دانلود پایان نامه

جز شناسایی و قبول این واقعیت که مفاد رأی قطعی و الزام‌آور است نمی‌باشد»
منظور از شناسایی به رسمیت شناختن حکم داوری توسط نظام حقوقی کشور محل اجرای حکم است.
در چنین حالتی در برخورد با شناسایی و اجرای آراء داوری بین‌المللی سیستم متفاوتی وجود دارد:
1- سیستم وسیع: در این سیستم تفاوتی بین آرای داخلی و بین‌المللی وجود ندارد و در راستای شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی همان گونه که با احکام داخلی برخورد می‌شود، عمل می‌شود.
2- سیستم محدود: این سیستم توسط کشورهایی پیروی می‌شود که به هیچ کدام از قراردادها و کنوانسیون‌های مربوط به شناسایی و اجرای احکام ملحق نشده‌اند و فقط قوانین و مقررات داخلی در این خصوص حکمفرما خواهد بود.
3- سیستم مختلط: در این نوع سیستم شناسایی و اجرای آرای بین‌المللی، مشروط به حقوق داخلی کشورها و مستند به قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه می‌باشد.
این مطلب که آیا اسقاط اعتراض متعلق به طرفین معتبر می‌باشد یا خیر؟ از طریق قانون محل داوری که بر آئین رسیدگی داوری حاکم است، احراز می‌گردد.
در دادگاه‌های کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک، سیاست هماهنگی در رابطه با محدوده مبانی اعتراض یا امتناع از شناسایی و اجرای حکم وجود خواهد داشت.
به طور خلاصه علیرغم اختلاف نظر در خصوص محدوده مبانی بی‌اعتباری احکام داوری صادره به موجب قواعد آنسیترال، این قواعد امکان اعتراض به حکم یا تجدیدنظر در دادگاه‌های صلاحیتدار داخلی را منتفی نمی‌کند مشروط بر اینکه داوری بین‌المللی غیر عمومی (خصوصی) باشد.
کلیه تصمیمات و احکام دیوان نهایی و الزام آور خواهد بود؛ تنها استثناء بر قاعده قطعیت احکام، موارد مندرج در ماده 35 و 36 قواعد دیوان در خصوص تفسیر و تصحیح احکامی می‌باشد که به روشنی در این مورد اعمال نمی‌شود؛ مفاد ماده 36 برای تصحیح حکم، شامل اشتباهات محاسبه، هر اشتباه دفتری یا چاپی یا هر اشتباهی با ماهیت مشابه می‌باشد همچنین مقررات مربوط به صدور حکم اضافی برای دعاوی ارایه شده در جریان داوری که در حکم از قلم افتاده‌اند را نیز در بر می‌گیرد.
قواعد دیوان به روشنی فاقد مقررات جامعی برای تجدیدنظر از حکم بر اساس مبانی مربوط: نظیر کشف وقایع مهم و جدید در مورد حکم، می‌باشد این مساله نیز از این واقعیت ناشی می‌شود که قواعد آنسیترال به دلالت ماهیت خود در نظر داشته که این دسته از موضوعات را به دادگاه‌های صلاحیتدار داخلی واگذار نمایند و البته در مورد دیوان دعاوی ایران و آمریکا چنین دادگاهی وجود ندارد.
در این خصوص به چند مورد دعوی که موارد و نتایج فاقد مقرراتی جهت تجدیدنظر خواهی می‎باشند اشاره می‌شود: در دعوی chas.T.main علیه سازمان آب و برق خوزستان نظر شعبه دوم این بود که قواعد دیوان بازنگری ماهوی یا تجدیدنظر در احکام را پیش‌بینی نکرده است همین طور در دعوی Dallal علیه بانک تجارت، خواهان بازنگری حکم را درخواست کرد در این دعوی تصمیم شعبه دوم این بود که در قواعد دیوان هیچ ماده‌ای برای تجدیدنظر یا استیناف از حکم دیوان یا استماع مجدد قضیه‌ای که در آن حکم صادر شده وجود ندارد.
به طور خلاصه، رویه دیوان در خصوص این موارد اکثراً از قطعیت احکام طرفداری می‌کند که این امر در تائید اختیار ذاتی دیوان‌های داوری برای بازنگری یک دعوی در شرایط استثنایی تحولی مهم به شمار می‌آید به هر حال دیوان در حل مشکلات مربوط به فقدان تجدیدنظر در حکم که ناشی از پذیرش قواعد داوری آنسیترال می‌باشد هیچ تلاش جدی بعمل نیاورده است.
از مجموع مباحث گفته شده می‌توان به این نتیجه رسید که امکان حقوقی بطلان، بی‌اعتباری و تجدید نظر در احکام داوری اصولاً و در عمل هم در حقوق بین‌الملل عمومی پذیرفته شده است.
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
طبق مدلول ماده 480 قانون آئین دادرسی مدنی 2 مرجع (محکمه) برای رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور پیش‌بینی شده است:
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری
در چنین حالتی دعوی مطروحه بین طرفین ابتدا در دادگاه مطرح می‌شود و پس از طرح از طریق دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند به داوری ارجاع می‌شود. بعنوان مثال در خصوص اقاله در معامله خاص که در آن دعوی در دادگاه مطرح می‌شود. از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، دعوی به داوری ارجاع می‌شود.
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی
اگر دعوی ارجاع شده به داوری، از قبل در دادگاه مطرح نگردیده باشد و از همان ابتدا، طرفین، بر اساس توافق با یکدیگر داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف برگزیده‌باشند، در این صورت دادگاه صالح به اصل دعوی رسیدگی خواهد کرد. به عنوان مثال: دعوایی در خصوص مال غیر منقول مطرح می‌شود و طرفین اختلاف حادث شده در خصوص آن را به مرجع داوری ارجاع داده‌اند و دعوی ابطال در خصوص آن (دعوی) به لحاظ اینکه دعوی راجع به اموال غیر منقول در محل وقوع مال غیر منقول قابل طرح است باید در محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور
2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند