براي، اين، يک، بايد، بهره‌وري

ل بهره وري در سازمان است. مديران و بخش منابع انساني به کمک هم مي‌توانند برنامه ريزي کنند تا افراد خلاق، کارآمد و علاقه‌مند به يادگيري را جذب، استخدام و حفظ کنند. به ياد داشته باشيد که حتي بهترين کارمندان هم بدون داشتن مدير خوب، خط‌‌مشي روشن، حمايت، ابزار و منابع مناسب، قادر به درخشش نخواهند بود.
?. مديران و رهبران اثرگذار
مديران خوب و رهبران کارآمد و مؤثر که خط‌‌مشي و راه‌‌حل‌هاي اجرايي را تعيين مي‌کنند، دومين عامل دستيابي به بهره وري در سازمان هستند. مديران در هدف گذاري براي کارمندان و تعيين خط‌مشي، اولويت‌ها و وظايف نيروها نقشي اساسي دارند. توانايي مديران در توسعه‌ي برنامه‌ها، استخدام کارآمد، هدايت، برنامه‌ريزي براي رشد و انگيزه دادن به کارمندان، براي رسيدن به موفقيت ضروري است. متأسفانه گاهي اين مديران هستند که زنجيره‌ي کارايي را معيوب مي‌کنند. به همين دليل بخش منابع انساني وظيفه دارد مديران توانمند را پرورش بدهد و مديراني را که قابليت کارآمد شدن ندارند، از سازمان حذف کند.
تبليغات

________________________________________
: بهترين نوع مديريت چگونه محقق مي‌شود؟
________________________________________
?. استراتژي و برنامه‌هاي سازمان
يک استراتژي رقابتي و برنامه استراتژيک و حساب‌شده، احتمال موفقيت سازمان را بالا مي‌برد و تعهد سازماني به‌وجود مي‌آورد. به‌علاوه، اگر استراتژي به‌اندازه‌ي کافي روشن و قابل فهم باشد، نه‌تنها به کارکنان انگيزه مي‌دهد، بلکه به آنها کمک مي‌کند روي اهداف تمرکز کنند. بهتر است ارزش‌هاي سازماني قابل اندازه‌گيري و ارزش‌گذاري باشند تا بتوانند رفتار کارکنان را همسو کنند و تعهد ايجاد کنند.
?. تعيين وظايف
هدف مشخص، نقش کارکنان را شفاف مي‌کند. هر بخش و هر تيمي بايد بداند چه نقش و وظيفه‌اي برعهده دارد. يکي از وظايف مديران اين است که هدف واضحي را که هم انگيزشي باشد هم به کارمندان احساس مهم بودن بدهد، تعيين کنند. براي افزايش مسئوليت پذيري کارمندان، مي‌توانيد آنها را در تعيين هدف مشارکت بدهيد. يک مأموريت مبهم، تمرکز را از بين مي‌برد و کارکنان قادر به ايجاد ارتباط با آن نخواهند بود. به همين دليل تعهدي براي رسيدن به آن احساس نخواهند کرد.
?. تعيين اهداف گروهي و فردي
داشتن اهداف عملياتي شفاف، به همه‌ي کارمندان کمک مي‌کند بفهمند شرکت چه انتظاري از آنها دارد. اگر اين اهداف قابل اندازه‌گيري باشند، کارمندان دقيقا مي‌فهمند چه چيزي اهميت دارد و چه چيزي را بايد رها کنند. اهداف سخت اما قابل دستيابي، راه چاره و درمان تنبلي نيروهاست.
?. اولويت‌بندي اهداف
اولويت بندي شفاف کمک مي‌کند مطمئن شويم منابع به مهم‌ترين و اثرگذارترين وظايف تخصيص داده شده‌اند. کارمندان بايد به‌طور کامل در جريان ترتيب اولويت‌ها و اهداف مهم و کم‌اهميت قرار بگيرند.
?. تعيين معيارهاي عملکرد
داشتن معيارهاي مؤثر و گزارش فرايندهاي کاري، کارمندان را در رسيدن به اهداف فردي و گروهي تشويق مي‌کند. معيارها سبب ايجاد تمرکز و بهبود مستمر بهره وري در سازمان مي‌شوند.
________________________________________
: کايزن چيست و چه کاربردي دارد؟
________________________________________
?. پاداش مؤثر
وقتي پاداش مالي دقيقا با عملکرد و معيارهاي هر هدف ارتباط داشته باشد، مثل اين است که براي بار دوم به کارمندان تأکيد کنيم چه چيزي براي شرکت اهميت دارد. پاداش‌هاي مالي و غير مالي، انگيزه، تأکيد و رشد را سبب مي‌شوند.
?. پشتيباني از اعضاي گروه

