تز و پایان نامه مقالات

دانلود رایگان مقالات روانشناسی-لینک مستقیم

دانلود پایان نامه

ارتباط سبک های مقابله ای با هوش هیجانی در دانش آموزان 9 ص

اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسایل شناختی

روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

عوامل روانی- اجتماعی موثر در فرار دختران از خانه 22 ص

نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی 16 ص

رابطه هوش هیجانی و جرات ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی 23 ص

ارتباط مولفه های هوش هیجانی و ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان 19

ارتباط مؤلفه های هوش هیجانی ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان 19 ص

راهنمایی برای آینده نگاری فردی

استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستان های شهر شیراز 8

بررسی استرس کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز و رابطه آن با آسیب پذیری های روانی و جسمانی براساس مدل

رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان 9 ص

بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84

هوش هیجانى در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خود کشى کرده اند 8 ص

ارتباط سبک هاى مقابله اى با هوش هیجانى در دانش آموزان 9

بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی

ارتباط اختلالات رفتاری با هوش هیجانی در دانش آموزان 11

رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب آموزشگاهی در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان جنوبی 7 ص

رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مساله با سلامت عمومی 7 ص

رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت 8ص

تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سلامت روان 8ص

بررسی اضطراب در کارورزان رشته پزشکی و رابطه آن با عادات بهداشت روانی 5 ص

کودکان استثنایی

تبیین موفقیت ورزشی در ورزشهای گروهی و فردی بر حسب هوش هیجانی 11ص

92