تز و پایان نامه مقالات

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اهمیت و ضرورت مسأله :اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 5

دانلود پایان نامه

2ـ اهمیت و ضرورت مسأله

نارساخوانی از شایع‌ترین اختلالهای یادگیری در بین دانش‌آموزان سنین دبستان به شمار می‌رود که 80 درصد کودکان مبتلا به اختلال یادگیری دارای نارساخوانی می‌باشند (لی‌یون[1]، 1995؛ کرک[2] و همکاران، 1975). همچنین به اعتقاد پاره‌ای از مؤلفان از جمله کارنین، سیلبرت[3] و همکاران (1990) نارساخوانی علت اصلی شکست دانش‌آموزان در مدارس می‌باشد. تجربیات خواندن به طور قوی، احساس کفایت و شایستگی، خودپنداره وعزت‌نفس دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، شکست خواندن می‌تواند منجر به اختلال رفتاری، اضطراب و فقدان انگیزش گردد. در مطالعه وانگر[4] و همکاران (1996) به این موضوع اشاره شده که تقریباًنیمی از این کودکان به خاطر عملکردهای تحصیلی ضعیف از مدرسه اخراج می‌شوند. دنیای امروز، یک دنیای ماشینی با فن‌آوری بالاست و نیاز به افرادی دارد که در سطوح بالای آموزش قرار داشته باشند. توانایی خواندن یک ابزار کلیدی برای بازآموزی در حوزه شغلی و همین طور برای حفظ شغل است. به هر حال، خواندن، مشکل تحصیلی عمده‌ای برای دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد (لرنر، 1997).

بنابراین، فرآیند خواندن در آغاز مدرسه از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از آنجایی که توانایی و مهارت کودکان در خواندن، تأثیر قابل توجهی در سازگاری فردی ـ اجتماعی و سلامت روانی آنها دارد، لازم است توجه خاصی در امر تشخیص و درمان کودکان نارساخوان گردد.

علاوه بر آن، نارساخوانی، فرآیند یادگیری کودکان را در یک یا چند زمینه مانند خواندن، نوشتن و هجی کردن تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، با توجه به مشکلات دانش‌آموزان نارساخوان در سطح خواندن، نوشتن و هجی کردن، ضرورت بکار بستن روشهای بازپروری در درمان  آنان مطرح می‌گردد. از میان روشهای بازپروری نارساخوانی، اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان نارساخوانی در تحقیقات متعددی نشان داده شده است. لذا، ضرورت انجام این پژوهش بیش از پیش آشکار می‌گردد.

بنابراین، پژوهش حاضر می‌تواند از لحاظ کاربردی در دو زمینه حائز اهمیت باشد. اولاً چنانکه یافته‌های حاصل از این پژوهش، اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی را در درمان کودکان نارساخوان نشان دهد، می‌توان نتایج آن را به صورت کاربردی در درمان کودکان نارساخوان به کار بست. افزون بر آن، مربیان، پزشکان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان می‌توانند با استفاده از این روشها در جهت بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان بکوشند.

ثانیاً، از آنجائیکه مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در زمینه بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان دانش‌آموزان نارساخوان بر مبنای مدل تعادل بیکر انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر ممکن است هم از لحاظ نظری وهم کاربردی بتواند راهگشای تحقیقات آتی در این زمینه باشد و شمه‌ای از ادبیات تحقیق موردنیاز در این خصوص را فراهم سازد.

[1] – Lyon

[2] – Kirk

[3] – Carnin & cilbert

4- Vanger

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

92