دانلود پایان نامه بررسی وبگردی لذت¬جویانه بر خرید آنی آنلاین

عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی

۲-۱-۲-۴-۱) عزت نفس

الیوت[۱] (۱۹۹۴) معتقد است عزت نفس اجتماعی یک فرد نقش مهمی در خرید آنی او ایفا می­کند. امیلی ترمبلی[۲] (۲۰۰۵) در تحقیق خود به عامل عزت نفس پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه معکوسی میان سطح عزت نفس و میزان خریدهای آنی وجود دارد. سیلورا و همکارانش[۳] (۲۰۰۸) نیز در پژوهش خود دریافتند که میان عزت نفس و بخش شناختی خرید آنی رابطه ای وجود ندارد اما بین عزت نفس با بخش احساسی خرید ناگهانی یک رابطه عکس دیده می شود. با این وجود هارمانسیوگلو و همکارانش[۴] (۲۰۰۹) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که میان عزت نفس و میل به خرید ناگهانی رابطه مثبتی وجود دارد، اما میان عزت نفس و رفتار خرید آنی رابطه معنی داری دیده نمی­شود.

 

 

 

۲-۱-۲-۴-۲) فرد گرایی

تریاندیس فرد گرایی را یک الگوی اجتماعی تعریف می­کند که شامل افرادی است که خود را مستقل و متکی به نفس می­بینند. کاسن و لی[۵]  (۲۰۰۲) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده­اند که در فرهنگ هایی که فردگرایی بر جمع گرایی غلبه دارد، رفتار خرید ناگهانی بیشتری مشاهده می شود. در پژوهش مایی و همکاران[۶] (۲۰۰۳) نیز مشخص شد که میان گرایش به فردگرایی و خرید ناگهانی همبستگی مثبتی وجود دارد.

 

۲-۱-۲-۴-۳) تحریک پذیری (عدم کنترل بر میل به خرید)

امیلی ترمبلی(۲۰۰۵) معتقد است که خود کنترلی، نقش مهمی در فرآیند تصمیم گیری خرید ناگهانی ایفا می­نماید. خود کنترلی نشان دهنده توانایی مقابله با وسوسه­ها به ویژه در ارتباط با خرید ناگهانی است. بیشتر پژوهش­های حوزه رفتارخرید ناگهانی بر سر این موضوع توافق دارند که کسانی خرید ناگهانی انجام می­دهند، خودکنترلی پایینی دارند. یون و فابر (۲۰۰۰) نیز در تحقیق خود به عامل عدم کنترل و نقش مهم آن در رفتار خرید ناگهانی اشاره می­کنند.

 

۲-۱-۲-۴-۴) جامعه پذیری یا معاشرت پذیری

 انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی ونیاز مند برقراری ارتباط با دیگران. بسیاری از نیازهای عالیه انسان و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت­هایش از طریق تعامل بین فرد و ارتباط اجتماعی می تواند ارضاء شود و فعلیت یابد. جامعه پذیری به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها، هنجارها و نگرش­های گروهی اجتماعی است یا به مفهوم دیگرمیل باطنی فرد به حضور داشتن در نزد افراد به جای تنها بودن و همچنین درجه­ای از مشارکت  دریک گفتگو  در یک گروه همتا (داوندیال، ۲۰۰۹: ۲۴).

 

۲-۱-۲-۴-۵) انگیزه لذت­جوئی [۷]

شامل ارزش­هایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می­شود. انگیزه لذت­گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرآیند خرید حاصل می­شود، اطلاق می­گردد (تو و همکاران[۸]، ۲۰۰۷: ۷۷۸).

 

۲-۱-۲-۴-۶) آنی­گرایی[۹]

برخی منابع روانشناسی به آنی­گرایی به عنوان یک  ویژگی اصلی فرد اشاره می­کنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. راک و فیشر (۱۹۹۵) این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران[۱۰] (۲۰۱۲) استدلال می­کنند که آنی­گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی­های شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نماینده رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود.

[۱] Elliott, R.

[۲] Tremblay, Amelie J.

[۳] Silvera, D.H., Lavack, A.M., & Kropp, F.

[۴] Harmancioglu, Nukhet; Finney, R. Zachary; Joseph, Mathew.

[۵] Kacen, J. J., and Lee, J. A.

[۶] Mai, N. T. T., Jung, K., Lantz, G.., and Loeb, S. G.

[۷] Hedonic motivation

[۸] To et al

[۹] Impulsiveness

[۱۰] Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *