براي، اين، پولدار، ??، هميشه

ر مرحله اول تفسیر کروموزوم برای هر نود درخواست کننده، در طول ارسال رله‌های مربوطه مشخص می‌شود و در مرحله دوم امکان ارسال همزمان برای هر ژن بررسی شده و در نهایت تفسیر کروموزوم بدست می‌آید. هرچه امکان ارسال همزمان در تفسیر یک کروموزوم افزایش یابد ارزش کروموزوم بیشتر خواهد شد؛ بنابراین احتمال انتخاب کروموزوم مربوطه در مرحله بعد در تشکلیل جمعیت اولیه افزایش می‌یابد. در ادامه به بررسی نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی می‌پردازیم
شکل ‏518- مراحل تفسیر کروموزوم تک بعدی
شبيه سازي
در اين بخش ابتدا به تشريح محيط شبيه‌سازي، معيارهاي ارزيابي و سناريوهاي مختلف شبيه‌سازي پرداخته مي‌شود. در ادامه نتايج حاصل از شبيه‌سازي ارائه مي‌شود.
محيط شبيه سازي
پياده‌سازي الگوريتم‌ها و انجام شبيه‌سازي در محيط نرم‌افزار Matlab صورت گرفته است. فرض شده است تمامي گره‌‌‌های شبکه ثابت بوده و یا حرکتی آرام (به نحوه‌ی که توپولوژی شبکه تغییر نیابد) دارند. گره‌‌‌ها در مد يک طرفه کار183 مي‌کنند(فراسو). شبـکه از يک کانال بدون خطـا بـراي ارسال ديتا استفاده مي‌نمـايد. ساختار شبـکه‌ی مش مبتنی بر استاندارد WiMAX[a278] است. ذکر این نکته حائـز اهمیت است که پیاده سـازی مسئله در شرایط دیـگر نظیر LTE-Advanced ایده‌ی الگوریتم پیشنهادی را تغییر نمی‌دهد. شرایط اضافه شدن یک گره‌‌‌ جدید در مسئله زمان‌بندی مشخص است و اضافه شدن یک گره‌‌‌ جدید در شبکه اشکالی ایجاد نمی‌‌کند و در زمان‌بندی بعدی در نظر خواهد گرفته شد. قابلیت استفاده مجدد از فضای فرکانسی در مسئله وجود دارد. هر دونوع تداخل نوع اول و دوم در مسئله درنظر گرفته شده است.پارامترهاي مورد استفاده در شبيه سازي در جدول (5-2) آورده شده است.
با توجـه بـه طـول فريم و پهنـاي باند کانال که در فصول قبل بدان اشاره شد، هر فــريم از ۸۰۰ سمبل OFDM تشکیـل می‌شـود. از آنـجا کـه MSH-CTRL-LEN= 10 است از اين تعداد 730 سمبل در زير فريم ديتا قرار دارند. با توجه به مدولاسيون و کدينگ مورد استفاده، هر پنجره زماني در زير فريم ديتا شامل سه سمبل OFDM بوده و در مجموع ۲۴۳ پنجره زماني در زير فريم ديتا وجود دارد. از آنجا که سربار ارسال در 802.16(تعداد [a279]سمبل‌هاي محافظ OFDM ) معادل سه سمبل در نظر گرفته شده است، لذا در هر ارسال يک پنجره زماني به عنوان سربار مي باشد. با توجه به اينکه از BPSK1/2 استفاده مي شود، براي هر ارسال در يک فريم، اين سربار معادل 28.8kps مي باشد.
جدول ‏52 پارامترهاي مورد استفاده در شبيه سازي
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ
BPSK-1/2
ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﮐﺪﻳﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
MSH-CTRL-LEN
10ms
ﻃﻮﻝ ﻓﺮﻳﻢ
20MHZ
ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎﻝ
30m
ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺭﺳﺎﻝ
3
تعداد رله
Uplink
نوع ترافیک
توپولوژی مسئله به صورت زیر درنظر گرفته شده است:
شبیه سازی ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ L×L ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ، d ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺭﺳﺎﻝ هر گره بر حسب متر[a280]، r رله‌های طول ارسال گره‌‌‌ و n تعداد گره‌‌‌های درخواست کننده ﺍﺳﺖ. ( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ گره‌‌‌های شبکه ﻭ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود، ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ[17] ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ)
BS ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ است.
مطابق با استاندارد LTE-Advanced و WiMAX تعداد رله‌های شبکه کمتر از 3 درنظر گرفته شده است. تحقیقات گوناگون نشان داده است که درنظر گرفتن تعداد رله بیشتر تضمین خدمات سرویس را با چالش‌های غیر قابل حلی مواجه می‌کند[71،72،73،74،75،76].
تمامی گره‌‌‌های شبکه از یک نوع مدولاسیون استفاده می‌کنند.
مسیریابی در کل مسیر مشخص درنظر گرفته شده است.
ترافیک ارسالی به صورت فراسو در نظرگرفته شد.
نرخ تولید بسته‌ها جهت شبیه سازی شرایط مشابه ترافیک‌های شبکه‌های واقعی، توزیع گاما درنظر گرفته شد. در[77] نشان داده شده است که در نظر گرفتن توزیع گاما منجر به تولید ترافیک‌های مشابه شرایط حقیقی می‌شود.
در توزیع گاما میزان پهنای باند درخواستی گره‌‌‌ها در محدوده 0.05 Mbps( برا[a281]ی صدا با کیفیت بالا مثل موسیقی) و تا 0.128 Mbps ( برای [a282]ویدئو با رزولوشن 320×240 مثل ویدئو کنفرانس) درنظر گرفته شده است. علاوه براین برای سررسید در توزیع گاما میانگین میزان تأخیر انتها به انتهای ارسال درخواستی گره‌‌‌ها در بازه 10 تا 60 میلی ثانیه شبیه سازی شده است. پیاده سازی الگوریتم برای 20 نسل تکرار شده است.
نتایج حاصل از شبیه‌سازی
در پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی، جمعیت اولیه ، 50 والد در نظر گرفته شده است. احتمال ترکیب برای 40 والد برتر هر نسل 80 درصد و همچنین میزان والد کاندید برای عمل جهش 15 و احتمال جهش ، 5 درصد در نظر گرفته شد. بنابراین در هر نسل 55 فرزند جدید تولید می‌شود. 55 فرزند جدید با 50 والد قدیم مورد بررسی قرار می‌گیرند و از این 105 کروموزوم براساس تابع برازندگی در هر نسل 50 والد برای نسل بعد انتخاب می‌شوند. پارامترهای الگوریتم پیشنهادی که به اختصار آن را 184LA-GA می‌نامیم در جدول (5-3) آورده شده است.
جدول ‏53- پارامترهاي مورد استفاده در شبيه سازي(الگوریتم ژنتیک)
جمعیت اولیه
احتمال ترکیب
جمعیت کاندید برای ترکیب
احتمال جهش
جمعیت کاندید برای جهشغذايي سالم، ورزش منظم و ارزش قائل شدن براي جسم‌شان، به پيشرفت خود سرعت بخشيده، متناسب و خوش‌اندام باقي مي‌مانند، از تنبلي و سستي دوري مي‌کنند و بنابراين فردي متفاوت خواهند بود.
________________________________________
: ?? نکته علمي در مورد سلامتي
________________________________________
تبليغات

?. هر روز مطالعه مي‌کنند و عاشق اين کار هستند

افراد پولدار ، فقط جسم خود را با غذاهاي سالم تغذيه نمي‌کنند، بلکه ذهن‌شان را نيز با دانش و اطلاعات مي‌پرورانند. جالب است بدانيد تقريبا ?? درصد از افراد پولدار ي که به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند، نسبت به مطالعه ابراز علاقه مي‌کردند. بيشتر کتاب‌هايي که توسط اين افراد مطالعه مي‌شود، کتاب‌هاي اصلاح فردي و غيرداستاني است که منبع خوبي براي الهام‌بخشي و دانش به شمار مي رود.
?. در مسير رفت‌وآمد، به کتاب‌هاي صوتي گوش مي‌دهند

آنها زماني که در جاده‌ها هستند، به جاي گوش کردن موسيقي پاپ، به کتاب‌هاي صوتي گوش مي‌دهند تا ذهن‌شان هميشه در حال و هواي دست‌يابي به نتايج فوق‌العاده باشد. براي مثال، فرض کنيم که روزي يک ساعت را در ترافيک سپري مي‌کنيد. اگر اين يک ساعت را صرف گوش دادن به کتاب‌هاي صوتي يا پادکست‌ها کنيد، سالانه ??? ساعت از زمان خود را به اصلاح فردي اختصاص داده‌ايد.
?. سخت‌کوش‌ترين افراد هستند
وقتي از دواين جانسون (Dwayne Johnson)، (مردي که از فقر، به هاليوود رسيد) در مورد اسرار موفقيت‌اش پرسيدند، او در جواب گفت که هيچ سرّي وجود ندارد بلکه هميشه، سخت‌کوش‌ بودن، شما را يک گام به تحقق رؤياهاي‌تان نزديک‌تر مي‌کند.
?. زندگي خانوادگي را در اولويت قرار مي‌دهند

افراد پولدار بهتر از همه مي‌دانند که چه چيزهايي با پول قابل خريداري است و چه چيزهايي را نمي‌توان تهيه کرد. به همين دليل است که آنها ارزش بسيار زيادي براي خانواده قائل هستند و معتقدند براي خانواده نمي‌توان قيمتي در نظر گرفت. آنها مي‌دانند که پول هميشه به دست خواهد آمد در حالي‌که زمان محدودي براي سپري کردن با خانواده وجود دارد و به همين دليل، براي آنها خانواده در اولويت است.
________________________________________
: آيا براي موفقيت بايد لذت زندگي کردن را فراموش کنيم؟
________________________________________
?. براي وقت‌شان ارزش قائل‌اند و از آن عاقلانه استفاده مي‌کنند

در دنياي پُر از عوامل منحرف‌کننده، هدر دادن زمان، کار ساده‌اي است. ولي افراد پولدار هرگز اجازه نمي‌دهند وقت‌شان به هدر برود. آنها به خوبي مي‌دانند زمان از دست رفته، ديگر هيچ‌وقت برنخواهدگشت و به همين دليل است که، زمان براي آنها منبع بسيار باارزشي به حساب مي‌آيد.
________________________________________
: چطور ارزش وقت خود را در پانزده دقيقه حساب کنيم
________________________________________
?. با افراد هم‌فکر معاشرت مي‌کنند
جيم رآن (Jim Rohn)، کارآفرين، نويسنده و سخنرانِ انگيزشي مي‌گويد:
«خصلت‌هاي شما، ميانگين خصلت‌هاي ? نفري است که بيش از ديگران، با شما هستند.»
افراد منفي‌بافي که بر ذهن و اعمال فرد تأثير مي‌گذارند و او را پايين مي‌کشند، در زندگي افراد پولدار جايي نخواهند داشت. آنها براي حفاظت از خود در برابر افراد منفي، با دوستاني رابطه دارند که براي پيشرفتِ بيشتر به آنها انگيزه مي‌دهند.
________________________________________
: با جالب‌ترين فوايد دوستي براي سلامتي آشنا شويد
________________________________________
??. به عادت‌هاي‌شان توجه مي‌کنند

اين عادت‌هاي شماست که شما را مي‌سازد. اگر تنقلاتي مي‌خوريد که ارزش غذايي ندارند، حرف‌هاي منفي مي‌زنيد و بدون فکر وقت‌تان را هدر مي‌دهيد، آينده‌ي روشني پيش روي شما نخواهد بود. افراد پولدار، با دقت به عادت‌هاي‌شان توجه مي‌کنند و فقط کارهايي را انجام مي‌دهند که براي زندگي آنها ارزشمند است.
??. سعي مي‌کنند ياد بگيرند که دنياي مالي چگونه عمل مي‌کند

امروزه داشتن دانش مالي مناسب، کليد زنده ماندن و غرق نشدن در بدهي و تعهدات مالي است. افراد پولدار براي اينکه به کارشناسان مالي تبديل شوند، وقت اختصاص مي‌دهند، بنابراين در نهايت، ثروت آنها در راستاي اهداف‌شان قرار خواهد گرفت نه برخلاف آن.
________________________________________
: ?? تصميم مالي که ?? سال ديگر از گرفتن آنها پشيمان خواهيد شد
________________________________________
??. در مسائل مالي به بخت و اقبال، اعتقادي ندارند
پول از طريق کارِ سخت همراه با خلاقيت، تحقيق در بازار و ساير عوامل به دست آمده و بدون شک، بدشانسي از مهم‌ترين عوامل به دست آوردن پول به شمار نمي‌آيد. به همين دليل است که افراد پولدار ، در قرعه‌کشي‌ و قمار شرکت نمي‌کنند. البته آنها از ريسک‌هاي مالي گريزان نيستند، ولي هميشه حساب‌شده‌ عمل مي‌کنند.
??. بيش از پولي را که به دست آورده‌اند، خرج نمي‌کنند
اگر شما پول زيادي به دست بياوريد و تمام آن را خرج کنيد، در پايان باز هم فردي ورشکسته و بي‌پول خواهيد بود. معمولا افراد فقير، ميزان بيشتري از آنچه به دست آورده‌اند را خرج مي‌کنند که ناشي از تفکر کوتاه‌مدت آنهاست. ولي افراد پولدار مي‌توانند خشنودي و کاميابي‌شان را تداوم بخشند و از نظر مالي، باثبات باقي بمانند و آينده‌شان را تضمين کنند.
________________________________________
: ?? نشانه که مي‌گويند هيچ سر‌رشته‌اي در مديريت پول‌ تان نداريد
________________________________________
??. تلويزيون تماشا نمي‌کنند

تماشاي تلويزيون، يکي از مهم‌ترين عوامل هدر دادن زمان است که تقريبا هيچ ارزش افزوده‌اي براي‌تان نخواهد داشت بلکه حتي منجر به زندگي بي‌تحرک و چاقي مي‌شود و احتمال ابتلا به ديابت نوع ? را افزايش مي‌دهد. از آنجا که افراد پولدار ، سعي در کنار گذاشتن عادت‌هاي بد از زندگي‌شان را دارند، تماشاي تلويزيون را با سرگرمي‌هاي مفيدتر و خلاقانه‌تري مانند مطالعه‌ي کتاب، جايگزين مي‌کنند.
________________________________________
: اعتياد به تلويزيون چه ضررهايي دارد؟
________________________________________
??. مسئوليت کارهاي‌شان را به گردن ديگران نمي‌اندازند
جُرج برنارد (George Bernard)، نمايش‌نامه‌نويس سبک کمدي و منتقد ادبي مي‌گويد:
«ما عاقل هستيم، نه به دليل خاطراتي که از گذشته داريم، بلکه به دليل مسئوليت‌هايي که براي آينده خواهيم داشت.»
افرادي که نمي‌توانند در زندگي‌شان به چيز قابل توجهي دست يابند، معمولا مسئوليت آينده‌شان را هم نمي‌پذيرند. براي آنها هميشه عاملي خارجي وجود دارد که مقصر است و بايد سرزنش شود. ولي در مقابل، افراد موفق، هميشه اشتباهات‌شان را مي‌پذيرند و از آنها درس مي‌گيرند.
??. دنباله‌روي جمع نيستند

متفاوت فکر کردن، ضروري است. نمي‌توان با کارهاي عادي و طرز فکر معمولي، به نتايجي فوق‌العاده دست يافت. افراد پولدار در مسير دستيابي به اهداف‌شان، از رؤياهاي بزرگ و شکستن قوانين و تعصبات، واهمه‌اي ندارند.
??. فرصت‌ها را از دست نمي‌دهند
افراد ثروتمند سعي مي‌کنند تا هميشه در مکان و زمان مناسب قرار بگيرند تا بتوانند تا جاي ممکن از امکاناتي که در حال حاضر در اختيار دارند استفاده لازم را ببرند. آنها به خوبي مي‌دانند که بعضي از فرصت‌ها، تجربياتي هستند که مي‌توانند زندگي آنها را متحول کنند.
??. فقط بر تحصيلات رسمي تکيه نمي‌کنند
افراد پولدار ، هميشه در حال يادگيري هستند. از نظر آنها، رشد فردي، فرآيندي بي‌پايان است و آنها سعي مي‌کنند که کاملا از آن بهره‌مند شوند. پرورش ذهن، از طريق طيف گسترده‌اي از تجربه‌ها به دست مي‌آيد و تنها با تکيه کردن بر سيستم آموزشي، محقق نمي‌شود.
________________________________________
: چطور مهارت‌هاي يادگيري خود را افزايش دهيم
________________________________________
??. اجازه نمي‌دهند افکار منفي بر اعمال‌شان تأثير بگذارد

افکار منفي به ويژه زماني خطرناک است که تصميم بگيريد، به بهانه‌ها و توجيه‌هاي عقلي باور داشته باشيد. مغزتان مي‌خواهد که ساده‌ترين و راحت‌ترين راه را انتخاب کنيد، بنابراين براي متقاعد کردن شما در مورد اينکه نبايد اين بهانه‌ها و توجيه‌ها را باور کنيد، هيچ تلاشي نمي‌کند. کليد موفقيت اين است که اجازه دهيد اين افکار محو شوند و به جاي آنها، به دلايلي قوي براي اعتقاد به خودتان، روي بياوريد.
??. هميشه بله نمي‌گويند
نه گفتن در زمان مناسب، مهارت مفيدي است که موجب سلامتي، ثروت و سعادت مي‌شود. اگر سعي کنيد در بيشتر اوقات بله بگوييد، احتمال اينکه از مسير درست خارج شويد و وقت‌تان را براي انجام تعهدات غيرضروري هدر دهيد، بيشتر خواهد بود. ولي افراد پولدار ، مي‌دانند چيزهاي زيادي وجود دارد که نبايد به آنها بله بگويند.
________________________________________
: چطور بدون عذاب وجدان نه بگوييم؟
________________________________________
??. تمام تمرکزشان را بر روي پول نمي‌گذارند

بر خلاف تصورات غلط موجود، پول مهم‌ترين مسئله در مسير پولدار شدن نيست. افراد پولدار ، با استفاده از سرمايه و نفوذشان، به دنبال تغيير و اصلاح جهان، کمک به جامعه و صرفا تجربه کردنِ زندگي به شيوه‌اي متفاوت با ساير مردم هستند. براي نمونه، بيل گيتس (از ثروتمندترين افراد جهان)، يکي از بخشنده‌ترين افراد در جهان نيز است. او مقدار زيادي از پولي که به دست مي‌آورد را مي‌بخشد و تصميم گرفته است که پس از مرگ، بيشتر ثروت خود را به اهداف بشردوستانه و خيريه اختصاص دهد.
??. تسليم نمي‌شوند
پولدار شدن، يک‌شبه اتفاق نمي‌افتد. رسيدن به اين هدف نيازمند صرف وقت و تلاش زيادي است و بايد در مسيري پُر از موانع و شکست‌ها قدم بگذاريم تا در نهايت به هدف خود دست يابيم. مسئله‌ي مهم در اين مسير، اين است که مقاوم و محکم بوده، به خودباوري برسيم و هرگز تسليم نشويم.
برگرفته از: lifehack.org

اين کتاب پرطرفدار را از دست ندهيد
کتاب الکترونيکي

کتاب الکترونيکي ?? ستون ثروت
مثل يک ميلياردر فکر کنيد

12000تومانافزايش بهره وري در سازمان يکي از اساسي‌ترين اهداف کسب‌و‌کار است که متأسفانه از طرف تيم منابع انساني مورد غفلت قرار مي‌گيرد. اکثر متخصصان منابع انساني اذعان دارند که وظيفه‌ي آنها ايجاد سياست‌ها، رويه‌ها و برنامه‌هاي مديريت کارکنان است. اما براي برقراري ارتباط بين اين عناصر و افزايش بهره وري کارکنان، تلاش اندکي مي‌کنند. در اين مقاله، با ?? عامل مؤثر بر بهره وري در سازمان و نقش منابع انساني در پيشرفت سازمان آشنا مي‌شويد.

:
معرفي معروف‌ترين نظريه‌ هاي انگيزشي و تاثير آنها بر بهره‌وري کارمندان
عوامل موثر بر بهره‌ وري نيروي انساني چيست؟
عدالت سازماني چيست و چه نقشي در عملکرد کارکنان دارد؟
معمولا برنامه‌هاي تشويقي طوري پي‌ريزي مي‌شوند که همه‌ي بودجه‌ي صرف‌شده براي پاداش‌ها، همسو با مُد بازار باشد. يعني در خيلي از شرکت‌ها در تخصيص پاداش، عملکرد کارمندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد و فقط درصدي از درآمد به‌عنوان پاداش در نظر گرفته مي‌شود. براي خريد ابزارهاي آموزشي هم بيشتر به اين توجه مي‌شود که کدام تأمين‌کننده، کمترين هزينه را پيشنهاد مي‌دهد نه اينکه کدام‌يک بيشترين بهره‌‌وري را تضمين مي‌کند. در هنگام استخدام کارمندان نيز بيشتر به کم کردن هزينه‌ها اهميت داده مي‌شود و بهبود قابليت يا ظرفيت شرکت، کمتر در نظر گرفته مي‌شود.
متأسفانه در شرکت‌هاي معمولي، بخش منابع انساني به‌جاي اينکه محلي براي ارائه‌ي راه‌حل‌هاي افزايش بهره ‌وري در سازمان باشد، واسطه‌اي براي اجراي معاملات محسوب مي‌شود. اگر شما هم بر اين باوريد که بخش منابع انساني بايد در جهتي فعاليت کند که بهره‌ وري در سازمان افزايش يابد، ادامه‌ي مقاله را بخوانيد.
محققان براساس تحقيقات سي‌ساله‌ي خود، ?? عامل مؤثر بر افزايش بهره‌ وري در سازمان را شناسايي کرده‌اند. در ادامه با اين عوامل آشنا مي‌شويد.

?. کارمندان نوآور و با عملکرد بالا؛ اساس بهره وري در سازمان

استخدام و حفظ نيروهايي که قابليت‌هاي منحصربه‌فردي دارند و باانگيزه هستند، مؤثرترين عامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *