تجزيه وتحليل يافته ها:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي

روش آماری :

روش آماری مربوط به فرضیه ها جهت سنجش از برای فرضیه اول در سطح آمار استنباطی و توصیفی و همینطور از فرمول t و متغییر مستقل برای گروهای  مستقل جهت سنجش فرضیه دوم استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است.

                                                                            2 ¯X ـ 1 ¯X

                                              ——————————————   = t

                                                         1           1           2 ²X  +  1 ² X

                                                       (   +    )   ———————  Ö

                                                         2 n       1 n          2 ـ 2 n +   1 n

                                                                                ² ( e f  ـ o f  )

                                                                      ———————— =  2 X

                                                                                           e f

 

 

 

 

فصل چهارم

تجزيه وتحليل يافته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1-4 :نمرات خام آزمودني ها از آزمون سلامت رواني در بين دانش آموزان ورزشكارو غير ورزشكار مقطع پنجم ابتدايي

X22 X21 X2 X1 رديف
784 1444 28 38 1
676 1024 26 32 2
784 900 28 30 3
784 784 28 28 4
576 1024 24 32 5
576 1444 24 38 6
676 1296 26 36 7
784 1024 28 32 8
576 1156 24 34 9
784 1024 28 32 10
1024 900 32 30 11
900 1444 30 38 12
784 1024 28 32 13
784 900 28 30 14
676 1764 26 42 15
576 1600 24 40 16
784 1444 28 38 17
484 1024 22 32 18
576 1444 24 38 19
784 1296 28 36 20
900 784 30 28 21
784 1024 28 32 22
484 900 22 30 23
784 784 28 28 24
576 1024 24 32 25
484 1444 22 38 26
576 1024 24 32 27
400 1764 20 42 28
484 1600 22 40 29
784 1444 28 38 30
900 1024 30 32 31
784 1024 28 32 32
676 1764 26 42 33
484 1444 22 38 34
576 900 24 30 35
400 784 20 28 36
484 900 22 30 37
784 1024 28 32 38
484 1444 22 38 39
576 900 24 30 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      1360                 1 XS

                                                          34  =  ————  = ——— =  1¯X

  • 1 n

                                                                            1028        2 XS

                                                   7 / 25   =———— = ———— =2 ¯X

  • 2 n    

                                          ² ( 1360 )            ²( 1 XS)

                                               718  =——— ـ 46958  =  ——— ـ 1 ²XS = 1  ²XS

                                                            40                     1 n

                                ² (  1028 )                         ² (2XS)

                    703  = ———— ـ 25716    = ———— ـ 2 ² XS =    2 ²XS                               40                ²n

                                                                 

 

                                                                        2 ¯X ـ  1  X¯

                                                           ——————————         = t

                                                          1       1       2 ² XS  +  1  ² XS

                                                       ( + ) ———————Ö 

                                                         2n      1n        2 ـ  2 n + 1 n

 

 

                                                                       7/25 ـ 34

                                                             ————————— = t

                                                      1      1          703718   

                                                  (   + ——————  Ö

                                                    40     40          2 ـ 40 + 40

 

                                                  3 /8                      3/8

                          431 /3 = ——— = ————————— = t

                                              431  / 2       ( 05/0 ) ( 21 / 18  )Ö

 

همانطور که ملاحظه میگردد جهت آزمون هزینه تحقیق و مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در مقطع پنجم ابتدایی از روش t  متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول 2 ـ 4  آورده شده است.

جدول 2 ـ 4 : مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و

غیرورزشکار مقطع پنجم ابتدایی

تعداد آزمودنیها میانگین t بدست آمده t جدول f او سطح معنی داری
40 ورزشکار 34 414 / 3 676/ 2 78 05/0
40 غیر ورزشکار 7/ 25

 

هماطور که ملاحظه می گردد چون t بدست آمده برابر 414 / 3  ازt جدول 676 /2 با درجه آزادی 78 در سطح معنی دارای 05/0  بزرگتر است پس میتوان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته است و می توان گفت که بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار  از لحاظ  سلامت روانی تفاوت وجود دارد و دانش آموزانی که ورزش می کنند از  سلامت روانی بالاتری نسبت به دانش آموزانی که ورزش نمی کنند دارند.

جدول 3 ـ4 : فراوانی و درصد فراوانی بدست آمده در رابطه با فرضیه                                        دوم تحقیق بررسی تاثیر افزایش زنگ ورزش در سلامت روانی دانش آموزان

ردیف فراوانی درصد فراوانی
بله 52 ٪ 65
خیر 28 ٪35
جمع 80 ٪100

جدول3 ـ 4 :  فراوانیهاي  مورد مشاهده و مورد انتظار در رابطه با فرضیه دوم

بررسی تاثیر افزایش زنگ ورزش در سلامت روانی

ردیف بله خیر جمع
 f 52 28 80
ef 40 40 80
ef ـ of 12 12- 0
²(e fـ of ) 144 144 288
² (ef ـ of )

ef

6/3 3/3 2/7

 

 

² (  e  f  ـ o f )

2 /7=—————— =2 X

e f

 

همانطور که جدول 4-4  نشان می دهد چون 2 X بدست آمده 2/7 از 2X جدول 361/4  بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته است و می توان نتیجه گرفت که بین افزایش زنگ ورزش و سلامت روانی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد به این صورت که زنگ ورزش و بالا رفتن آن باعث ایجاد روحیه سالم در بین دانش آموزان خواهد شد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *