• مقدمه

هر تحقیق و پژوهشی با یک مساله آغاز می­گردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوال­هایی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می­شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش برای تأیید یا رد فرضیه­هاست. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش ونتیجه­گیری در خصوص داده­های جمع­آوری شده در مورد تحقیق، ورودی اساس و پایه محقق می­باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده­های گردآوری شده در خصوص رد یا تأیید فرضیه­ها و پاسخگویی به سؤالات بعدی اقدام نماید. اما همان گونه که آشکار و محرز می­باشد. داده­ها، اطلاعات خام و غیرقابل اتکایی هستند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند تا بتوان بر اساس اطلاعات بدست آمده اقدام به تصمیم­گیری نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده­ها، تحلیل آن­ها جهت استفاده از داده­های خام در راستای سؤالات تحقیق پرداخته می­شود. همچنین در این فصل، تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونه­گیری و چگونگی پاسخگویی به سؤالات) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی می­گردد.

 

  • روش تحقیق

محقق پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق، این است که مشخص شود برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش یا شیوه­ای را اتخاذ کند تا او هرچه دقیق­تر و سریع­تر به پرسش یا پرسش­های مورد نظر دست یابد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آن­ها توصیف کردن شرایط یا پدیده­های مورد بررسی است(سرمد و همکاران،۱۳۸۳).با توجه به این که تحقیق حاضر، به جمع­آوری اطلاعات برای پاسخ به سوال­های مربوط به وضعیت فعلی می­پردازد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این طرح، توصیفی – پیمایشی می باشد.

 

  • جامعه آماری

جامه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه که می­توانستند در این نظرسنجی مشارکت داشته باشند، تشکیل داده­اند.

  • نمونه آماری

از آنجائیکه اندازه جامعه آماری کم وبیش بزرگ بوده، اندازه دقیق جامعه دردسترس پژوهشگران قرار نداشت. در بررسی موردی حاضر داده­های لازم جهت تجزیه و تحلیل، از طریق نمونه­گیری هدفمند از نوع قضاوتی بدست آورده شد. چرا که تنها با این شیوه از نمونه­گیری می­باشد که می­توان اطلاعات لازم را از افراد خاصی که دارای دانش مربوطه هستند و می­توانند اطلاعات مورد نظر را ارائه دهند، گرد آوری نمود. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر تعداد افراد نمونه ۱۰نفر می­باشند.)اصغرپور،۱۳۸۵)

  • روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش داده­ها با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و مصاحبه از خبرگان و متخصصین امر گردآوری شده است. لازم به ذکر است که استفاده از روش­های مصاحبه و مشاهده فقط برای تکمیل پرسشنامه­ها بوده است. داده­های ثانویه نیز از داده­ها و اطلاعات موجود دراینترنت، کتب، مجلات، سمینارها و ارگان­های مرتبط با موضوع پژوهش، جمع­آوری شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد