دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران

عوامل مؤثر در دلبستگی شغلی:

تئوری مبتنی بر کار دلبستگی شغلی مک کلوی و سکارن(۲۰۰۰) ثابت می کنند که دلبستگی شغلی به عنوان یک پیامدی از سازگاری بین کار، شخصیت، شغل و ویژگی های سازمانی است(حیدری، ۱۳۹۱).

دلبستگی شغلی یک جنبه از انگیزش کاری است و یک سری از متغییرها مانند خدمات انگیزشی عمومی، فرصت های پیشرفت، وضوح نقش، کار روزمره شغل و فرهنگ گروهی برای انگیزش کاری مهم هستند( موینیهان و سنجی۱، ۲۰۰۷).

دلبستگی شغلی با انگیزش و خشنودی شغلی رابطه تنگاتنگی دارد. معمولا دلبستگی شغلی از خشنودی شغلی مهم تر است. دلبستگی شغلی به خصوصیات شخصی و ماهیت وظایف کاری وابسته است(مهداد، ۱۳۸۹).

در بین دیدگاههای متنوع درباره دلبستگی شغلی، واقع بین ترین آن تابعی از شخصیت و جو سازمانی است. شخصیت به الگوی پایدار رفتاری و شناختی در طی زمان و در میان موقعیت ها اشاره دارد. بنابراین منطقی است که انتظار داشته باشیم که ویژگی های شخصیتی، ارزش ها و نگرش های افراد را تحت تاثیر قرار می دهد(کتل، ۱۹۶۵ ؛ به نقل از بون۲، ۲۰۰۷).

دلبستگی کاری نگرش ها و ارزش هابه سمت یک جنبه خاص از زندگی را بازتاب می کند بنابر این باید با ویژگی های شخصیتی مرتبط باشد و بسیاری از نویسندگان از جمله الوی و تریپینگ(۲۰۰۰) به عنوان اولین فرد موافق این موضوع هستند. دلبستگی شغلی تا حدودی از شخصیت، ویژگی های فردی، محیط سازمان، طراحی شغل رفتار سرپرستی ناشی می شود(براون۳ ، ۲۰۰۷).

۱ – Moynihan & Sanjay

۲ – Boon

۳ – Brown

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در بین کارکنان.
  • بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با دلبستگی شغلی در بین کارکنان.
  • پیش بینی تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی از روی ویژگی های شخصیتی کارکنان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران