در طول روز سر و سامان بدهند؛ این افراد نیروی فراطبیعی ندارند، فقط برخی عادات ساده و یا یکم عجیب دارند که آنها را در کارشان به کار می‌گیرند. عاداتی به سادگی مرتب نگه داشتن محل کار و یا داشتن ? ساعت خواب خوب شبانه.
در این مقاله می‌توانید ?? عادتی که بهره‌وری شما را خیلی بالا می‌برد، بخوانید.

?. محیط کار تمیز و مرتب

شاید هرج‌ومرج منجر به خلاقیت بیشتری بشود، اما یک دفتر کار درهم و برهم کمکی به انجام بهتر کارها نمی‌کند. جاش دیویس (Josh Davis)، مدیر واحد تحقیقات مؤسسه‌ی «رهبری اعصاب» می‌گوید: «توجه یعنی انتخاب چیزهای غیرعادی.» پرونده‌های در دیدرس یادآور کارهای ناتمام هستند. کتاب ناتمامی که روی میز کارتان جا خوش کرده، شما را برای طفره رفتن از کار وسوسه می‌کند. حتی اگر فکر می‌کنید بی‌نظمی تأثیری بر کارتان ندارد، به هر حال بر قدرت تمرکزتان اثر می‌گذارد.
افرادی که میز کار مرتبی دارند، کمتر خسته می‌شوند و وقفه‌های کاری کمتری دارند. نتایج پژوهشی که در «هاروارد بیزنس ریویو» (Harvard Business Review) منتشر شده، نشان می‌دهد که دفتر کار تمیز و مرتب باعث می‌شود افراد زمان بیشتری را معادل ?.? برابر، به کار بپردازند. شاید در میان به‌هم‌ریختگی‌ها احساس راحتی بیشتری کنید اما محیط نامرتب و بی‌نظم مانع بزرگی برای کار کردن است.
________________________________________
: ? روش افزایش بهره‌وری کارکنان بر اساس ساختار مغز
________________________________________
?. توجه به قانون ??/??
هر قدر هم که روز شلوغ و پرکاری داشته باشید، طوری برنامه‌ریزی کنید که ?? دقیقه (معادل ?? درصد از ? ساعت کاری) به کا