تز و پایان نامه مقالات

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 16

دانلود پایان نامه

6 -مدل‌های خواندن:

1) مدل پایین-بالا[1] و مدل بالا-پایین[2]

خواننده بر اساس مدل پایین-بالا ابتدا به بازشناسی حروف می‌پردازد و سپس بین حروف و صدای آن رابطه برقرار می‌کند. از ترکیب حروف به ساختن کلمه می‌پردازد. در نهایت معانی کلمه را درک می‌کند.اینمدل به دو مولفه زیر نیاز دارد: 1ـ تبدیل نمادهای نوشتاری به صوت 2ـ تبدیل صوت به معنی است. نظریه‌پردازان مدل پایین-بالا اظهار می‌دارند که مغز، پردازش بازشناسی حروف و کلمات و ایجاد رابطه بین حروف و صدا و معانی آن را خیلی سریع انجام می‌دهد و به طوری که به صورت خودکار درمی‌آید.

خواننده بر اساس مدل بالا-پایین ابتدا معانی کلمه را از طریق نشانه‌های متنی (متن نحوی[3]و متن معنایی[4]) درک می‌کند. سپس به بازشناسی کلمه و حروف و صدای آن می‌پردازد.( رید، 2003).

فرآیند مدلهای مزبور در شکل 1 ارائه شده است:

 

 

مدل بالا-پایین مدل پایین- بالا
تجربه زبانی و کلمه

 

حدس زدن کلمات و اصطلاحات

 

بازشناسی کلمات

 

بازشناسی حروف

 

آگاهی آواشناختی

استفاده از کلمه در زبان

 

معنی کلمات

 

بازشناسی کلمات

 

بازشناسی حروف

 

آگاهی آواشناختی

شکل 1: مدل‌های بالا به پایین و پایین به بالا(رید، 2003)

2) مدل تعاملی جبرانی[5]

مدل‌های بالا-پایین و پایین – بالا با توجه به درکی که از فرآیند خواندن دارند، دارای محدودیت هایی می‌باشند، زیرا هنگام خواندن، هر دو مدل به کاربسته می‌شوند. مدل جبرانی تعاملی به توضیح نحوه کارکرد این دو مدل می‌پردازد. بر مبنای این مدل در فرآیند خواندن، بازشناسی کلمه بر مبنای اطلاعاتی که همزمان از سوی متن و هم از سوی خواننده، فراهم می‌شود، صورت می‌گیرد. به اعتقاد استانویچ (1988) ، این مدل مبتنی بر فرضیه‌های ذیل است:

-خوانندگان به طور همزمان از اطلاعاتی که از سطوح مختلف بدست می‌آید، استفاده می‌کنند و لزوما از سطح ترسیمی(پایین- بالا) و یا بافتی(بالا-پایین) شروع نمی‌کنند.

– هنگام تحول مهارتهای خواندن، خوانندگان ممکن است به برخی سطوح پردازش بیش از بقیه متکی شوند(مثلا ممکن است از متن استفاده بیشتر یا کمتری بنمایند).

– خواننده می‌تواند با قدرت و پشتکار خودش، ضعف خود را جبران کند.

استانویچ نسبت به این دیدگاه که خوانندگان ماهر از مدل بالا-پایین بیش از خوانندگان ضعیف استفاده می‌کنند، شک داشت. علاوه بر این، همانطور که ذکر گردید خوانندگان ماهر به جزئیات ترسیمی توجه بیشتری کرده و خوانندگان ضعیف‌تر بیشتر به متن متکی هستند. از این رو برای پردازش سطوح بالاتر لزوما نیازی به تکمیل شدن سطوح پایین پردازش نیست. مدل استانویچ بیانگر این حقیقت است که بسیاری از خوانندگان ضعیف، برای جبران مشکلات مربوط به پردازش اطلاعات خود، راهبردهای خاصی را گسترش دهند.

3) مدل پیوندگرایی[6]

مدل مسیر دوتایی[7](کولترت[8]، 1978)، سالیان مدیدی به عنوان مدل غالب در تحول خواندن به شمار می‌رفته است. بر مبنای این مدل، خوانندگان از دو راهبرد استفاده می‌کنند.(1) راهبرد دیداری /مستقیم[9]که برای خواندن کلمات آشنا بکار می‌رود.

(2) راهبرد مسیر غیرمستقیم[10]، برای خواندن کلمات ناآشنا استفاده می‌شود که در فرهنگ واژگان دیداری کودک وجود ندارد. درواقع کودک از راهبردهای آواشناختی[11]استفاده می‌کند. این مدل دارای شقوق مختلفی می‌باشد که آنها را می‌توان به عنوان مدل‌های پیوندگرایی یا پردازش توزیع موازی[12] (PDP) در نظر گرفت. این مل چهارچوبی را ارائه می‌کند که فعالیت‌های پردازش شناختی، مانند اکتساب زبان، حافظه و خواندن را در بر دارد(مک‌کلند[13]، 1988) بر مبنای مدل پیوندگرایی، کودکان خواندن را از طریق رابطه دوجانبه بین توالی حروف و واجها[14] و توانایی تبدیل حروف به توالی حروف و واجهای سازنده واحدهای صوتی در زبان، یاد می‌گیرند. این مدل بر این باور است که کودکان برای انجام این کار به تمام قابلیت‌های شناختی خود دسترسی دارند. اهری(1997) معتقد است که کودکان در طول زمان، در حقیقت یک نظام ارتوگرافیک[15]را شکل می‌دهند تا اینکه از یک مدل مسیر دوتایی(دوطرفه) استفاده کنند. رویکرد پیوندگرایی همچنین معتقد است که کلمات باقاعده راحت‌تر از کلمات بی‌قاعده قابل دست‌یابی خواهند بود. زیرا همواره با الگوئی که کودک خواهد آموخت، همخوانی دارد. زبان انگلیسی برخلاف دیگر زبانها مانند آلمانی، اسپانیایی و ایتالیایی دارای الگوهای بی‌قاعده زیادی است که با الگوی آموخته شده توسط کودک، تناقض دارد. به همین دلیل کلمات باقاعده آسانتر از کلمات بی‌قاعده آموخته می‌شوند و از آنجایی که دانش مربوط به الگوهای بی‌قاعده در حافظه، نیازهای شناختی خاصی را ایجاب می‌کند و همچنین شباهت‌های موجود با بازنمائی‌های واجی دیگر، برای کودکان نارساخوان ایجاد دردسر می‌کند. این مدل برای پرآموزی[16] اهمیت زیادی قائل است، زیرا بر این مساله دلالت دارد که با تداعی‌ها، ارتباطات قوی‌تر می‌شوند. بر طبق گفته اسنولینگ (2000) ، وجود این ارتباطات، دانشی را در اختیار کودک قرار می‌دهد که وی هنگام رویارویی با یک لغت تازه از آنها استفاده می‌کند.

 

 

4)  مدل آوایی[17]

این مدل بر اهمیت واج‌شناسی[18]،ا صوات حروف و ترکیبات حروف تاکید دارد.(رید، 2003) .

تعدادی از برنامه‌های آوایی ساختارمند وجود دارند که هدف از آموزش آنها این است که کودکان بتوانند بین 44 واحد واجی یا صوتی در زبان انگلیسی با استفاده از راهبردهای مختلف، تمایز قائل شوند(همان منبع).

اگر چه برنامه‌های آوایی دارای ساختار هستند و ساخت برای کودکان مبتلا به مشکلات یادگیری خاص مفید می‌باشد، با این وجود، به این برنامه‌ها، ایراداتی وارد شده است. که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیراست:

– آنها ممکن است با افزایش میزان اطلاعاتی که کودک باید به خاطر بسپارد، بار حافظه کوتاه‌مدت و بلند مدت را در آنها افزایش دهند.

– کلماتی مانند” از و گاهی “وجود دارند که به عنوان واژگان دیداری باید تدریس شوند زیرا در طبقه «ترکیب صدا[19]» قرار نمی‌گیرند.

روشهای آوایی به کودکانی که مشکلات آشکاری در یادگیری و بخاطرسپاری ترکیبات صدا ، حروف مصوت و ترکیب آنها برای ساختن یک کلمه، دارند، کمک می‌کند. در همین زمان آنها ممکن است با یادگیری اضافی که به نظر بی‌معنی و خارج از بافت به نظر می‌رسد، مواجه شوند. برخی مشکلات ممکن است در پیوند دو مولفه(یعنی دانش صدا و دانش زبان) که برای تسهیل تجربه خواندن بامعنی است، خود را نشان بدهند (رید، 2003).

کال و پاپ[20](1996) بر نیاز به تدریس آواها تاکید کرده و گفته‌اند که اگر تدریس به درستی صورت بگیرد، معنی‌دار نیز می‌شود، زیرا از طریق آواها، کودکان به صدای کلمه نزدیک شده و سپس به معنای آن می‌رسند. آنها یک رویکرد آوای نظامدار را برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی پیشنهاد کرده‌اند که با فعالیت‌های موجود در یک برنامه کلی خواندن، مرتبط می‌باشد.

فریث (1995) بر واج‌شناسی به عنوان یک متغیر اصلی در یادگیری خواندن و به خصوص ارتباط آن با نارساخوانی تاکید کرده است. «مدل متغیر اصلی واج شناسی[21]» به عنوان تبیینی از مشکلات مربوط به نارساخوانی، رهنمونی است به سوی فعالیت‌های تحقیقاتی و تحول برنامه‌های آموزشی برای ارتقاء مهارتهای واج شناسی  (ریزن و فردریکسون[22] ، 1996، هاچر[23] و دیگران 1994، ایورسن و تانمر[24]، 1993، ویلسون[25]و فردریکسون، 1995 ، به نقل از رید، 2003).

5ـ مدل ببین و بگو:

تاکید شیوه‌های ببین و بگو[26]، مواجهه بیشتر با مواد چاپی است تا کودکان بیشتر با کلمات آشنا شوند و دامنه واژگان دیداری خود را از این طریق گسترش بدهند. بنابراین در این مدل تاکید بر واحدهای معنادار زبان است تا صوت‌های گفتاری، در این روش نیاز به کتابهای جذابی است که به تدریج همگام با نیازهای دانش‌آموز، پیشرفت کند، در مراحل اولیه نیاز به برگه های تمرین بصری[27] و عکس می‌باشد. در این روش، شکل‌های حروف و کلمات به خوبی به یاد می‌ماند و توانایی یادگرفتن بسیاری از هجاهای بی‌قاعده و رابطه بین نماد-صوت افزایش می‌یابد. البته کودکان نارساخوان نیز در این زمینه مشکل خواهند داشت، زیرا آنها دارای حافظه ضعیفی هستند که به سرعت پر می‌شود. برخی عناصر رویکردهای آوایی، بیشتر با روشهای ببین و بگو سروکار دارند.

[1]– bottim-up

[2]– top-down

[3]– Syntactic

[4]– semantic context

[5] – Interactive Compensatory Model

[6]– Connectioist Model

[7]-dual Route Model

[8]– Coltheart

[9]– Direct/visual strategy

[10]– Indirect Route Strategy

[11]– phonological

[12]– parallel Distributed processing

[13]– Mcclelland

[14]– phonemes

[15]– orthographic

[16]– overlearning

[17]– phonic

[18]-phonology

[19]– sound blending

[20]– Call and papp

[21]– phonological core variable Model

[22]– Reason and Frederickson

[23] – Hatcher

[24]– Iversen and Tunmen

[25]– Wilson

[26]– Look-and-say Model

[27]– Flashcands

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

92