دانلود پایان نامه

گرایش : بازاریابی

عنوان : رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مطالعه موردی : شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد طالقانی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر شهرام گیلانی نیا

 

پاییز 1391

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
فصل اول. 1
کلیات پژوهش… 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مساله و موضوع پژوهش… 3
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش: 4
1-4 اهداف تحقیق.. 5
1-4-1 هدف اصلی.. 5
1-4-2- اهداف فرعی.. 5
1-5 سوالات پژِوهش… 5
1-5-1 سوال اصلی پژوهش… 5
1-5-2 سوال های فرعی پژوهش… 5
1-6 فرضیه های پژوهش… 6
1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش… 6
1-6-2 فرضیه های فرعی پژوهش… 6
1-7 قلمرو زمانی تحقیق.. 6
1-8 قلمرو مکانی.. 6
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… 6
فصل دوم. 9
بررسی ادبیات تحقیق.. 9
2-1 مقدمه. 10
بخش اول : ادبیات پژوهش… 10
2-2 فرهنگ بازارمحوری چیست.. 10
2-3 مفهوم مشتری محوری.. 18
2-4 مفهوم رقیب محوری.. 20
2-5 مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای.. 21
2-6 عملکرد مالی چیست.. 21
2-6-1 معیارهای حسابداری.. 22
2-6-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 22
2-6-3 مفهوم سود. 22
2-6-4 مفهوم نقدینگی.. 23
2-6-5 مفهوم نرخ بازگشت سرمایه. 23
2-7 مفهوم اثر بخشی.. 24
2-8 مفهوم تسلط شرکت بربازار 25
بخش دوم : پیشینه ی پژوهش… 25
2-9 رابطه ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی.. 25
بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش… 32
2-10 مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیق.. 32
فصل سوم. 39
روش اجرای تحقیق.. 39
3-1 مقدمه. 40
3-2 روش پژوهش… 40
3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری.. 41
3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 43
3-5 تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل. 45
3-5-1 فرهنگ بازار محوری.. 45
3-6 تعاریف نظری و عملی متغیرهای وابسته. 46
3-6-1 عملکرد بازرگانی.. 46
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه. 47
3-6-1 روایی (اعتبار ) ابزار اندازه گیری.. 47
3-6-2 پایایی (اعتماد )ابزار اندازه گیری.. 49
3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 50
فصل چهارم. 53
تجزیه و تحلیل داده ها 53
4-1 مقدمه. 54
4-2 آزمون فرضیات.. 55
4-2-1 بررسی و آزمون فرضیه فرعی اول. 55
4-2-2 بررسی و آزمون فرضیه فرعی دوم. 56
4-2-3 بررسی و آزمون فرضیه فرعی سوم. 57
2-4-4 بررسی و آزمون فرضیه اصلی.. 58
فصل پنجم. 59
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59
5-1 خلاصه. 60
5-1-1 سوال های فرعی پژوهش… 60
5-2 نتایج پژوهش… 61
5-3 بحث و تفسیر. 62
5-4 محدودیت های پژوهش… 62
5-5 پیشنهادات.. 62
فهرست منابع فارسی.. 65
فهرست منابع انگلیسی.. 65
« ضمائم». 69
« پرسشنامه». 69
 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

بازاریابی یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرآیند مبادله منابع می باشد . زیرا جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یکسو با نیازهای نامحدود انسان ها و از سوی دیگر با کمبود منابع مواجه می باشند و مدیران باید با این منابع محدود پاسخگوی نیازهای نامحدود افراد باشند. بنابراین در اینجا دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد شتافته و با ابزارها و مهارت های مدیریتی سعی در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری می نماید .
در عصر رقابت کنونی که بازارها هر لحظه به رقابت آزاد و کامل نزدیک و نزدیک تر می شوند و هر لحظه تنوع موسسات ،محصولات افزوده می شود ، بازارهایی موفق هستند که فرصت ها و تهدیدها را شناخته و با بهره گرفتن از مزیت های استراتژیک و برنامه ی استراتژیک بلندمدت ، کالاهای رقابتی تولید نموده و از این طریق در ارضای بهینه ی خواسته ها و نیازهای مشتریان گوی سبقت را از رقبا بربایند .
امروزه نقش مشتریان در سرنوشت موسسات بر کسی پوشیده نیست . در بازارهای بسیار رقابتی کنونی به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه ی حیات و توسعه ی شرکت ها فقط بخش بازاریابی ، تضمین کننده ی فروش سودآور نیست بلکه باید همه ی دوایر و واحدهای سازمانی ، توجه ی خود را بر عملکرد مورد پسند مشتریان متمرکز کنند .
بنابراین موسسات بازرگانی برای بهره وری و ماندگاری در بازار نیاز به استراتژی های بازاریابی دارند . اهمیت این استراتژی ها در حیات و بقای سازمان ها مشاهده شده است .
در کشور ما نیز فعالیت هایی برای برنامه ریزی و اجرای این استرتژی ها صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار مورد سنجش قرار گرفته است . در این پژوهش بررسی فرهنگ بازار محوری به عنوان مهم ترین گرایش بازار یابی بر عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی مورد بحث و سنجش قرار می گیرد .
در فصل حاضر پرداختن به کلیات و تمامیت پژوهش ، طریقه نظر قرار گرفته است . در آغاز ، مساله و موضوع پژوهش تفسیر و تعریف می گردد . سپس کلیاتی از تاریخچه ، ادبیات و نتایج تعدادی ازپژوهش های انجام گرفته ، اکناف موضوع (مساله ) پژوهش حاضر ، به ایجاز بیان شده و در ادامه ، وجوب ، اهمیت و ضرورت پژوهش مورد تنقیب قرار می گیرد . در ادامه نیز اهداف پژوهش ، فرضیات و سوالات پژوهش به رشته تحریر در آمده است . همچنین پس از موارد مزبور ،در ابانت روش انجام پژوهش ، قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری ) ، قلمرو زمانی پژوهش ، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ، ابزار های گردآوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها سعی نموده ، و نیز به شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش حاضر یعنی ؛ بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در صنایع تبدیلی استان گلستان می پردازیم.
تعداد صفحه : 89
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***