دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی

تحقیقات  داخلی  و خارجی

الف: در ارتباط با رابطه متغیرهای فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و اشتیاق شغلی

توکیوناگا (۲۰۱۲) در یک پژوهش نقش حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان و فرصت های شغلی را به عنوان تعدیل کننده رابطه بین اشتیاق شغلی و خشنودی شغلی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان و فرصت های شغلی دارای نقش   واسطه ای در ارتباط میان اشتیاق شغلی و خشنودی شغلی می باشند.

احمد و همکاران (۲۰۱۲) در یک پژوهش نقش واسطه ای اشتیاق شغلی را در ارتباط بین ویژگی های شغلی، تقویت و پاداش، حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان، عدالت عاطفی و              عدالت رویه ای، را با رفتار مدنی سازمانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که اشتیاق شغلی دارای نقش واسطه ای در ارتباط میان ویژگی های شغلی، تقویت و پاداش، حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان، عدالت عاطفی و عدالت رویه ای با رفتار مدنی سازمانی را دارا می باشد.

آبراهام (۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی رابطه خشنودی شغلی و اشتیاق شغلی پرداخت و رابطه مثبت معنی داری برای آن یافت. همچنین، متغیرهایی همچون ماهیت و منابع شغلی توانست این رابطه را تعدیل کند.

مارتین، جونز و کالان[۱] (۲۰۰۵) خاطرنشان نمودند کارکنانی که ادراکات بهتر و مطلوب تری از سازمان و محیط دارند، به احتمال زیاد خشنودی شغلی بالاتر، سلامت و رفاه روانی بهتر، تعهّد سازمانی بیشتر و غیبت و قصد ترک شغل کمتری را گزارش خواهند نمود.

[۱]. Callan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- تعیین رابطه ساده بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان

۲- تعییین رابطه ساده بین خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته،  ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان

۳-  تعیین قدرت پیش بینی مؤلفه های فضای روانشناختی بر اشتیاق شغلی کارکنان

۴- تعیین قدرت پیش بینی خودارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *