بررسی اولویت بندی هر یک از ابعاد مدیریت استعداد در بانک رفاه

نقش و حمایت مدیران:

کلید موفقیت مدیریت استعداد در سازمان آن است که همه مدیران در هر سطحی نقش موثري را در این زمینه ایفا کنند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان براي ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وري در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان درتحقق اهداف درگرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهاي موثر رهبري است. مدیر در نقش رهبري سازمان می تواند سبکهاي متفاوتی را در هدایت نیروي انسانی انتخاب کند. الگوهاي رفتاري مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوي در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبري می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وري سازمان خود را افزایش دهند (فرانک و همکاران[1]، 1997، ص 2).

همانطور که قبلا نیز مطرح شد سازمانهاي موفق در بحث مدیریت استعداد آنهایی هستند که مدیران عالی آن در این زمینه حمایت لازم را داشته اند و همه مدیران زیر مجموعه را ملزم به رعایت آن دانسته اند. این حمایت دو طرفه است. به این صورت که مدیریت استعداد با انتصاب افراد مناسب در مشاغل کلیدي از تصمیم گیري و تفکر مدیران حمایت می نماید (حاجی کریمی و حسینی، 1389، ص 58).

 

2-5-6- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری:

امروزه حرکت از دیوان سالاری به سوی شایسته سالاری در سازمان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.سازمان ها اگر به دنبال نواوری،خلاقیت و ابتکار و پرورش افراد شایسته باشند و بر کیفیت و اثربخشی فعالیت ها تاکید کنند، لزوما” باید بسیاری از مقررات دست و پا گیر اداری را تعدیل کنند،زیرا بوروکراسی به خاطر ویژگی های ذاتی خود نمی تواند به خلاقیت ها و ابتکارات میدان دهد و در بسیاری ازموارد کیفیت را فدای کمیت می سازد. کاهش بوروکراسی در سازمان ها، زمینه مشارکت و خلاقیت را تسهیل می کند و این خود تحولی دیگر در جهت توسعه مدیریت استعداد در سازمان است(تصدیقی،1385، ص 44).

 

2-5-7- كشف افراد باهوش و لايق:

بازبيني برنامه استخدام و يا حفظ نيروها هميشه ساده نبوده است. سازمانها به شدت درتلاش و رقابتند تا باهـوشترين وكارآزموده­ترين­ها را به خدمت گيرند. همزمان بسياري در تلاشند تا قدرتمندسازي و رهبري مؤثر را توسعه دهند. امروزه، يافتن افراد لايق و فعاليتهاي جبراني و پاداش به نظام (سيستم) براي نگهداري مغز سازمان مهمترين كار است. كوهن مي گويد كه سازمانها درحال درگيري و مطالعه اين مهم هستند كه چگونه مي توانند افراد لايق را حفظ كنند (جمشیدی و پور یوسفی،1383، ص 52).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-5-8- آموزش مدیریت منابع انسانی:

در دهه اخیر آموزش به عنوان زیربنای اصلی در فرایند توسعه منابع انسانی همواره مورد تأکید بوده و پارادایم جدید توسعه منابع انسانی، نظام­های یادگیری یکپارچه را عامل اصلی ارتقای شایستگی­های سرمایه های انسانی می­داند (دهقانان، 1386، ص 28).

روند مستمر تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي، پيشرفت هاي شگرف در علوم و فنون مجموعه پديده ها و مسائلي هستند كه نيازهاي آموزشي نيروي انساني شاغل در يك سازمان را افزايش مي دهد. امروزه رشد نيروي انساني از طريق آموزش و پرورش بيش از پيش مورد توجه و تأكيد سازمانها قرار گرفته است. تأكيدي كه در كوشش هاي مديريت نوين، تحولي چشمگير به شمار مي آيد. به بيان ديگر اكنون آموزش و پرورش مدیران در رديف اساسي ترين وظايف هر سازمان قرار گرفته است. در اين راستا مهمترين وظيفه سازمان آن است كه با تدوين مستمر برنامه هاي آموزشي، راه دگرگون شدن و بهبود كار را هموار نمايد (ذبیحی و عرفانیان خانزاده، 1389، ص 43).

آموزش یک وظیفه حیاتی برای سازمانهاست. برای بقاء و شکوفایی در جهان کاملا رقابتی و در حال پیشرفت امروز و فردا، کارفرمایان باید بتوانند به طور مستمر دانش، مهارتها، نگرشها و رفتارهای کارکنان را به روز آوری نموده و بهبود بخشند(موسکوویتز[2]، 2008). امروزه با گسترش روز افزون علوم و فنون و پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه، این ضرورت بیش از پیش احساس می شود که کارکنان برای برخورد موثر با مسائل و مشکلات سازمانی و تلاش برای حل آنها باید از روشهای جدید و بدیع و بهره برداری از حداکثر توانایی علمی، عملکرد خویش را توسعه و تکامل بخشند. بهبود منابع انسانی به طور اعم از طریق آموزش و به طور اخص از طریق آموزش ضمن خدمت از موثرترین وسایل همسازی و انطباق مدیران و سازمانها با شرایط متغیر و تحولات زمانی و مکانی است (سعادتی تبار، 1390، ص 19).

[1]. Frank et al

  1. Moskowitz