دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM

مقدمه

تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی،منظم،منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها(تحقیق بنیادی ،تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی)به صورت فردی یا گروهی صورت گیرد.

در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت،باید مجموعه ای  از گزاره ها ،را تدوین کرد سپس آنها  را در مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد.بر این اساس،روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود.

در روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش ،جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد.(سرمدو دیگران،۱۳۸۷،۲۲)

در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرایند تحقیق یعنی روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری و حجم نمونه ، همچنین روش ها و ابزار مورد استفاده جهت گرداوری اطلاعات و روش هابی تجزیه تحلیل اطلاعات گرداوری شده خواهیم پرداخت . روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات  نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن خواهیم پرداخت.

 

۳-۲- نوع و روش تحقیق

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی ، از نوع روش تحقیق توصیفی پیمایشی است.

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف  کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد(حافظ نیا ،۱۳۸۷،۶۱)

 

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد،۱۳۸۷و۱۷۷)

صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری مشترک از سایر جوامع باشد(آذر ،مومنی،۱۳۷۸)

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت ها و نمایندگی های بیمه ایران و پاسارگاد در شهر رشت می باشد.

۳-۴- نمونه آماری

نمونه مجموعه عناصری است که بخشی از جامعه را تشکیل می دهد.جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه نمونه گیری نامیده می شود.صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آمار استنباطی موردنظر است. (حافظ نیا،۱۷۹،۱۳۸۷)

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است تعداد کل نمایندگی های بیمه ایران در شهر رشت۱۷۶و تعداد نمایندگی های بیمه پارسان ۴۰می باشد .

طبق جدول مورگان۳۶نمایندگی پاسارگاد  به عنوان نمونه انتخاب شد و یک شرکت مرکزی که جمعا ۳۷ می شود.به همین ترتیب  ۳۶نمایندگی از بیمه ایران و یک شرکت بیمه مرکزی ایران  نیز انتخاب شد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *