطور کلی می توانم راه حلی را خارج از موقعیت ها مشکل ببینم و می دانم چه کاری باید انجام بدهم

14.تصمیماتی می گیرم که بعدا از اتخاذ آنها خشنودم

15.به هنگام مواجه با یک موقعیت جدید اطمینان دارم که در صورت بروز هر نوع مشکل می توانم آن را کنترل کنم

16.راههایی که من برای مقابله با مشکل انتخاب می کنم معمولا همانطور که برنامه ریزی کردم دقیقا به نتیجه می رسند.

17.احساس می کنم که مرور زمان بهترین راه علاج است پس فقط باید صبر کرد.

18.فکر می کنم همه چیز درست خواهد شد و نباید نگران بود.

19.فقط آرزو می کنم که مشکلات بطریقی برطرف شوند

20.سعی می کنم کل مساله را نادیده گرفته و به فراموشی بسپارم

21.برخی اوقات قدمهای مثبت نیز بر می دارم

22.مشکلات را به عنوان یک درگیری که باید بر آن غلبه کرد می بینم

23.احساس می کنم مشکلات طبیعی از زندگی هستند و با آنها رودررو می شوم

24.سعی می کنم جنبه مثبت موقعیت را ببینم

 

بلی خیر

 

به نام خدا

 

پرسشنامه راههای مقابله

راهنمائی

 

برای پاسخ به عبارتهای این پرسشنامه شما باید یک موقعیت پرتنش را در ذهن داشته باشید در مورد پرتنش ترین موقعیتی که در یک سال پیش تجربه کرده اید فکر کنید به شرطی که بتوانید خوب تجسم کنید و البته پرتنش ترین موقعیتان هم باشد.

منظور ما از این موقعیت پرتنش، موقعیتی است که به برای شما دشوار یا آزار دهنده بوده است خواه اینکه شما از آنچه اتفاق افتاده احساس درماندگی کرده اید و خواه تلاش قابل ملاحظه ای برای درگیر شدن با موقعیت انجام داده اید ممکن است این موقعیت خانواده شما دوستان شما، یا چیز دیگری که برای شما هم است را شامل می شود.

قبل از پاسخ دادن به این عبارت در مورد جزئیات این موقعیت پرتنش فکر کنید مثلا جایی که اتفاق افتاد کسی که درگیر شد شما چطور عمل کردید و چرا آن برایتان مهم بود.

چه هنوز درگیر این موقعیت باشید یا اینکه قبلا اتفاق افتاده باشد باید پرتنش ترین موقعیتی باشد که در طی یک سال گذشته تجربه کرده اید.

باری پاسخ به هر یک از عبارات لطفا این موقعیت پرستش را در ذهن مجسم کنید.

هر عبارت را به دقت بخوانید و در جای مناسب و در مقابل شماره هر عبارت در پاسخنامه علامت ×بگذارید.

0.بکار نبردم        1.تا حد بکار بردم

2.بیشتر مواقع بکار بردم        3.زیاد بکار بردم

لطفا سعی کنید به همه عبارات پاسخ دهید:

1.من فقط به آنچه باید در مرحله بعد انجام می دادم توجه داشتم

2.سعی کردم برای درک بهتر مساله آنرا تجزیه و تحلیل کنم

3.برای دور کردن ذهنم از این افکار خود را به کار یا فعالیت دیگری مشغول ساختم

4.احساس کردم که گذشت زمان تغییری را بوجود می آوردم فقط باید منتظر ماند

5.برای آنکه به نتیجه مثبتی برسم دست به مذاکره و مصالحه زدم

6.کاری کردم که به نظرم نمی آمد کار سازد باشد ولی لااقل کاری انجام دادم

7.سعی کردم تا فرد مسوول را وادار سازم تا بد خلقی خود را تغییر دهد

8.برای آنکه بهتر از موقعیت سر در آورم با شخص دیگری صحبت کردم

9.خودم را مورد انتقاد و سرزنش قرار دادم

10.سعی کردم راه عقب نشینی را برای خودم باز بگذارم و در عین حال بدنبال راه حلها بگردم

11.به امید یک معجزه بودم

12.خودم را بدست سرنوشت سپردم البته گاهی بد شانس هستم

13.به روی خود نیاوردم که اتفاقی افتاده است

14.سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم

15.خوشبین بودم بطوریکه در صحبت سعی می کردم جنبه های مثبت را در نظر بگیرم.

16.بیش از معمول می خوابیدم

17.خشم خود را نسبت به شخص یا اشخاص مسبب مشکل ابراز کردم

18.همدردی و هم فکری دیگران را پذیرفتم

19.چیزهایی به خود گفتم که احساس بهتری به من می داد

20.به دلم افتاد که کاری خلاق در مورد این مشکل انجام دهم

21.سعی کردم که همه چیز را فراموش کنم

22.از فرد متخصص کمک گرفتم

23.همانند یک انسان تغییر و تکوین یافتم

24.پیش از آنکه کاری انجام دهم منتظر ماندم تا ببینم چه اتفاقی می افتد

25.عذر خواهی کردم یا برای جبران آن کاری انجام دادم

26.نقشه ای کشیدم و آن را انجام دادم

27.وقتی نتوانستم به هدف اصلی خود برسم نزدیکترین هدف به آن را برگزیدم

28.گذاشتم احساساتم بطریقی رها شوند

29.فهمیدم که مشکل را خودم پیش آوردم

30.بعد از این تجربه بهتر از قبل از آن بودم

31.با شخص دیگری که می توانست کاری واقعی در مورد این مشکل انجام دهد صحبت کردم

32.سعی کردم با رفتن به تعطیلات یا استراحت از آن خلاص شوم.

33.سعی کردم با خوردن ، نوشیدن، سیگار کشیدن، استفاده از مواد مخدر یاداور احساس بهتری در خود به وجود آوردم.

 1. برای حل مشکل شانس بزرگی آوردم، یا کاری پر خطر انجام دادم.
 2. سعی کردم خیلی عجولانه عمل نکنم یا بدنبال اولین فکر نروم.
 3. ایمان تازه ای پیدا کردم.
 4. غرورم را حفظ کردم و خم به ابرو نیاوردم.
 5. تازه فهمیدم در زندگی چه چیزی مهم است.
 6. بگونه ای امور را تغییر دادم تا همه چیز درست به نظر آیند.
 7. کلا از بودن با مردم اجتناب کردم.
 8. نگذاشتم این مساله من را درگیر خود سازد از زیاد فکر کردن درمورد آن امتناع کردم .

42.خواستم دوست یا خویشاوندی مورد احترام نصیحتم کند.

 1. نگذاشتم دیگران بدانند که چقدر اتفاق بدی بود.
 2. موضوع را سهل گرفتم از زیاد جدی گرفتن آن امتناع کردم.

45.در مورد چگونگی احساسم با کسی صحبت کردم.

46.جانخوردم برای آنچه که می خواستم جنگیدم.

47.تقصیر را به گردن دیگران انداختم.

48.تجارب گذشته ام را مرور کردم قبلا موقعیت مشابهی داشتم.

49.می دانستم که چه کاری باید انجام دهم بنابراین تلاشم را دو چندان کردم.

50.از باور آنچه که اتفاق افتاده بود امتناع کردم.

51.به خود نوید دادم که دفعه بعد همه چیز متفاوت خواهد بود.

52.دو راه حل متفاوت را برای حل مشکلات پیش گرفتم.

53.از آنجا ئیکه نمی شد کاری انجام داد موقعیت را پذیرفتم.

54.سعی کردم نگذاشتم چیزهای دیگری به احساساتم در مورد این .

 1. آرزو می کردم می توانستم چگونگی احساس و یا آنچه را که اتفاق افتاده است تغییر دهم .

56.چیزهایی را در خود تغییر دادم.

57.رویا، یا تصور زمان یا مکانی را بهتر از آنچه که در آن بودم داشتم.

58.آرزو می کردم که این موقعیت دور شود یا به گونه ای حل شود.

59.در مورد اینکه چه خواهد شد خیالپردازی کرده و آرزوهایی داشتم.

60.دعا کردم

61.خودم را برای بدترین چیزها آماده کردم.

62.آنچه را که می خواستم بگویم یا انجام دهم در ذهنم مرور کردم.

63.فکر کردم چگونه شخصی که تحسینش می کنم با این موقعیت مواجه می شود و از آن بعنوان الگوئی استفاده کردم.

64.سعی کردم از دیدگاه دیگران به موضوع نگاه کنم.

65.به خود یادآوری می کردم که چقدر می توانست بدتر از این باشد.

 1. نرمش یا ورزش کردم.

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه

نام:                    نام خانوادگی:                     سن:

جنس:                تحصیلات:

به کار نبردم     1.تا حد بکار بردم       

 2.بیشتر مواقع بکار بردم    3.زیاد بکار بردم

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

منابع فارسی

1.آقا یوسفی، علیرضا 1375معدنی جدیدترین روی آوردهای رواندرمانگری بنیادهای نظری و راهبردهای عمل

قم :شهریار

2.انجمن روانپزشکی آمریکا (1374) راهنمای تشخیص و آماری اختلالهای روانی IV –DSM (محمد رضا نیکخو، هامایاک آوادیس یاسن، سیامک نقشبندی ، مالک میرهاشمی، و محی الدین غفرانی، مترجمین : حسن باشا شرفی ، ویراستار)تهران سخن (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1988)

3-پروین،ک 1377.بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی.(عباس بخشی پوررودسری،مجیدمحمودعلیلو،وحسن صبوری مقدم،مترجم)تبریز:روان پویا.(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی1988)

 1. پاول .تی.جی.وانرایت، اس .جی (1990) فشار روانی، اضطراب و راههای مقابله با آن و عباس بخشی پور رودسری و حسن صبوری مقدم، مترجم) مشهد آستان قدس رضوی (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1990)

5.پوپ، 01،هال،س.ام.، وکرای هه، 1- (1373) افزایش احترام به خود کودکان و نوجوانان و پریسا تجلی، مترجم) تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1988)

 1. رحیمی، موقر، لطیفی (1379) همه گیر شناسی اعتیاد در شهر تهران خلاصه مقالات سمینار اعتیاد، پیشگری، درمان، تبریز: اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی.
 2. ریو، ج.ام. (1376) انگیزش و هیجان (یحیی سید محمدی، مترجم )تهران: ویرایش (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1996)
 3. ساراسون ای.جی. و ساراسون ب.آر.(1373) روانشناسی عرضی (بهمن نجاریان، محمد علی اصغری مقدم، محسن دهقانی، مترجم )تهران: رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1987)
 4. سازمان بهداشت جهانی(1375) طبقه بندی اختلالهای روانی و رفتاری، توصیفهای بالینی و رهنمودهای تشخیص، ICD 10 مترجمین: محمد رضا نیکخو، هامایاک آوادیس یاسن، و محی الدین غفرانی، مترجمین) تهران سخن (انتشار اثر به زبان اصلی 1992)

10- ستوده هدایت الله (1376) آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی انحرافات تهران: آوای نور .

 1. سموعی، راحله، ابراهیمی امر ا… موسوی، غفور، حسن زاده ، اکبر ورفیعی، سعید(1379 )الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف مرکز اعتیاد اصفهان فضلنامه اندیشه و رفتار 22و23و69و63.
 2. صالحی، ایرج،( 1371) زنجیره های اعتیاد تهران آوای نور
 3. کاپلان ، پچ، ساوک، ب وگرب ج (1375) خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی مترجم:( نصرت ا…پور افکاری) تهران: سهراب تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994)
 4. کاستلو، تی، وکاستلو جی (1373) روانشناسی نابهنجاری مترجم: (نصرت ا… پور افکاری) تهران :آزاده( تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1992)
 5. گلدفدید، ام، و دیوسیون، ج (1370) رفتار درمانی بالینی (مترجم : فرهاد ماهر) مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1976)
 6. گلیدر، ام،گات،د،مایو،آ،وکوون،او1376) درسنامه روانپزشکی آکسفورد مترجم نصرت ا…پورافکاری تبریز: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز( تاریخ انتشار به زبان اصلی 1996)
 7. مایکن بام ، د.(1373)آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (مترجم : سیروس مبینی) تهران: رشد ( تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1986)
 8. محمدی، فریده (1377) بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه فردوسی مشهد.

19.مظاهری، ع، و قشنگ، ن.1380 بررسی شیوه های حل مساله سازگاری زناشوئی در زوج های ناباور نشریه باروری و ناباروری پژوهشکده ابن سینا. زمستان 80

 1. مهریار، امیر هوشنگ و جزایری، مجتبی(1377) اعتیاد، پیشگیری و درمان تبریز: روان پویا
 2. ولمن،ب 1375) اختلالات روانی تنی( مترجمان: بهمن نجاریان ، محسن دهقانی ، بهرام دباغ) تهران : رشد( تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1988)

References:

1.Armeli,s.carney, A .M. Tennen ,H, Affleck,G,and oNeil, p.T.(2000)stress and alcohol use: Adaily process examinationa of The stressor vulnerability model. Jurnal of personality and social psychology,78,978-994

2.Atkinson, h.R.Atkinson,c.R.smith E.E,BemI.D.nolen Hoeksma,S.and smith ,D.C.(2000)Hilgards introrduction psychology. Hareourt college publishers. Fort worth.

3.Ball, A,S,corroll .M.K and RounsavilleJ.B(199,4) sensation seeking ,substance abuse and psycho pathology in treatment – seeking and community cocaine amusere Journal of consulting and clinical psychology, 62,1053-1057.

4.Bandura.A.(1997) self – efficacy :The exercise of self contrd . New York :W .H .Freeman and company.

5.Beeder,A.B.and Millman, B.R(1997) patient with psychopathology. InJ. H lowinson, p. Ruiz, R .B Millman, and I.G.Langrod (Eds).suhstance a buse:A com prehens ive Text book (551-562) Baltimor, Maryland :Williams and wikins.

 1. Blankstein, R.K,flett,h.G.and Watson, S.G.and Watson, S.M(1992) coping and academic problem – solving ability in test anxiety. Iournal of clinical psychology 48,37-46

7.Botvin,J.G,and Botvin, M.E.(1997) shool- based programs . In J.H.Lowinson, p.Ruiz,R.B.Millman, and J.G.Langroad (eds). Substance abuse:a comprehensive textbook (764-744)Baltimor, Maryand: Williams and wilkins.

 1. Brown,A.R.Evans,M.D.Miller.W.I, Burgess,S.E and Muller,I.T(1997)cognitive – Behavioral treatment fordepression in alcoholism. Journal consulting and clinical psychology, 65,715-726
 2. christo, G, and Sutton, S.(1994) Anxiety and self – esteem as a function of abstinence Time annong recovering addicts attending narcotics anony mous. British Journal of clinical psychology, 33,18-200

10.cooper,L.M.R.Russell, M. George, H.W.(1988) coping expentancies and alcohol abuse: A test of social learning formulation.

11.cooper,L.M.Russell, M. Skinner, B,S,Frone, R,M. and mudar,p(1992)stress and alcohol use: Moderating effects of gender , coping and alcohol expectancies , Jurnal of Abnormal psychdogy,101,139-152.

 1. Daley, c.D, and Marlatt, A.G.(1992) Relapse prevention . In J.H lowinson, P.Ruiz, R.B.Millman, and J.G.Langrod (Eds) substance abyse: A comprehrnsive text book(430-442) Baltimor, Mayland : Williams gwikins.
 2. DZurilla, I.T.and chang , E(1995) The relations between social problem – sdving and coping. Cognitive Therapy and Research, 19,563-587.

14.Elliott,R.T.Sherwin, E.Harkins, W.S,and Marmar osh , C.(1995)self – appraised problem – solving ablilty, affective states, and psychology cal distress. Journal of counseling psychology, 42,105-115

 1. Fals – stewart , w.Ofarrell, J. Freitas, T.T.Mcfarlin, K,S.and Rutigliano, P.(2000) The Time line followback reports of psychology substance use by drug-abusing patient = psychometric properties. Journal of conulting and clinical psychology (68-734-14-40)

16.Hall,M.S,Havssy,E.B.and wasserman , A.D.(1991)Effects of commitment To abstinence Positive mood,stress, and coping on relapse To cocaine use. Journal of consulting and clinical psychology, 59,526- 532.

 1. Kant,h.G.Dzurilla , I.T and Maydeu – Olivares, A.(1997)social problem – solving as a Mediation of stress – related depression and anxiety in middle – aged . and elderly community residents. Cognitive Therapy and Research, 21,73-96.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *