مقالات

برای، این، پولدار، ??، همیشه

دانلود پایان نامه

ر مرحله اول تفسیر کروموزوم برای هر نود درخواست کننده، در طول ارسال رله‌های مربوطه مشخص می‌شود و در مرحله دوم امکان ارسال همزمان برای هر ژن بررسی شده و در نهایت تفسیر کروموزوم بدست می‌آید. هرچه امکان ارسال همزمان در تفسیر یک کروموزوم افزایش یابد ارزش کروموزوم بیشتر خواهد شد؛ بنابراین احتمال انتخاب کروموزوم مربوطه در مرحله بعد در تشکلیل جمعیت اولیه افزایش می‌یابد. در ادامه به بررسی نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی می‌پردازیم
شکل ‏518- مراحل تفسیر کروموزوم تک بعدی
شبیه سازی
در این بخش ابتدا به تشریح محیط شبیه‌سازی، معیارهای ارزیابی و سناریوهای مختلف شبیه‌سازی پرداخته می‌شود. در ادامه نتایج حاصل از شبیه‌سازی ارائه می‌شود.
محیط شبیه سازی
پیاده‌سازی الگوریتم‌ها و انجام شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار Matlab صورت گرفته است. فرض شده است تمامی گره‌‌‌های شبکه ثابت بوده و یا حرکتی آرام (به نحوه‌ی که توپولوژی شبکه تغییر نیابد) دارند. گره‌‌‌ها در مد یک طرفه کار183 می‌کنند(فراسو). شبـکه از یک کانال بدون خطـا بـرای ارسال دیتا استفاده می‌نمـاید. ساختار شبـکه‌ی مش مبتنی بر استاندارد WiMAX[a278] است. ذکر این نکته حائـز اهمیت است که پیاده سـازی مسئله در شرایط دیـگر نظیر LTE-Advanced ایده‌ی الگوریتم پیشنهادی را تغییر نمی‌دهد. شرایط اضافه شدن یک گره‌‌‌ جدید در مسئله زمان‌بندی مشخص است و اضافه شدن یک گره‌‌‌ جدید در شبکه اشکالی ایجاد نمی‌‌کند و در زمان‌بندی بعدی در نظر خواهد گرفته شد. قابلیت استفاده مجدد از فضای فرکانسی در مسئله وجود دارد. هر دونوع تداخل نوع اول و دوم در مسئله درنظر گرفته شده است.پارامترهای مورد استفاده در شبیه سازی در جدول (5-2) آورده شده است.
با توجـه بـه طـول فریم و پهنـای باند کانال که در فصول قبل بدان اشاره شد، هر فــریم از ۸۰۰ سمبل OFDM تشکیـل می‌شـود. از آنـجا کـه MSH-CTRL-LEN= 10 است از این تعداد 730 سمبل در زیر فریم دیتا قرار دارند. با توجه به مدولاسیون و کدینگ مورد استفاده، هر پنجره زمانی در زیر فریم دیتا شامل سه سمبل OFDM بوده و در مجموع ۲۴۳ پنجره زمانی در زیر فریم دیتا وجود دارد. از آنجا که سربار ارسال در 802.16(تعداد [a279]سمبل‌های محافظ OFDM ) معادل سه سمبل در نظر گرفته شده است، لذا در هر ارسال یک پنجره زمانی به عنوان سربار می باشد. با توجه به اینکه از BPSK1/2 استفاده می شود، برای هر ارسال در یک فریم، این سربار معادل 28.8kps می باشد.
جدول ‏52 پارامترهای مورد استفاده در شبیه سازی
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ
BPSK-1/2
ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﮐﺪﻳﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
MSH-CTRL-LEN
10ms
ﻃﻮﻝ ﻓﺮﻳﻢ
20MHZ
ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎﻝ
30m
ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺭﺳﺎﻝ
3
تعداد رله
Uplink
نوع ترافیک
توپولوژی مسئله به صورت زیر درنظر گرفته شده است:
شبیه سازی ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ L×L ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ، d ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺭﺳﺎﻝ هر گره بر حسب متر[a280]، r رله‌های طول ارسال گره‌‌‌ و n تعداد گره‌‌‌های درخواست کننده ﺍﺳﺖ. ( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ گره‌‌‌های شبکه ﻭ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود، ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ[17] ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ)
BS ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ است.
مطابق با استاندارد LTE-Advanced و WiMAX تعداد رله‌های شبکه کمتر از 3 درنظر گرفته شده است. تحقیقات گوناگون نشان داده است که درنظر گرفتن تعداد رله بیشتر تضمین خدمات سرویس را با چالش‌های غیر قابل حلی مواجه می‌کند[71،72،73،74،75،76].
تمامی گره‌‌‌های شبکه از یک نوع مدولاسیون استفاده می‌کنند.
مسیریابی در کل مسیر مشخص درنظر گرفته شده است.
ترافیک ارسالی به صورت فراسو در نظرگرفته شد.
نرخ تولید بسته‌ها جهت شبیه سازی شرایط مشابه ترافیک‌های شبکه‌های واقعی، توزیع گاما درنظر گرفته شد. در[77] نشان داده شده است که در نظر گرفتن توزیع گاما منجر به تولید ترافیک‌های مشابه شرایط حقیقی می‌شود.
در توزیع گاما میزان پهنای باند درخواستی گره‌‌‌ها در محدوده 0.05 Mbps( برا[a281]ی صدا با کیفیت بالا مثل موسیقی) و تا 0.128 Mbps ( برای [a282]ویدئو با رزولوشن 320×240 مثل ویدئو کنفرانس) درنظر گرفته شده است. علاوه براین برای سررسید در توزیع گاما میانگین میزان تأخیر انتها به انتهای ارسال درخواستی گره‌‌‌ها در بازه 10 تا 60 میلی ثانیه شبیه سازی شده است. پیاده سازی الگوریتم برای 20 نسل تکرار شده است.
نتایج حاصل از شبیه‌سازی
در پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی، جمعیت اولیه ، 50 والد در نظر گرفته شده است. احتمال ترکیب برای 40 والد برتر هر نسل 80 درصد و همچنین میزان والد کاندید برای عمل جهش 15 و احتمال جهش ، 5 درصد در نظر گرفته شد. بنابراین در هر نسل 55 فرزند جدید تولید می‌شود. 55 فرزند جدید با 50 والد قدیم مورد بررسی قرار می‌گیرند و از این 105 کروموزوم براساس تابع برازندگی در هر نسل 50 والد برای نسل بعد انتخاب می‌شوند. پارامترهای الگوریتم پیشنهادی که به اختصار آن را 184LA-GA می‌نامیم در جدول (5-3) آورده شده است.
جدول ‏53- پارامترهای مورد استفاده در شبیه سازی(الگوریتم ژنتیک)
جمعیت اولیه
احتمال ترکیب
جمعیت کاندید برای ترکیب
احتمال جهش
جمعیت کاندید برای جهشغذایی سالم، ورزش منظم و ارزش قائل شدن برای جسم‌شان، به پیشرفت خود سرعت بخشیده، متناسب و خوش‌اندام باقی می‌مانند، از تنبلی و سستی دوری می‌کنند و بنابراین فردی متفاوت خواهند بود.
________________________________________
: ?? نکته علمی در مورد سلامتی
________________________________________
تبلیغات

?. هر روز مطالعه می‌کنند و عاشق این کار هستند

افراد پولدار ، فقط جسم خود را با غذاهای سالم تغذیه نمی‌کنند، بلکه ذهن‌شان را نیز با دانش و اطلاعات می‌پرورانند. جالب است بدانید تقریبا ?? درصد از افراد پولدار ی که به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند، نسبت به مطالعه ابراز علاقه می‌کردند. بیشتر کتاب‌هایی که توسط این افراد مطالعه می‌شود، کتاب‌های اصلاح فردی و غیرداستانی است که منبع خوبی برای الهام‌بخشی و دانش به شمار می رود.
?. در مسیر رفت‌وآمد، به کتاب‌های صوتی گوش می‌دهند

آنها زمانی که در جاده‌ها هستند، به جای گوش کردن موسیقی پاپ، به کتاب‌های صوتی گوش می‌دهند تا ذهن‌شان همیشه در حال و هوای دست‌یابی به نتایج فوق‌العاده باشد. برای مثال، فرض کنیم که روزی یک ساعت را در ترافیک سپری می‌کنید. اگر این یک ساعت را صرف گوش دادن به کتاب‌های صوتی یا پادکست‌ها کنید، سالانه ??? ساعت از زمان خود را به اصلاح فردی اختصاص داده‌اید.
?. سخت‌کوش‌ترین افراد هستند
وقتی از دواین جانسون (Dwayne Johnson)، (مردی که از فقر، به هالیوود رسید) در مورد اسرار موفقیت‌اش پرسیدند، او در جواب گفت که هیچ سرّی وجود ندارد بلکه همیشه، سخت‌کوش‌ بودن، شما را یک گام به تحقق رؤیاهای‌تان نزدیک‌تر می‌کند.
?. زندگی خانوادگی را در اولویت قرار می‌دهند

افراد پولدار بهتر از همه می‌دانند که چه چیزهایی با پول قابل خریداری است و چه چیزهایی را نمی‌توان تهیه کرد. به همین دلیل است که آنها ارزش بسیار زیادی برای خانواده قائل هستند و معتقدند برای خانواده نمی‌توان قیمتی در نظر گرفت. آنها می‌دانند که پول همیشه به دست خواهد آمد در حالی‌که زمان محدودی برای سپری کردن با خانواده وجود دارد و به همین دلیل، برای آنها خانواده در اولویت است.
________________________________________
: آیا برای موفقیت باید لذت زندگی کردن را فراموش کنیم؟
________________________________________
?. برای وقت‌شان ارزش قائل‌اند و از آن عاقلانه استفاده می‌کنند

در دنیای پُر از عوامل منحرف‌کننده، هدر دادن زمان، کار ساده‌ای است. ولی افراد پولدار هرگز اجازه نمی‌دهند وقت‌شان به هدر برود. آنها به خوبی می‌دانند زمان از دست رفته، دیگر هیچ‌وقت برنخواهدگشت و به همین دلیل است که، زمان برای آنها منبع بسیار باارزشی به حساب می‌آید.
________________________________________
: چطور ارزش وقت خود را در پانزده دقیقه حساب کنیم
________________________________________
?. با افراد هم‌فکر معاشرت می‌کنند
جیم رآن (Jim Rohn)، کارآفرین، نویسنده و سخنرانِ انگیزشی می‌گوید:
«خصلت‌های شما، میانگین خصلت‌های ? نفری است که بیش از دیگران، با شما هستند.»
افراد منفی‌بافی که بر ذهن و اعمال فرد تأثیر می‌گذارند و او را پایین می‌کشند، در زندگی افراد پولدار جایی نخواهند داشت. آنها برای حفاظت از خود در برابر افراد منفی، با دوستانی رابطه دارند که برای پیشرفتِ بیشتر به آنها انگیزه می‌دهند.
________________________________________
: با جالب‌ترین فواید دوستی برای سلامتی آشنا شوید
________________________________________
??. به عادت‌های‌شان توجه می‌کنند

این عادت‌های شماست که شما را می‌سازد. اگر تنقلاتی می‌خورید که ارزش غذایی ندارند، حرف‌های منفی می‌زنید و بدون فکر وقت‌تان را هدر می‌دهید، آینده‌ی روشنی پیش روی شما نخواهد بود. افراد پولدار، با دقت به عادت‌های‌شان توجه می‌کنند و فقط کارهایی را انجام می‌دهند که برای زندگی آنها ارزشمند است.
??. سعی می‌کنند یاد بگیرند که دنیای مالی چگونه عمل می‌کند

امروزه داشتن دانش مالی مناسب، کلید زنده ماندن و غرق نشدن در بدهی و تعهدات مالی است. افراد پولدار برای اینکه به کارشناسان مالی تبدیل شوند، وقت اختصاص می‌دهند، بنابراین در نهایت، ثروت آنها در راستای اهداف‌شان قرار خواهد گرفت نه برخلاف آن.
________________________________________
: ?? تصمیم مالی که ?? سال دیگر از گرفتن آنها پشیمان خواهید شد
________________________________________
??. در مسائل مالی به بخت و اقبال، اعتقادی ندارند
پول از طریق کارِ سخت همراه با خلاقیت، تحقیق در بازار و سایر عوامل به دست آمده و بدون شک، بدشانسی از مهم‌ترین عوامل به دست آوردن پول به شمار نمی‌آید. به همین دلیل است که افراد پولدار ، در قرعه‌کشی‌ و قمار شرکت نمی‌کنند. البته آنها از ریسک‌های مالی گریزان نیستند، ولی همیشه حساب‌شده‌ عمل می‌کنند.
??. بیش از پولی را که به دست آورده‌اند، خرج نمی‌کنند
اگر شما پول زیادی به دست بیاورید و تمام آن را خرج کنید، در پایان باز هم فردی ورشکسته و بی‌پول خواهید بود. معمولا افراد فقیر، میزان بیشتری از آنچه به دست آورده‌اند را خرج می‌کنند که ناشی از تفکر کوتاه‌مدت آنهاست. ولی افراد پولدار می‌توانند خشنودی و کامیابی‌شان را تداوم بخشند و از نظر مالی، باثبات باقی بمانند و آینده‌شان را تضمین کنند.
________________________________________
: ?? نشانه که می‌گویند هیچ سر‌رشته‌ای در مدیریت پول‌ تان ندارید
________________________________________
??. تلویزیون تماشا نمی‌کنند

تماشای تلویزیون، یکی از مهم‌ترین عوامل هدر دادن زمان است که تقریبا هیچ ارزش افزوده‌ای برای‌تان نخواهد داشت بلکه حتی منجر به زندگی بی‌تحرک و چاقی می‌شود و احتمال ابتلا به دیابت نوع ? را افزایش می‌دهد. از آنجا که افراد پولدار ، سعی در کنار گذاشتن عادت‌های بد از زندگی‌شان را دارند، تماشای تلویزیون را با سرگرمی‌های مفیدتر و خلاقانه‌تری مانند مطالعه‌ی کتاب، جایگزین می‌کنند.
________________________________________
: اعتیاد به تلویزیون چه ضررهایی دارد؟
________________________________________
??. مسئولیت کارهای‌شان را به گردن دیگران نمی‌اندازند
جُرج برنارد (George Bernard)، نمایش‌نامه‌نویس سبک کمدی و منتقد ادبی می‌گوید:
«ما عاقل هستیم، نه به دلیل خاطراتی که از گذشته داریم، بلکه به دلیل مسئولیت‌هایی که برای آینده خواهیم داشت.»
افرادی که نمی‌توانند در زندگی‌شان به چیز قابل توجهی دست یابند، معمولا مسئولیت آینده‌شان را هم نمی‌پذیرند. برای آنها همیشه عاملی خارجی وجود دارد که مقصر است و باید سرزنش شود. ولی در مقابل، افراد موفق، همیشه اشتباهات‌شان را می‌پذیرند و از آنها درس می‌گیرند.
??. دنباله‌روی جمع نیستند

متفاوت فکر کردن، ضروری است. نمی‌توان با کارهای عادی و طرز فکر معمولی، به نتایجی فوق‌العاده دست یافت. افراد پولدار در مسیر دستیابی به اهداف‌شان، از رؤیاهای بزرگ و شکستن قوانین و تعصبات، واهمه‌ای ندارند.
??. فرصت‌ها را از دست نمی‌دهند
افراد ثروتمند سعی می‌کنند تا همیشه در مکان و زمان مناسب قرار بگیرند تا بتوانند تا جای ممکن از امکاناتی که در حال حاضر در اختیار دارند استفاده لازم را ببرند. آنها به خوبی می‌دانند که بعضی از فرصت‌ها، تجربیاتی هستند که می‌توانند زندگی آنها را متحول کنند.
??. فقط بر تحصیلات رسمی تکیه نمی‌کنند
افراد پولدار ، همیشه در حال یادگیری هستند. از نظر آنها، رشد فردی، فرآیندی بی‌پایان است و آنها سعی می‌کنند که کاملا از آن بهره‌مند شوند. پرورش ذهن، از طریق طیف گسترده‌ای از تجربه‌ها به دست می‌آید و تنها با تکیه کردن بر سیستم آموزشی، محقق نمی‌شود.
________________________________________
: چطور مهارت‌های یادگیری خود را افزایش دهیم
________________________________________
??. اجازه نمی‌دهند افکار منفی بر اعمال‌شان تأثیر بگذارد

افکار منفی به ویژه زمانی خطرناک است که تصمیم بگیرید، به بهانه‌ها و توجیه‌های عقلی باور داشته باشید. مغزتان می‌خواهد که ساده‌ترین و راحت‌ترین راه را انتخاب کنید، بنابراین برای متقاعد کردن شما در مورد اینکه نباید این بهانه‌ها و توجیه‌ها را باور کنید، هیچ تلاشی نمی‌کند. کلید موفقیت این است که اجازه دهید این افکار محو شوند و به جای آنها، به دلایلی قوی برای اعتقاد به خودتان، روی بیاورید.
??. همیشه بله نمی‌گویند
نه گفتن در زمان مناسب، مهارت مفیدی است که موجب سلامتی، ثروت و سعادت می‌شود. اگر سعی کنید در بیشتر اوقات بله بگویید، احتمال اینکه از مسیر درست خارج شوید و وقت‌تان را برای انجام تعهدات غیرضروری هدر دهید، بیشتر خواهد بود. ولی افراد پولدار ، می‌دانند چیزهای زیادی وجود دارد که نباید به آنها بله بگویند.
________________________________________
: چطور بدون عذاب وجدان نه بگوییم؟
________________________________________
??. تمام تمرکزشان را بر روی پول نمی‌گذارند

بر خلاف تصورات غلط موجود، پول مهم‌ترین مسئله در مسیر پولدار شدن نیست. افراد پولدار ، با استفاده از سرمایه و نفوذشان، به دنبال تغییر و اصلاح جهان، کمک به جامعه و صرفا تجربه کردنِ زندگی به شیوه‌ای متفاوت با سایر مردم هستند. برای نمونه، بیل گیتس (از ثروتمندترین افراد جهان)، یکی از بخشنده‌ترین افراد در جهان نیز است. او مقدار زیادی از پولی که به دست می‌آورد را می‌بخشد و تصمیم گرفته است که پس از مرگ، بیشتر ثروت خود را به اهداف بشردوستانه و خیریه اختصاص دهد.
??. تسلیم نمی‌شوند
پولدار شدن، یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. رسیدن به این هدف نیازمند صرف وقت و تلاش زیادی است و باید در مسیری پُر از موانع و شکست‌ها قدم بگذاریم تا در نهایت به هدف خود دست یابیم. مسئله‌ی مهم در این مسیر، این است که مقاوم و محکم بوده، به خودباوری برسیم و هرگز تسلیم نشویم.
برگرفته از: lifehack.org

این کتاب پرطرفدار را از دست ندهید
کتاب الکترونیکی

کتاب الکترونیکی ?? ستون ثروت
مثل یک میلیاردر فکر کنید

12000تومانافزایش بهره وری در سازمان یکی از اساسی‌ترین اهداف کسب‌و‌کار است که متأسفانه از طرف تیم منابع انسانی مورد غفلت قرار می‌گیرد. اکثر متخصصان منابع انسانی اذعان دارند که وظیفه‌ی آنها ایجاد سیاست‌ها، رویه‌ها و برنامه‌های مدیریت کارکنان است. اما برای برقراری ارتباط بین این عناصر و افزایش بهره وری کارکنان، تلاش اندکی می‌کنند. در این مقاله، با ?? عامل مؤثر بر بهره وری در سازمان و نقش منابع انسانی در پیشرفت سازمان آشنا می‌شوید.

:
معرفی معروف‌ترین نظریه‌ های انگیزشی و تاثیر آنها بر بهره‌وری کارمندان
عوامل موثر بر بهره‌ وری نیروی انسانی چیست؟
عدالت سازمانی چیست و چه نقشی در عملکرد کارکنان دارد؟
معمولا برنامه‌های تشویقی طوری پی‌ریزی می‌شوند که همه‌ی بودجه‌ی صرف‌شده برای پاداش‌ها، همسو با مُد بازار باشد. یعنی در خیلی از شرکت‌ها در تخصیص پاداش، عملکرد کارمندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط درصدی از درآمد به‌عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود. برای خرید ابزارهای آموزشی هم بیشتر به این توجه می‌شود که کدام تأمین‌کننده، کمترین هزینه را پیشنهاد می‌دهد نه اینکه کدام‌یک بیشترین بهره‌‌وری را تضمین می‌کند. در هنگام استخدام کارمندان نیز بیشتر به کم کردن هزینه‌ها اهمیت داده می‌شود و بهبود قابلیت یا ظرفیت شرکت، کمتر در نظر گرفته می‌شود.
متأسفانه در شرکت‌های معمولی، بخش منابع انسانی به‌جای اینکه محلی برای ارائه‌ی راه‌حل‌های افزایش بهره ‌وری در سازمان باشد، واسطه‌ای برای اجرای معاملات محسوب می‌شود. اگر شما هم بر این باورید که بخش منابع انسانی باید در جهتی فعالیت کند که بهره‌ وری در سازمان افزایش یابد، ادامه‌ی مقاله را بخوانید.
محققان براساس تحقیقات سی‌ساله‌ی خود، ?? عامل مؤثر بر افزایش بهره‌ وری در سازمان را شناسایی کرده‌اند. در ادامه با این عوامل آشنا می‌شوید.

?. کارمندان نوآور و با عملکرد بالا؛ اساس بهره وری در سازمان

استخدام و حفظ نیروهایی که قابلیت‌های منحصربه‌فردی دارند و باانگیزه هستند، مؤثرترین عامل

92