پشتيباني از اعضاي گروه، عملکرد فردي را ارتقا مي‌دهد. در دنياي امروزي کمتر کاري در خلوت و بدون پشتيباني قابل انجام است. کارمندان شما بايد در تيمي کار کنند که وظايف مکمل دارند و از طرف مديران و ساير کارمندان پشتيباني مي‌شوند. در غير اين صورت بهره‌وري خدشه‌دار خواهد شد.
________________________________________
: ?? نکته براي تشويق افراد به کار تيمي
________________________________________
??. به‌اشتراک‌گذاري ايده‌ها
يادگيري از طريق آزمون‌وخطا، فرايند کاري را کُند مي‌کند، در بسياري از موارد باعث دوباره‌کاري مي‌شود و نرخ اشتباه را هم بالا مي‌برد. بهره ‌وري زماني افزايش مي‌يابد که افرادي که بيرون از تيم هستند، آزادانه با اعضاي تيم معاشرت کنند و ايده‌هاي خود و بهترين روش انجام کار را با آنها به اشتراک بگذارند.
??. پشتيباني از نوآوري
در اکثر صنايع، ميزان بهره‌وري که براي حفظ موقعيت برتر در بازار لازم است، رو به افزايش است. واقعيت اين است که بهره‌وري موردنياز از ??? به ??? افزايش يافته است و همچنان سير صعودي دارد. براي رسيدن به اين ميزان بهره‌وري، هم در کالاها هم در فرايند کسب‌و‌کار به ايجاد نوآوري مستمر نياز است. افزايش کارايي دستگاه‌ها به‌تنهايي براي رسيدن به سود دورقمي کافي نيست. بخش منابع انساني هم بايد فرايندها، آموزش، معيارها و مشوّق‌ها را توسعه بدهد. اين کار به معني نوآوري مستمر در زمينه‌ي نيروي انساني است.
________________________________________
: ? راهکار براي ايجاد فرهنگ نوآوري در سازمان‌ها
________________________________________
??. تفويض اختيار
کنترل يا تفويض اختيار مي‌تواند قدرت تصميم گيري را بهبود بدهد يا آن را تضعيف کند. عدم کنترل يا آزادي بيش‌ازحد مي‌تواند باعث هدر دادن زمان، دوباره‌کاري يا عدم تمرکز شود. در نقطه‌ي مقابل، مديريت جزئيات و قوانين اضافي هم فرايند تصميم‌گيري را کُند مي‌کند. بهره‌وري زماني حداکثر مي‌شود که بين اختيارات و کنترل‌ها اعتدال وجود داشته باشد.
??. عوامل غيرمالي
مديران و هم‌تيمي‌ها مي‌توانند با فراهم‌آوري عوامل غيرمالي در کارمندان اشتياق، انرژي، انگيزه و وفاداري ايجاد کنند. اين عوامل مي‌توانند شامل ستايش، به رسميت شناختن، در معرض ديد عموم قرار دادن، ايجاد چالش، بازخورد و فرصت‌هاي يادگيري باشند. اين وظيفه‌ي بخش منابع انساني است که مطمئن شود مديران از اين فاکتورها به‌طور بهينه استفاده مي‌کنند.
________________________________________
: چه چيزي براي کارمندان شما بيشتر از حقوق دريافتي اهميت دارد؟
________________________________________
??. ورودي‌هاي مناسب
در اکثر مواقع موفقيت تيم و کارمندان به اطلاعاتي بستگي دارد که در فرايندهاي قبلي آماده مي‌شوند. اين وظيفه‌ي مديريت است که مطمئن شود ورودي‌ها به‌موقع و با کيفيت مناسب به دست تيم مي‌رسند.
??. برطرف کردن موانع بهره‌وري
اکثرا حتي اگر تمام موارد قبلي در نظر گرفته شود، در صورتي که موانع واقعي يا خيالي سر راه باشد، بهره‌وري کُند مي‌شود يا از حرکت مي‌ايستد. اين موانع ممکن است شامل مقاومت کارکنان در برابر تغيير، سياست‌هاي سازمان، حسادت‌هاي شخصي، رقابت‌هاي درون‌سازماني و قدرت‌هاي پشت‌پرده باشند. موانع خيالي هم مي‌توانند کاري کنند که کارمندان حتي تلاشي در جهت رشد بهره‌ وري در سازمان انجام ندهند. در هردو مورد، بخش منابع انساني بايد موانع حقيقي و خيالي را تشخيص بدهد و به کمک مديريت آنها را حذف کند.
________________________________________
: ?? عادت بدي که بهره‌وري را پايين مي‌آورد
________________________________________
??. به‌روزرساني مهارت‌ها و دانش کارکنان
رقابت تنگاتنگ در دنياي امروزي، شرايطي را ايجاد کرده است که تغييرات خيلي سريع اتفاق مي‌افتند. اين به معني آن است که مهارت‌هاي امروز، بايد فردا به‌روز شوند تا همچنان ارزشمند باقي بمانند. مديريت بايد به‌طور مداوم مهارت‌هاي کارمندان را بررسي کند تا کارمنداني را که به به‌روزرساني اطلاعات احتياج دارند، شناسايي کند. بخش منابع انساني هم بايد برنامه‌اي را ترتيب بدهد که نيروها به‌طور دائم در حال يادگيري باشند.
??. برقراري ارتباط مؤثر
برقراري ارتباط مؤثر و دريافت بازخورد مناسب، خطاها و سرخوردگي‌ها را کاهش مي‌دهد. عدم ارتباط مؤثر مي‌تواند کارمندان را نااميد کند و به آنها احساس بي‌ارزشي بدهد. ناتواني مديريت در ارائه‌ي بازخورد مناسب سبب تلاش‌هاي بي‌نتيجه، افزايش نرخ خطا و کاهش بهره ‌وري در سازمان مي‌شود. مکانيزم ارتباطات و بازخوردها بايد به‌گونه‌اي باشد که هم انتظار مديريت به کارمند منتقل شود هم نياز کارمند به‌طور واضح بيان شود.
??. تأمين اطلاعات
تأمين اطلاعات درست، تصميم‌گيري را آسان مي‌کند. مديران و کارمندان نياز دارند تمام اطلاعات مرتبط را در اختيار داشته باشند تا بتوانند کارامد باشند و تصميمات درستي بگيرند.
??. تخصيص بودجه کافي

تخصيص بودجه‌ي ناکافي مانع بهره وري در سازمان است. درصورتي‌که بودجه‌ي اجرا کافي نباشد، حتي بهترين تيم‌ها با بهترين مديران هم نمي‌توانند حداکثر بهره‌وري را داشته باشند.
??. تکنولوژي، ابزار و تجهيزات
حتي کارمندان آموزش‌ديده، باانگيزه و مشتاق هم اگر ابزار و تجهيزات مناسب و کافي در اختيار نداشته باشند، نمي‌توانند کار خود را به‌نحو احسن انجام بدهند. در قرن تکنولوژي، اگر نتوانيم تجهيزات موردنياز را در اختيار کارمند بگذاريم يا به او آموزش بدهيم، نمي‌توانيم انتظار بهره وري در سازمان داشته باشيم.
??. اتحاد
زماني که فرايندهاي کسب‌وکار به‌طور مستقل و نه به‌صورت متحدانه کار مي‌کنند، جريان کاري را مختل مي‌کنند و تأخيرها و نرخ خطاها را افزايش مي‌دهند. بخشي از تلاش‌هاي بهره‌وري بايد روي ادغام فعاليت‌هاي وابسته‌به‌هم متمرکز شوند، موانع را از بين ببرند و فرايندهاي متصل‌به‌هم ايجاد کنند.
??. عوامل خارج از سازمان
گرچه اکثر عواملي که روي بهره وري در سازمان اثر دارند، عوامل درو‌ن‌سازماني هستند، اما بالاخره بهره‌وري تحت تأثير عوامل خارج از سازمان هم قرار مي‌گيرد. اين عوامل مي‌توانند تغيير در زندگي خصوصي کارمندان، اقتصاد کشور، مسائل سياسي و حتي آب‌و‌هوا باشند. اگر شرکت براي بهره‌وري خود برنامه‌ريزي درستي داشته باشد، مي‌تواند خود را براي مقابله با چنين عواملي آماده کند و به‌خوبي با آنها کنار بيايد.
جمع‌بندي
مديريت بهره‌وري کارمندان شامل قبول مسئوليت براي بهينه‌سازي نرخ بازگشت سرمايه (ROI) است. اگر در بخش مديريت منابع انساني يا مديريت استعداد شرکتي مشغول به فعاليت هستيد و مي‌خواهيد اثري استراتژيک روي شرکت بگذاريد، يک تيم داخلي براي مشاوره در زمينه‌ي بهره‌وري تشکيل بدهيد تا از هم‌فکري آنها در برنامه‌هاي خود استفاده کنيد. منظور از تيم داخلي، افرادي زبده است که به مشکلات، فرصت‌ها و فرهنگ سازمان آشنايي داشته باشند. هيچ مديري در هيچ شرکتي نمي‌تواند روي تمام اين ?? مورد تسلط داشته باشد، اما بخش منابع انساني مي‌تواند روي تمام اين موارد اثرگذار باشد.با نزديک شدن به زمان کنکور، همه کنکوري‌ها در تلاشند که بهترين شيوه‌ها و روش‌ها را براي فراگيري مواد درسي، ياد بگيرند. ممکن است راه‌هاي عجيب غريبي را هم امتحان کرده‌باشند. خود شما هم شايد براي درس خواندن خودتان را در کتابخانه حبس کرده باشيد و نتيجه هم گرفته باشيد، اما حداقل ?? روش بهتر از اين هم وجود دارد! بنابراين، با بکارگيري اين روش‌هاي ثابت شده از نظر علمي مي‌توانيد بدون هيچ ترسي از هر آزمون و کنکوري سربلند بيرون بياييد و موفقيت در کنکور را تجربه کنيد.
مي‌توانيد براي آشنايي با برخي از اين نکات ويديوي زير را نيز ببينيد.
مرورگر شما قادر به پخش ويديو نمي باشد.
براي به خاطر سپردن مطالب
?. قبل از خواب مطالعه کنيد

قصه‌هاي شبانه مخصوص کودکان است. به جاي خواندن کتاب‌هاي داستان، براي چند دقيقه پيش از به خواب رفتن به مطالعه‌ي درسي بپردازيد. در طول خواب، مغز خاطرات جديد را تقويت مي‌کند در نتيجه با اين کار ما هرچيزي را که دقيقا پيش از خواب مرور کرده‌ايم به خاطر خواهيم آورد. اما سعي نکنيد که کل کار خود را به رختخواب‌تان منتقل کنيد، چرا که اين کار داشتن يک خواب خوب شبانه را دشوارتر مي‌کند.
________________________________________
: آشنايي با موثرترين روش هاي مطالعه و يادداشت برداري
________________________________________
?. با فاصله‌ي زماني برنامه‌ريزي شده درس بخوانيد

روش يادگيري تازه‌اي به نام تکرار با فاصله وجود دارد که در اين روش اطلاعات به قسمت‌هاي کوچک تقسيم مي‌شود و در يک دوره‌ي زماني طولاني‌مدت دائما مرور مي‌شوند. بنابراين سعي نکنيد که براي موفقيت در کنکور کل جدول تناوبي را به يک باره حفظ شويد؛ به جاي اين کار هر روز چند رديف را ياد بگيريد و روز بعد، پيش از خواندن رديف جديد، رديف‌هاي قبلي را مرور کنيد.
________________________________________
: چگونه برنامه‌ ريزي کنيم؟
________________________________________
?. قصه‌گويي کنيد

براي موفقيت در کنکور مطالبي را که حتما بايد از حفظ باشيد به داستان تبديل کنيد تا اطلاعات آن مطلب براي شما معناي بيشتر پيدا کنند. براي مثال، براي حفظ کردن ستون شانزدهم جدول تناوبي که به ترتيب شامل عناصر O، S، Se، Te و Po است مي‌توان اين داستان را ساخت: استاد سکته کرد، ترکيد، پوکيد.
?. تغيير مکان بدهيد

براساس تحقيقات انجام شده مطالعه‌ي يک مطلب در مکان‌هاي مختلف در هر روز احتمال فراموشي آن مطلب را کاهش مي‌دهد. هر بار که ما مکان مطالعه‌ي خود را تغيير مي‌دهيم (مثلا از کتابخانه به کافي‌شاپ يا از کافي‌شاپ به پارک)، مغز خود را وادار مي‌کنيم که هر بار ارتباط تازه‌اي با مطلب تشکيل دهد، درنتيجه آن مطلب يه يک خاطره‌ي قوي‌تر تبديل مي‌شود.
?. موضوع مطالعه را تغيير بدهيد

فقط به يک موضوع نپردازيد، هر بار مطالب مختلفي را مطالعه کنيد. اين تکنيک ما را آماده مي‌کند تا از يک استراتژي درست براي يافتن راه‌حل مسئله‌ي خود استفاده کنيم. مثلا، براي تمرين رياضي، اگر هر بار پشت سر هم فقط مسائل تقسيم را حل کنيم، ديگر بدون هيچ فکري مي‌دانيم که فقط بايد اين کار را انجام ‌دهيم. اما اگر در مجموعه‌اي از مسائل نياز به ضرب، تقسيم و جمع و ساير عمليات‌هاي رياضي باشد، آنگاه بايد لحظه‌اي صبر کنيم و به اين فکر کنيم که کدام روش جواب صحيحي را به ما خواهد داد.
________________________________________
: چگونه هنگام مطالعه تمرکز کنيم؟
________________________________________
?. از خودتان آزمون بگيريد

خودآزمايي يکي از بهترين روش‌هاي آمادگي براي موفقيت در کنکور است. از اينکه به سختي به ياد مي‌آوريد که پنجمين پادشاه سلسله‌ي قاجار چه کسي بوده است نگران نشويد؛ هرچه در شرايط تمريني چيزي را سخت‌تر به ياد بياويد، در آينده و در شرايط واقعي راحت‌تر آن را به خاطر خواهيد آورد.
?. بنويسيد

براي موفقيت در کنکور از مهارت‌هاي نوشتاري خود نهايت استفاده را ببريد. نتيجه‌ي تحقيقات نشان داده‌اند هنگامي که مطلبي را مي‌نويسيم خيلي ايمن‌تر در ذهن ما ذخيره مي‌شود تا اينکه آن را تايپ کنيم. مهم‌ترين بخش‌هاي مطالب درسي خود را در يک برگه‌ي کاغذ ديگر مجددا بنويسيد.
?. بلند بلند درس بخوانيد

خواندن مطالب با صداي بلند به شما کمک مي‌کند تا به دو روش آن را حفظ کنيد: ديدن مطلب و شنيدن مطلب. البته در اين شرايط تضميني نيست که شما را از کتابخانه بيرون نيندازند.
براي حفظ تمرکز
?. مايعات بنوشيد

به يک کافه برويد و يک نوشيدني کافئين‌دار سفارش بدهيد؛ در بسياري از تحقيقات مشخص شده است که قهوه و چاي سطح هوشياري را بالا نگه مي‌دارد، به خصوص که در فضاي خواب‌آور کتابخانه حتي پوست زباله‌ي يک آدامس روي کف زمين هم مي‌تواند توجه ما را به خود جلب کند.
??. به خودتان برسيد

براي موفقيت در کنکور خودتان را فراموش نکنيد. يک کوکي سالم بخوريد، در خيابان‌هاي اطراف خانه‌تان قدم بزنيد، پنج دقيقه وب‌گردي کنيد؛ هر کاري که باعث سرحالي‌تان مي‌شود انجام دهيد. دانستن اينکه خواندن چند صفحه‌ي ديگر مي‌تواند نقش به سزايي در نتيجه‌ي آزمون شما داشته باشد، اجتناب از تعلل را در روزهاي نزديک به آزمون آسان‌تر مي‌کند.
??. گروهي درس بخوانيد

کار گروهي براي همه مطلوب نيست اما براي کساني که از تلاش گروهي نفع کوچکي مي‌برند، مطالعه‌ي گروهي مي‌تواند سودمند باشد. هر چند روز يک بار براي مرور درس‌ها با دوستان درس‌خوان خود جمع شويد. يک نفر را مسئول انجام برخي وظايف کنيد مثل: تهيه‌ي ميان وعده و انتخاب موسيقي و هدايت گروه در جهت رسيدن به هدف.
________________________________________
: چگونه درس بخوانيم؟
________________________________________
??. برنامه‌ريزي زماني داشته باشيد

يکي از مهم‌ترين مهارت‌هايي که يک دانش‌آموز مي‌تواند داشته باشد، اختصاص زمان براي برنامه‌ريزي است. هفته‌‌ي خود را تنها با هدف نامفهومي مثل مطالعه براي امتحان تاريخ شروع نکنيد؛ به جاي اين کار هدف خود را به وظايف کوچکتر تقسيم کنيد. با يک مداد بر روي تقويم براي خود برنامه منظم بنويسيد؛ مثلا، هر روز از ساعت ? تا ? را به مرور تاريخ بپردازيد.
??. مراقبه‌ي کوتاهي‌ داشته باشيد

درست پيش از آنکه براي ? ساعت به چند صفحه کاغذ زل بزنيد، براي ? دقيقه به ديوار خيره شويد. تحقيقات نشان داده‌اند که مراقبه مي‌تواند اضطراب را کاهش دهد و گستره‌ي توجهات را بالا ببرد. در حالي که اين تحقيقات بيشتر بر روي انجام منظم مراقبه تاکيد دارند، اما چند دقيقه انجام اين‌ کار براي کسب آرامش هيچ ضرري نخواهد داشت.
________________________________________
: آموزش مديتيشن براي تازه‌کارها با ?? نکته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *